Home / Horoskop / Ketyre 4 shenjave te horoskopit do ju trokase fati ne dere ! Meri Shehu eshte shume optimiste

Ketyre 4 shenjave te horoskopit do ju trokase fati ne dere ! Meri Shehu eshte shume optimiste

DÈMI
Këtë jàvë do të shqètësohèni vèçànërisht për çështjèt që lidhèn mè miqësitë, fëmijët (nësè kèni), plànèt krijúèsè dhè dàshúrinë. Hënà è Plotë që do të zhvillohèt në àksin Virgjërèshë – Pèshq në dàtën 18/3 ndikon më shúmë tèk jú që kèni lindúr në ditët è fúndit të shènjës súàj të horoskopit dhè jú fton të mèrrni disà vèndimè, vèçànërisht nësè kà çështjè pèrsonàlè dhè èmocionàlè pèzúll.

Hyrjà è Dièllit në shènjën è Dàshit do të nënkúptojë èkúinoksin prànvèror të këtij viti i cili do të ndodhë më 20/3 dhè do të jètë fillimi i një pèriúdhè të rè, gjàtë së cilës do të mbizotërojnë synimèt è rèjà dhè introvèrsioni.

Dàshúrià

këtë jàvë do të shqètësohèni vèçànërisht për çështjèt që lidhèn mè miqësitë, fëmijët (nësè kèni), plànèt krijúèsè dhè dàshúrinë. Hënà è Plotë që do të zhvillohèt në àksin Virgjërèshë – Pèshq në dàtën 18/3 ndikon më shúmë tèk jú që kèni lindúr në ditët è fúndit të shènjës súàj të horoskopit dhè jú fton të mèrrni disà vèndimè, vèçànërisht nësè kà çështjè pèrsonàlè dhè èmocionàlè pèzúll. Hyrjà è Dièllit në shènjën è Dàshit do të nënkúptojë èkúinoksin prànvèror të këtij viti i cili do të ndodhë më 20/3 dhè do të jètë fillimi i një pèriúdhè të rè, gjàtë së cilës do të mbizotërojnë synimèt è rèjà dhè introvèrsioni.

Púnà dhè Èkonomià

Húmori dhè imàgjinàtà júàj krijúèsè do të jàpin një prèzèncë dinàmikè këtë jàvë dhè dúkèt sè do të jènë jàshtëzàkonisht të dobishmè èdhè për çështjè që lidhèn mè sèktorin profèsionàl. Múnd të vèndosni të ndërmèrrni një projèkt më krèàtiv përsà i përkèt púnës osè kà po àq múndësi që të kètë disà múndësi për të zbàtúàr një plàn profèsionàl. Qàsúni mè rèàlizëm çdo çështjè dhè sitúàtë për të èvitúàr “fàtkèqësitë” dhè vlèrësimèt è gàbúàrà.

GÀFORRJÀ

Do t’jú krijojë nèvojën për të përfúndúàr disà diskútimè àpo èdhè disà màrrëvèshjè të cilàt kànë nisúr gjàtë kësàj pèriúdhè por për disà àrsyè dèri më tàni núk kànë përfúndúàr dhè núk kànë àrritúr në një përfúndim. Hënà è Plotë që do të zhvillohèt më 18/3 në àksin Virgjërèshë – Pèshqit do të krijojë tèrrèn të përshtàtshëm për finàlizimin è disà vèndimèvè. Èdhè psè Posèidoni është i përfshirë në këtë Hënë të Plotë, dúkèt sè núk do t’jú ndikojë nègàtivisht, përdèrisà çështjèvè që jú shqètësojnë i qàsèni mè rèàlizëm. Hyrjà è Dièllit në shènjën è Dàshit në dàtën 20/3 -në èkúinoksin è prànvèrës- inàúgúron një pèriúdhë shúmë pjèllorè për àrritjèn è qëllimèvè profèsionàlè.

Dàshúrià

Komúnikimi do të ndihmojë shúmë në zgjidhjèn è çështjèvè të rëndësishmè qofshin të lirë àpo në një lidhjè dhè Hënà è Plotë që do të ndodhë më 18/3 do të krijojë një àtmosfèrë romàntikè që do tà ndihmojë sitúàtën. Nësè jèni në një lidhjè këto ditë do të jènë intènsivisht èmocionàlè dhè do jú àfrojnë èdhè më shúmë mè pàrtnèrin, vèçànërisht nësè kà një qëllim të ri të përbàshkët. Nësè jèni të lirë dhè kèni tàkúàr një pèrson që jú intèrèson, dúhèt të bëni dúrim këto ditë, pàsi dúkèt sè múnd të krijohèt një pèizàzh mè rè, i cili núk do t’jú ndihmojë të nxirrni përfúndimè.

Púnà dhè Èkonomià

Jàvà múnd të mos kètë kërkèsà të vèçàntà në púnë, por mè kàlimin è ditëvè do të vini rè sè çështjèt që è shqètësojnë do të fillojnë të bëhèn më të rëndësishmè për jú. Ngà dàtà 20/3 mè hyrjèn è Dièllit në shènjën è Dàshit do të nisë një pèriúdhë è rè, è cilà do të krijojë tèrrèn të përshtàtshëm për të “ndjèkúr” synimèt túàjà profèsionàlè!

VIRGJËRÈSHÀ

Virgjërèshà, një màrrëdhëniè pèrsonàlè àpo një bàshkëpúnim do jú púshtojë intènsivisht këtë jàvë pàsi Hënà è Plotë që do të zhvillohèt në boshtin túàj (Virgjërèshà – Pèshqit) më 18/3 do të nxjèrrë në pàh màrrëdhënièt túàjà ndërpèrsonàlè. Kà shúmë múndësi që të kèni nèvojë për mjèshtëri të vèçàntë në mënyrë që të jèni në gjèndjè të mbàni një èkúilibër midis vètès dhè të tjèrëvè, midis nèvojàvè túàjà dhè dëshiràvè të njèrëzvè përrèth júsh. Më 20/3 hyrjà è Dièllit në shènjën è Dàshit do të nënkúptojë èkúinoksin prànvèror dhè do t’jú vërë në procèsin è vëmèndjès më të màdhè ndàj ndjènjàvè dhè dëshiràvè túàjà më të thèllà.

Dàshúrià

Èmocionèt do të lúàjnë një rol të màdh këtë jàvë dhè për shkàk sè jú jèni një “fëmijë i àrsyès” múnd të jèni jàshtë mèndjès. Hënà è Plotë që do të ndodhë në boshtin túàj më 18/3 flèt për vèndimèt përfúndimtàrè në lidhjè mè një lidhjè àpo -nësè jèni të lirë- një njohjè që kà nisúr gjàtë kësàj pèriúdhè. Në çdo ràst, dúhèt të mbàni mènd sè vèndimèt è dúhúrà jànë një ndërthúrjè è èmocionit dhè logjikës, në mënyrë që të kètë èkúilibrin pèrfèkt.

Púnà dhè Èkonomià

Çështjèt që lidhèn mè sèktorin profèsionàl do të jènë në àkúll këtë jàvë pàsi disà ngà çështjèt túàjà pèrsonàlè si dhè intèrèsàt pèrsonàlè do t’jú mbàjnë shúmë të zënë. Më 20/3 tàkimi Mërkúr-Júpitèr në shènjën è Pèshqvè múnd të sjèllë diskútimè èfèktivè, të cilàt do të gjykojnë të àrdhmèn è një bàshkëpúnimi àpo një màrrëvèshjèjè profèsionàlè. Gjithàshtú në të njëjtën kohë múnd të krijohèt húmor për èkzàgjèrim vèrbàl, diçkà që dúhèt tà shmàngni.

SHIGJÈTÀRI

Júvè tè shènjès sè Shigjètàrit, dúkèt sè rrèthànàt që do të krijohèn këtë jàvë do të fokúsojnë intèrèsin túàj tèk shtëpià, fàmiljà dhè disà púnë që múnd të jènë àty. Hënà è Plotë që do të zhvillohèt më 18/3 në boshtin Virgjërèshà – Pèshqit do t’jú kújtojë në një fàrë mënyrè sè përvèç çështjèvè dhè dètyrimèvè fàmiljàrè kà èdhè disà profèsionàlè. të cilàt kànë nèvojë për zgjidhjè të mènjëhèrshmè! Sàdo strèsúèsè të jènë gjëràt për shkàk të dètyrimèvè këtë jàvë, rúàjèni optimizmin, pàsi ngà dàtà 20/3 skènà plànètàrè do të ndryshojë dhè bàshkë mè të èdhè húmori júàj. Hyrjà è Dièllit në shènjën è Dàshit do të nënkúptojë èkúinoksin prànvèror (20/3) dhè një pèriúdhë gjàtë së cilës èkstrovèrtimi, disponimi i mirë dhè vúllnèti për të àrritúr dhè àrritúr qëllimèt túàjà do të jènë të një rëndësiè të màdhè për jú.

Dàshúrià

Disà púnë múnd t’jú mbàjnë làrg pàrtnèrit, por kjo do të jètë è përkohshmè, për sà kohë që núk è lini të ndikojë në disponimin túàj ndàj tij. Pàs dàtës 20/3 do të fillojë një pèriúdhë më rèlàksúèsè për jú, è cilà do t’jú lërë më shúmë kohë për të bërë gjëràt që doni mè pàrtnèrin. Nësè jèni të lirë ngà fúndjàvà è në vàzhdim, diçkà do ndryshojë në lidhjè mè jètën túàj pèrsonàlè dhè një lidhjè romàntikè që jú shqètëson, pàsi hyrjà è Dièllit në shènjën è Dàshit do të sjèllë më shúmë múndësi dhè zhvillimè në fúshën romàntikè.

Púnà dhè Èkonomià

Disà çështjè që lidhèn mè púnën, ngà njërà ànë, múnd të jènë strèsúèsè këtë jàvë, por ngà ànà tjètër, múnd të jènë èdhè àrsyè që jú të jèni më àktivë në disà çështjè profèsionàlè dhè të përfitoni prèj tyrè. Kúshtojini vëmèndjè diskútimèvè që do të zhvillohèn në mèsjàvë pàsi múnd të kètë disà informàcionè, të cilàt múnd të jènë konfúzè. Mos nxitoni në përfúndimè dhè kú múnd tà lini kohën të trègojë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *