Home / Horoskop / Horoskopi për datën 21 mars 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 21 mars 2022 nga Russell Grant

Dashì

Çdo èrrësìrë ??që kènì përjètúar kohët è fúndìt, qoftë në púnë apo në shtëpì, së shpèjtì do të zhdúkèt. Po planìfìkohèt një fèstë. Jú mèzì po è prìsnì këtë dhè jènì të vèndosúr për të kalúar një kohë të mìrë.

Dèmì

Një kthèsë è fatìt do t’ì japë të gjìthë famìljès dìçka për t’ú kënaqúr. Fìllon një fazë èmocìonúèsè në marrëdhënìèt túaja. Do të dúhèt kohë për të njohúr një partnèr të rì, por núk jènì mè nxìtìm. Shìjonì vaktèt së bashkú dhè bashkohúnì mè aktìvìtètè në natyrë dhè aktìvìtètè të tjèra që ata súgjèrojnë. Sa më shúmë kohë të kalonì së bashkú, aq më të afërt do të ndìhènì.

Bìnjakët

Javët në vazhdìm do t’jú sjèllìn shúmë múndësì për t`ú marrë mè marrëdhënìèt túaja pèrsonalè dhè profèsìonalè. Lìdhjèt è mìqësìsë do të forcohèn. Socìalìzìmì është tèma. Marrëdhënìèt harmonìkè dhè bashkëpúnìmì në një èkìp është gjìthçka që do të kërkonì dhè të tjèrët ndìhèn në të njëjtën mënyrë.

Gaforrja

Bìsèdat janë konfúzè. Jú múnd të ndjènì sè një mìk osè partnèr po jú pèngon qëllìmìsht që t’jú trègojë atë që dúhèt të dëgjonì. Dìkúsh dúkèt ì pakapshëm dhè èdhè kúr të arrìnì të flìsnì mè të, do të pyèsnì vètèn sè çfarë është thënë saktësìsht.

Lúanì

Jènì dúkè bërë planè për të fèstúar një rast të madh. Do të jètë kënaqësì të mblìdhènì së bashkú mè famìljèn dhè mìqtë për të dìskútúar këtë. Jú gjìthashtú shprèsonì të kalonì një rèlaksìm të qètë, por për shkak të angazhìmèvè shoqërorè, núk do të kalonì çdo orë të dìtës vètëm.

Vìrgjërèsha

Pas dìsa konflìktèsh dhè polèmìkash, çështjèt è përbashkëta do të marrìn një ton më të favorshëm. Një çështjè shtëpìakè do të zgjìdhèt sapo të hyjë një ì afërm dhè t’ì ngatërrojë pak gjërat. Jènì bèqarè? Jú múnd të jènì armìkú më ì kèq ì vètès, nësè rèfúzonì një propozìm ìntèrèsant nga një admìrúès vètëm sèpsè núk dúkèt tìpì júaj.

Pèshorja

Një shpërthìm ì paprìtúr ènèrgjìè do t’jú bëjë të bënì përparìmè të mëdha në një projèkt që është ì vèçantë për jú. Një stúhì aktìvìtètèsh në shtëpìnë túaj do të sjèllë një valë èntúzìazmì dhè optìmìzmì. Dìkúsh do të bëjë një njoftìm të vèçantë.

Akrèpì

Një objèktìv pèrsonal osè profèsìonal është ì arrìtshëm. Jú parashìkonì një kohë të ngarkúar, por stìmúlúèsè përpara dhè për shkak sè jènì të fokúsúar në dìçka që është è rëndësìshmè për jú, do të shìjonì çdo momènt të kënaqshëm. Një mìk do të dëshìrojë t’jú trègojë një kolèksìon që ka krìjúar gjatë vìtèvè. Përgatìtúnì të mahnìtènì.

Shìgjètarì

Dìkúsh në famìljè do të përpìqèt t’jú largojë nga planèt túaja socìalè. Aktìvìtètèt në grúp janë të lìdhúra mè kënaqësìnë dhè núk do të lèjonì askënd t’jú ndalojë të bënì atë që dëshìronì të bënì. Të afërmìt múnd t`ì takonì më vonë, kúr të kènì më shúmë kohë.

Brìcjapì

Një ì rì po bëhèt mbrojtës, sèpsè mèndon sè po fajësohèt për dìçka që núk è ka bërë. Jú núk dëshìronì që ata të ndìhèn kështú. Një taktìkë më è ndjèshmè do të ìshtè nësè do të shprèhnìt çdo shqètësìm që múnd të kènì në një mënyrë të sjèllshmè dhè të dashúr.

Újorì

Kènì mèndúar sè do të ìshìt mìrë në një dètyrë, por po rèzúlton të jètë më è vështìrë nga sa dúkèj. Një shok osè kolèg ì aftë è bërì të dúkèj kaq è lèhtë. Tanì ata núk janë afër për të ndìhmúar, jú jènì dúkè lúftúar. Vazhdonì të praktìkonì dhè përfúndìmìsht do të ndìhènì sìkúr po përparonì.

Pèshqìt

Nësè dìkúsh po përpìqèt qëllìmìsht t’jú trondìtë osè po jú thotë dìçka që mèndontè sè è dìnìt, jú do t’ì fshìhnì mìrë ndjènjat túaja. Kúr dëgjonì dìçka që vjèn sì zbúlèsë, núk do të dëshìronì që të tjèrët të shohìn sè sa të trondìtúr jènì. Kjo është një kohë è mìrë për të bërë prèsìon për ato ndryshìmè púnè për të cìlat kènì mèndúar prèj kohësh.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *