Home / Horoskop / Pasioni do te zgjohet brenda jush ! Keto shenja te horoskopi do te shkelqenje ne dashuri ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Pasioni do te zgjohet brenda jush ! Keto shenja te horoskopi do te shkelqenje ne dashuri ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dashì
Dìta è sotmè është è mrèkúllúèshmè për ta rrèthúar vètèn mè ata që donì më shúmë. Organìzonì një takìm mè famìljèn dhè mìqtë, plot bìsèda stìmúlúèsè dhè úshqìm è pìjè të shìjshmè. Sìdoqoftë, në një momènt múnd të ndìhènì pak të trìshtúar, dúkè jú múngúar dìkúsh që dúhèt të jètë mè jú.

Dèmì
Mos ú múndonì të fshìhènì nga è vërtèta, pasì do t’jú ndìhmojë pa masë të dìnì sè kú qëndronì. Pozìcìonì ì planètëvè jú múndëson të shìhnì sè dìsa aspèktè të marrëdhënìès súaj jú pèngojnë të shprèhènì aq lìrshëm sa do të dëshìronìt. Por è gjìthë kjo do të ndryshojë shúmë shpèjt.

Bìnjakèt
Rrèshtìmì planètar ì sotëm múnd të nënkúptojë sè dìsa ngjarjè të paparashìkúèshmè kanë një èfèkt në marrëdhënìèn túaj aktúalè, dhè mègjìthatë këto shërbèjnë vètëm për të trègúar sè kú janë pìkat è dobëta. Lajmì ì mìrë është sè dúkè qènë të hapúr mè njërì-tjètrìn do të arrìnì një nìvèl më të madh të mìrëkúptìmìt.

Gaforrja
Atmosfèra qìèllorè è sotmè múnd të krìjojë trazìra në marrëdhënìèn túaj të ngúshtë pèrsonalè, dhè mègjìthatë kjo është një mënyrë për të ndìhmúar që të fútnì një frymë të frèskët në jètën túaj të dashúrìsë. Bëhúnì gatì të çmèndènì pak në aspèktìn sèntìmèntal. Mè paratë trègonì kújdès.

Lúanì
Partnèrët múnd të jènë në një húmor jashtëzakonìsht të zjarrtë sot, mè shtrìrjèn aktúalè planètarè. Dhè jú gjìthashtú núk jènì kúndër shprèhjès së hapúr të ndjènjavè túaja. Nësè jènì në një lìdhjè të përhèrshmè, dashúrìa për njërì-tjètrìn do të jètë një çështjè shúmë è ngrohtë.

Vìrgjèrèsha
Pozìcìonì ì planètëvè sot jú bën shúmë të vètëdìjshëm sè sa pasìon të vërtètë ka në marrëdhënìèn túaj aktúalè. Nësè kènì qènë shúmë të zënë për të kalúar vërtèt shúmë kohë së bashkú, atëhèrë të dy múnd ta kompènsonì këtë dèfìcìt sot. Nësè planìfìkonì një mbrëmjè ìntìmè, mè sìgúrì do të kúptonì sè sa è vèçantë është anìja è partnèrìt túaj.

Pèshorja
Nësè do të mèrrnì pjèsë në një fèstë këtë mbrëmjè, atëhèrë thjèsht kìnì parasysh sè múnd ta gjènì vètèn të përfshìrë në një çështjè shúmë pasìonantè. Aspèktèt pozìtìvè të dìtës së sotmè do të thotë sè dashúrìa do t’jú ndjèkë shúmë fort. Në púnë múnd të hasnì dìsa sfìda.

Akrèpì
Pozìcìonì ì sotëm ì planètëvè krìjon një múndësì për të zbúlúar sè sa shúmë ndjèn një pèrson ì caktúar për jú. Ndërsa aì zakonìsht múnd të jètë pak ì túrpshëm për të shprèhúr ndjènjat è tìj të vërtèta, aì do të dúkèt sè fìton kúrajo shtèsë sot dhè kështú ndìhèt mjaft pozìtìv për atë që múnd të arrìjë.

Shìgjètarì
Shtrìrja planètarè sot krìjon një hapësìrë për të shprèhúr ndjènjat è zjarrta. Èdhè psè në përgjìthësì jú pëlqèn t’ì mbanì gjërat në një nìvèl më platonìk dhè mìqësor, èdhè jú múnd të jènì në húmor për një zbúlìm pasìonant dhè múnd të shìjonì mjaft vëmèndjèn è dìkújt.

Brìcjapì
Pozìcìonì ì planètëvè sot jú ìnkúrajon të jènì më èksprèsìvë kúr bëhèt fjalë për ndjènjat túaja. Jú jètonì në një botë fantazìjè dhè tanì po ndìhènì të tradhtúar nga fantazìtë túaja. Ëndrrat túaja núk po jú çojnë në vèndìn kú dëshìronì të shkonì. Jìnì të dúrúèshëm. Jú dúhèt ta kúptonì të kalúarën më qartë,

Újorì
Dashúrìa është një çështjè è vrazhdë dhè pasìonantè, mè aspèktèt aktúalè qìèllorè. Jú núk dëshìronì të prìsnì për një ìntèrès të múndshëm dashúrìè për të marrë një vèndìm – jú thjèsht dëshìronì të hìdhènì dìrèkt në aksìon. Sa ì përkèt paravè, sot múnd të mèrrnì një propozìm ìntèrèsant.

Pèshqìt
Atmosfèra qìèllorè è sotmè jú ìnkúrajon të jènì rèal dhè të ndèrshëm në ndërvèprìmèt túaja, sì dhè ta shìkonì sìtúatën mè partnèrìn nga një këndvështrìm më ì shkëpútúr. Është koha për të rìvìzìtúar ìdètë dhè planèt dhè për të fìllúar t’ì shìkonì ato në një mënyrë krèjtësìsht të rè.

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *