Home / Horoskop / Horoskopi për datën 17 mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 17 mars 2022 nga Russell Grant

Dashì
Mbështètja è ofrúar nga zyrtarët do të ndìhmojë në përmìrësìmìn è sìtúatës, por jo aq sa për të bërë një ndryshìm të madh. Jú múnd të dúhèt të konsìdèronì mënyra të tjèra për të zgjìdhúr këtë problèm. Sìkúr ata që janë përgjègjës të kìshìn shfaqúr më shúmë ìntèrès më hèrët, múnd të kìshìn qènë më mbështètës.

Dèmì
Núk ka rëndësì që púnët në të cìlat po púnonì dhè dètyrat aktúalè jú dúkèn të rëndúara. Jú è kènì marrë këtë përgjègjësì dhè do ta kryènì sèrìozìsht. Gjìthmonë ka dìçka për të mësúar nga ajo që po kalonì. Të tjèrët rrèth júsh rèspèktojnë dúrìmìn dhè këmbëngúljèn túaj.

Bìnjakët
Jènì të lodhúr dúkè dìskútúar dètajè dhè núk donì të pëfshìhènì më në bìsèdat è kohëvè të fúndìt. Jú dúkèt sè kjo do të ngadalësojë gjìthçka. Nxìtìmì núk është përgjìgjja më è mìrë, por jú dëshìronì të ndìhènì sìkúr të paktën múnd të fìllonì të ndërmèrrnì hapa që jú shtyjnë në një drèjtìm më të mìrë.

Gaforrja
Dúhèt të úlènì vètëm mè ndjènjat túaja përpara sè të flìsnì mè të tjèrët. Núk është sè po përpìqènì të shmangnì gjykìmìn è një pèrsonì tjètër. Arsyèja kryèsorè që jú ndalon të shprèhnì mèndìmèt túaja është sèpsè núk kènì pasúr èndè një shans për të zhvìllúar dìsa ìdè të mjaftúèshmè për t’ì shprèhúr ato mè fjalë.

Lúanì
Një përpjèkjè èkìpì do të jètë kërkúèsè dhè shpërblyèsè për të gjìthë ata që janë të përfshìrë. Do t’jú jèpèt një shans për të marrë një rol jashtë përvojës súaj normalè. Èdhè nësè dúhèt të mësonì tèksa ècnì, múnd ta bënì këtë.

Vìrgjërèsha
Qëndronì të fokúsúar. Vèndosènì qëllìmìn túaj që të mèrrènì mè një gjë në një kohë. Kjo do t’jú ndìhmojë të shmangnì húmbjèn è gjúrmëvè të dètajèvè kúr komplìkìmèt è paprìtúra fìllojnë të zbërthèjnë planèt túaja. Kontrollonì që të mos kènì húmbúr një mèsazh osè takìm të rëndësìshëm. Jú núk dëshìronì ta gjènì vètèn dúkè lúajtúr kúr në fakt dúhèt të ìshìt dúkè púnúar.

Pèshorja
Partnèrì osè një mìk ì ngúshtë po è lë ìmagjìnatën t’jú púshtojë. Do të dúhèn dìsa bìndjè për t’ì bërë ata të balancojnë ìdètë jorèalè mè sènsìn è përbashkët. Ka çështjè praktìkè që ata èndè núk ì kanë shqyrtúar dhè këto dúhèt të mèrrèn parasysh përpara sè dìsa ìdè të mèrrèn sèrìozìsht.

Akrèpì
Ëndrrat, ìntúìta dhè ìmagjìnata è kombìnúar do të jènë ato që múnd të bëjnë një katalìzator për ndryshìmè pozìtìvè. Dúkè ì paramèndúar planèt è ardhshmè do të kènì rèzúltatè të mìra, por mos è ìnjoronì ìntúìtën túaj. Jú kènì qènë gjìthmonë të ndjèshëm ndaj atmosfèrës dhè múnd të zgjìdhnì gjëra në mjèdìs që njèrëzìt è tjèrë núk ì vënë rè.

Shìgjètarì
Sapo dìsa njèrëz të mësojnë sè çfarë planìfìkonì të bënì, osè do të dúan të përfshìhèn osè dìsa do të përpìqèn t’jú pèngojnë të ècnì përpara. Sìdo që të jètë, do të kètë problèmè dhè zhgënjìmè dhè për këtë arsyè, múnd të jètë è nèvojshmè të mbanì të hèshtúra dìsa nga qëllìmèt túaja.

Brìcjapì
Dìkúsh në grúpìn túaj po sìllèt në mënyrë të papërgjègjshmè dhè jo vètëm që po shkatërron shansèt è tìj për të pasúr súksès, por ka një ndìkìm të kèq tèk të tjèrët që janë më të rìnj. Jú múnd të bèsonì sè jènì ì vètmì sèrìoz përrèth dhè núk do të lèjonì askënd t’jú ndìkojë.

Újorì
Mèndonì para sè të flìsnì dhè trègohúnì të matúr kúr ú përgjìgjènì njèrëzvè mè aútorìtèt. Ata do të prèsìn që t’ú trègohèt rèspèktì që mèndojnë sè è mèrìtojnë. Júvè múnd të mos jú pëlqèjnë ìdètë è tyrè osè múnd të mos jènì dakord mè pìkëpamjèt è tyrè, por núk kènì psè t’úa trègonì këtë. Ata thjèsht núk kanë nèvojë tanì.

Pèshqìt
Është koha për të shtyrë pak në kohë dìsa qëllìmè dhè për të provúar dìçka të rè. Nësè kènì mèndúar të règjìstrohènì në një kúrs stúdìmì, vèpronì sìpas kësaj ìdèjè tanì, përpara sè të pèngojnë gjëra të tjèra. Kènì pasúr dëshìrë të madhè të údhëtonì? Nësè po, tanì është një momènt ì mìrè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *