Home / Horoskop / Jeni duke arritur shume sukses dhe yjet prashikojne ngritje ne karriere per kete shenje ! Meri Gjini paralajmeron

Jeni duke arritur shume sukses dhe yjet prashikojne ngritje ne karriere per kete shenje ! Meri Gjini paralajmeron

Dàshi
Pà è vërèjtúr fàrè, jèni ngjitúr në màjè të listës së një pèrsoni të fúqishëm. Jú jèni dúkè shënúàr súksès thjèsht dúkè i bërë gjëràt è nèvojshmè në mënyrën è dúhúr! Nësè po múndohèni të ngrihèni në kàrrièrë, ky múnd të jètë fillimi i një fàzè shúmë àktivè. Èndè s’është è qàrtë sè si do të ndryshojnë gjëràt për jú, por këto ndryshimè jànë dúkè àrdhúr pràndàj bëhúni gàti. Rèpútàcioni është shqètësimi júàj kryèsor, àndàj làjmi i mirë është që prèj tàni è tútjè jú do të shkëlqèni.

Dèmi
Dúkèt sè disà ànëtàrë të fàmiljès jànë dúkè ú përzièr shúmë në jètën túàj, por ndàloni për një çàst dhè gjèjèni àrsyèn sè psè è bëjnë këtë. Àtà jú dúàn júvè! Múndohú të ndërtosh një pikëpàmjè të rè ndàj lidhjèvè túà, dúkè è vèndosúr vètèn në pozitën è tyrè. Shúmë shpèjt do tà kúptosh sà shúmë jú dúàn dhè sè dëshirojnë që ti të jèsh i lúmtúr, sèpsè èdhè jú è doni të njëjtën gjë për tà. Dëgjo sè çkà kànë për të thënë, jú è dini sè këshillàt è tyrè múnd t’jú ndihmojnë pàvàrësisht à i prànoni àpo jo.

Binjàkët
Nësè do të púnoni mè një èkip, múnd të prisni një rritjè të progrèsit túàj. Njëri ngà ànëtàrët è àtij èkipi do të jètë më shúmë i intèrèsúàr në përmirësimin è stàtúsit sociàl sèsà në kryèrjèn è gjëràvè që dúhèt të kryhèn. Vàrësià ndàj të tjèrëvè është shúmë è dëmshmè, por rrèzàtojini tèndèncës për kryèrjèn è púnëvè të húàjà. Fokúsohúni tè përgjègjësitë è júàjà. Kryèrjà è disà obligimèvè múnd të màrrë pàk kohë, por núk gúxoni të krijoni shèmbúll të rrèzikshëm.

Gàforrjà
Psè qëndroni vètëm dúkè shikúàr? Núk është sè kèni múngèsë të ènèrgjisë brèndà júvè, por si dúkèt kà nèvojë për një shtyrjè në mënyrë që àjo të dàlë jàshtë. Është è kúptúèshmè që ngànjëhèrë múnd të ndihèni të frikësúàr ngà dikúsh, por nësè lèjoni që nèrvàt të zbèhin formën tëndè më të mirë, àsnjëhèrë núk do tà mèrrni àtë që dëshironi. Bëni një hàp pàrà! Fillojèni bisèdën mè tà mè një ton të lèhtë dhè gjèndjà do të ndryshojë nàtyrshëm. Mos ú shqètësoni. Shúmë shpèjt do tà shihni sè ky pèrson núk kàfshon dhè do tà kúptoni që në fàkt jànë shúmë të bútë.

Lúàni
Ndoshtà do të mèrrni një ftèsë, por s’do tà dini à dúhèt tà prànoni àtë ftèsë àpo jo. Múnd të jètë àrgëtúèsè, por múnd të jètë èdhè è mërzitshmè. Ndihúni të lirë të shtyni çfàrëdo formè të vèndosmërisë ndàj pèrsonit që jú kà ftúàr, por mos lèjoni që pèrsoni të mèndojë që s’jèni të lúmtúr që jú kà fútúr në listën è të ftúàrvè. Shfàq èntúziàzëm dhè trègoji àtyrè që jú vjèn mirë që jú kànë màrrë në konsidèràtë. Fito pàk kohë dúkè i thënë sè dúhèt tà kontrolloni kàlèndàrin túàj fillimisht. Rèlàksohú dhè shúmë shpèjt do tà kúptosh sè si dúhèt të përgjigjèsh.

Virgjërèshà
Àmbicièt túàjà të dúhúrà kànë fillúàr t’i lëvizin gjëràt përpàrà mè shúmë shpèjtësi dhè kolègët è púnës jànë dúkè è vërèjtúr këtë! Gjëjà më intèrèsàntè është sè njèrëzit që kèni mèndúàr sè jú xhèlozojnë në fàkt do të jènë mbështètësit túàj më të mëdhènj, ndërsà njèrëzit që kèni pritúr sè do t’jú úrojnë për súksèsin túàj do të jènë të lúmtúr pàfúnd. Tàni është kohà è dúhúr që të zgjèroni rrjètin túàj dhè të krijoni lidhjè të rèjà. Njèrëzvè ú pëlqèn stili júàj dhè jànë të gàtshëm t’jú ndihmojnë sà hèrë që kèni nèvojë.

Pèshorjà

Sà hèrë që dikúsh ngà è kàlúàrà shfàqèt përsëri në jètën túàj múnd të shkàktojë èmocionè të pàkúptúèshmè. Por tàni, një shpërthim ngà è kàlúàrà múnd t’jú bëjë shúmë mirë. Àtà kànë pësúàr ndryshimè të mëdhà dhè pèrsoni që jànë tàni núk lidhèt àspàk mè àtë sè si kànë qènë në të kàlúàrën. Krijo kohë për bisèdë. Ribàshkimi do t’jú pëlqèjë shúmë. Èdhè ti trègoji sà shúmë kè ndryshúàr dhè kënàqúni mè fàktin që jú pràpë jèni të njëjtë mè njëri-tjètrin.

Àkrèpi
Àmbicièt túàjà po rritèn më shúmë sèsà që múnd të përbàllojë oràri júàj àktúàl. Ndoshtà do tà kèni të vështirë të àmbièntohèni mè projèktèt è rèjà. Disiplinà dhè kújdèsi do t’jú màrrë më shúmë kohë sèsà mèndimèt è rèjà, por tà dini sè do të gjèni shúmë rèhàti në to. Do të jètë një ndryshim i mirë i rrúgës ngà gjithë àto përpjèkjè dhè sàkrificà që kèni bërë dèri tàsh. Fokúsohú në kryèrjèn è dètyràvè. Kúr è kontrolloni listën è gjëràvè që dúhèt të bëni, do të jèni të kënàqúr mè rèzúltàtin.

Shigjètàri
Trànsàksionèt biznèsorè që kèni për momèntin múnd të kènë èfèkt të màdh në gjèndjèn túàj finànciàrè, pràndàj do të ishit të mènçúr nësè do t’i tràjtoni mè shúmë kújdès. Mos hàrxhoni më shúmë sèsà që vërtèt kèni nèvojë ngà pàràtë që i fitoni mè shúmë múnd dhè kjo vlèn èdhè për blèrjèn è dhúràtàvè. Në vènd sè tà bèfàsoni dikë mè një stoli të shtrènjtë, psè núk ndërtoni diçkà ngà dúàrt túàjà? Àtà do tà vlèrësojnë múndin túàj më shúmë sè pàràtë.

Bricjàpi
Shpènzimè dhè shqètësimè të pàpritúrà múnd t’jú dàlin përpàrà. Por, làjmèt è mirà jànë dúkè àrdhúr! Yjèt po sjèllin disà lèhtësimè dhè kjo do t’jú bëjë të búzëqèshni. Por, kèni kújdès që të mos mèndoni sè ky púshim do të zgjàsë përgjithmonë. Mè pàk disiplinë múnd të ndikoni pozitivisht në gjèndjèn túàj finànciàrè dhè t’i pàràndàloni shqètësimèt è tillà në të àrdhmèn. Rishikojini shprèhitë è shpènzimèvè túàjà dhè krijoni një búxhèt nësè kèni nèvojë.

Újori
Dikúsh që jú tràjton gàbimisht do t’jú tràjtojë njësoj èdhè sot, dúkè shpifúr rrèth gjëràvè që núk dinë àsgjë. Ky pèrson núk është dikúsh që dúhèt tà tolèroni, pràndàj osè làrgohúni ngà àtà osè thúàjú që tà mbyllin gojën. Krèjt vàrèt sè si jèni mè húmor. Nësè kèni ndjènjà për përbàlljè àtëhèrë mos è lúftoni ndjènjën, por lúftojini àtà! Por nësè dëshironi t’ú shmàngèni konfliktèvè, thjèsht úlèni kokën dhè prètèndoni që ài pèrson núk èkziston fàrè.

Pèshqit
Është è lèhtë tà húmbësh rèspèktin për një figúrë mè àútoritèt kúr vàzhdimisht jú nënvlèrëson, por kèni kújdès dhè mos lèjoni që kèqkúptimèt t’jú bëjnë të jèni kúndër njèrëzvè që s’kànë të bëjnë àsgjë mè problèmin. Mbàni në mènd që një mollë è kèqè núk è dëmton gjithë shportën. Mbàni për vètè çdo gjykim dhè jèpni njèrëzvè múndësinë è dyshimit. Më shúmë kà gjërà të mirà sèsà të këqijà tè njèrëzit mè të cilët jèni dúkè púnúàr për momèntin, por ndoshtà kèni nèvojë të jèni të dúrúèshëm për tà vërèjtúr.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *