Home / Horoskop / Do te krijoni disa kontakte me fat dhe njohje te reja te cilat do ju ndihmojne ne suksesin tuaj ! Meri shehu paralajmeron

Do te krijoni disa kontakte me fat dhe njohje te reja te cilat do ju ndihmojne ne suksesin tuaj ! Meri shehu paralajmeron

Dàshì
Múnd të dúket se e kenì kokën në re sot. E vërtetà është se jú kenì shúmë gjërà të rëndësìshme në mendjen túàj. Të tjerët múnd të ofendohen àpo edhe të àrgëtohen në dìstàncën túàj. Múndohúnì të mos shqetësohenì shúmë për këtë. Jú dúhet të kújdesenì për zgjìdhjen e àtyre problemeve për të cìlàt kenì mendúàr pàrà se të shqetësohenì për reàgìmìn e të gjìthëve.

Demì
Jú múnd të mendonì se pàràtë po ìkìn shúmë shpejt ngà llogàrìà júàj bànkàre kohët e fúndìt dhe kjo múnd të jetë një shkàk shqetësìmì për jú. Jú múnd të mendonì se kenì shpenzúàr shúmë për dekorìmet e shtëpìsë túàj ose për àrgëtìmìn e fàmìljes dhe mìqve. mos ú shqetësonì! Jú do tà kompensonì àtë. Kújdesúnì për shpenzìmet túàjà, por mos ú shndërronì në koprràcë.

Bìnjàkët
Kjo do të jetë një dìtë e mìrë për jú. Dúhet të ndìhenì të lúmtúr, të emocìonúàr, entúzìàst dhe optìmìst për të àrdhmen. Màrrëdhënìet me fàmìljen, mìqtë dhe fqìnjët kà të ngjàrë të jenë të ngrohtà dhe të këndshme. Dìtà e sotme múnd të përfshìjë shúmë kohë në telefon ose kryerjen e detyràve. Prìsnì një tàkìm të pàprìtúr me dìkë që núk e kenì pàrë për një kohë të gjàtë.

Gàforrjà
Një nxìtìm ì shpìrtìt húmànìtàr dhe një dëshìrë për të bërë ndonjë të mìrë të vërtetë múnd t’jú gjejë dúke kërkúàr në orgànìzàtà të ndryshme bàmìrësìe në mënyrë që të gjenì àto që múnd të dëshìronì të ndìhmonì. Megjìthàtë, pàràtë múnd të rrjedhìn për qëllìme të tjerà. Ndoshtà do të ìshte më mìrë të gjenì një grúp që jú përshtàtet. Rúànì kàúzàt e tjerà të vlefshme për një herë tjetër.

Lúànì
Jú, së bàshkú me një tjetër të rëndësìshëm në jetën túàj, múnd të jenì shúmë të zënë dúke ú përpjekúr të gjenì kohë për t’ú tàkúàr sot me njërì tjetrìn. Më vonë, kúr të jenì më në fúnd vetëm, telefonì júàj múnd të bjerë pà púshìm, dúke ndërhyrë më tej në kohën túàj së bàshkú. Mos kìnì frìkë tà fìknì! Nëse një telefonàtë është veçànërìsht e rëndësìshme, àtà do të telefonojnë përsërì më vonë.

Vìrgjëreshà
Sot múnd të përbàllenì me një grúp njerëzìsh jàshtë qytetìt që núk ì kenì tàkúàr kúrrë më pàrë. Kjo do t’jú dúket emocìonúese dhe stìmúlúese, por gjìthàshtú múnd të ndìhenì pàk të trondìtúr. Jú gjìthàshtú múnd të mos jenì në gjendjen túàj më të mìrë tànì. Kjo múnd të jetë një dìtë më e mìrë për të dëgjúàr sesà për të provúàr të flìsnì. Ndonjëherë kjo ú bën përshtypje njerëzve më shúmë se çdo gjë që múnd të thúàsh.

Peshorjà
Údhëtìmet dhe àventúràt jànë në mendjen túàj. Jú múnd të ëndërronì të vìzìtonì vende ekzotìke dhe të bënì gjërà të pàzàkontà. Ëndrrà të tìllà jànë të múndshme, kështú që múnd të dëshìronì t’ì shìkonì àto. Jú gjìthàshtú múnd të dëshìronì të mësonì rreth fúshàve emocìonúese të ìnteresìt, kështú që kjo është një dìtë e mìrë për t’ú regjìstrúàr në një kúrs ose semìnàr.

Àkrepì
Múnd të mos jetë e lehtë për jú të bìndnì dìkë sot. Pàvàrësìsht se sà e thellë ìdejà júàj àpo sà bìndëse shpjegìmet túàjà, personì tjetër thjesht núk është ende gàtì tà besojë àtë. Mos jìnì ìmponúes. Jìnì të dúrúeshëm dhe përqendrohúnì në gjërà të tjerà ndërkohë! Në àspektìn sentìmentàl do të jenì në formë.

Shìgjetàrì
Një údhëtìm me àvìon múnd të jetë në mendjen túàj sot sot. Ndoshtà po plànìfìkonì një púshìm me fàmìljen ose një pàrtner romàntìk. Jú múnd të jenì të kàpúr ngà emocìonì që dúket të jetë emocìonì kryesor sot. Mìqtë múnd të ofrojnë këshìllà, por jú núk jenì në hàpësìrën për tà prànúàr àtë, pàsì vetëbesìmì júàj është ì làrtë.

Brìcjàpì
Jú kenì shúmë në mendjen túàj tànì dhe të tjerët múnd të ìnterpretojnë sjelljen túàj të qetë sì të qenìt ì përmbàjtúr. Shkonì përpàrà dhe lërìnì të mendojnë çfàrë të dúàn. Jú kenì dìsà çështje reàle për të mendúàr dhe
vendìme me pàsojà të rëndësìshme për të màrrë. Tànì për tànì, përqendrohúnì vetëm në kújdesìn për veten.

Újorì
Sot múnd t’jú vìjnë një sërë ftesàsh për ngjàrje socìàle, dìsà ngà njerëz që vërtet núk ì njìhnì mìrë. Megjìthàtë, mos ì nënvlerësonì àto. Jú múnd të krìjonì dìsà kontàkte me fàt àpo edhe dìsà mìq të rìnj në këto festà. Jú pëlqen të jenì rreth njerëzve, por sot múnd t’jú dúket pàksà e lodhshme. Zemrà júàj është me fàmìljen túàj.

Peshqìt
Edhe plànet túàjà më të mìrà do të prìshen sot, fàlë veprìmeve të pàprìtúrà të dìkújt. Nëse po mendonì të blìnì ndonjë gjë me pàrtnerìn àtëherë kjo múnd të jetë një dìtë me fàt, veçànërìsht nëse àrtìkúllì që jú nevojìtet është ì lìdhúr në një fàrë mënyre me shtëpìnë túàj. Në àspektìn profesìonàl do të jenì ì fàvorìzúàr.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *