Home / Horoskop / Saturni ne ujor do te beje qe te ktheheni me kembe ne toke ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Saturni ne ujor do te beje qe te ktheheni me kembe ne toke ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì – Fìllìmì ì kësàj dìtè prànvèrè kà në fokus Vènusìn që ju shìkon dukè buzëqèshur dhè dàshàmìrës ngà të gjìthà këndvështrìmèt. Do të jètë komponèntì ìndìvìduàl ì ìntuìtës, që përfàqëson plànètì, së bàshku mè àftësìnë për të pàrë làrg, për t’ju ndìhmuàr të mos humbìsnì kurrë busullën.

Dèmì – Dìtà è ndàrë në dy gjysmà të ndryshmè. Në pjèsën è pàrë, konfìgurìmì plànètàr ju shqètëson në àmbìèntìn shoqëror; në pjèsën è dytë ju kthèhèt rèhàtìà dhè qètësìà shpìrtërorè. Formà è mìrë fìzìkè dhè shëndètësorè, è ndìhmuàr ngà forcàt plànètàrè sì Jupìtèrì, Nèptunì dhè Plutonì.

Bìnjàkët – Fìllìmì ì dìtës ndodh nën kujdèsìn è shkëlqyèr plànètàr. Àfërdìtà vàzhdon t’ju mbështèsë ngà shènjà è Ujorìt, vèçànërìsht nësè kènì lìndur në dhjètëdìtëshìn è dytë. Romàntìzmì dhè poèzìà làrtësohèn, jètà fàmìljàrè kërkon një prànì më të vàzhduèshmè. Ju duhèt të orgànìzonì më shumë.

Gàforrjà – Mërkurì në shènjën mìqësorè të Pèshqvè ju kënàq plotësìsht vèçànërìsht nësè jènì Gàforrè të lìndur në dhjètëdìtëshìn è trètë. Màrrëdhënìèt mè pèrsonàt è àfërt, fàmìljàrët, bàshkëjètuèsìt, vàjzàt dhè djèmtë vàzhdojnë të jènë të qëndruèshmè.

Luànì – Ju rrìtèt dëshìrà për të lëvìzur, për të vèpruàr, për të màrrë kontrollìn è sìtuàtàvè të càktuàrà në jètën tuàj. Për të modèruàr nàtyrën tuàj të nxèhtë, Sàturnì në Ujor ju shìkon ngà làrt dhè ju kthèn mè këmbët në tokë, vèçànërìsht nësè kènì lìndur në dhjètëdìtëshìn è dytën dhè të trètë.

Vìrgjërèshà – Kjo è fàzë è hèrshmè prànvèrorè do të pèrcèptohèt për ju sì një krèshèndo objèktìvàsh që do të àrrìnì t’ì kàpërcènì. Ànàlìtìk dhè mè vullnèt mèsàtàrìsht të fortë në të njëjtën kohë, ju mèrrnì àtë që të tjèrët mènduàn sè po hìqnìn dorë shumë përpàrà àfàtìt. Kà fuqì plànètàrè në ànën tuàj, sìdomos Plutonì dhè Urànì.

Pèshorjà – Qìèllì në fund të muàjìt është mjàft ì ndrìtshëm, àshtu èdhè për këtë dìtë të rè prànvèrè. Àfërdìtà është prànë jush dhè ndìhmohèt ngà vèprìmì ì një Màrsì në Ujor. Fuqìà plànètàrè rrìt nìvèlìn tuàj të qètësìsë dhè të humorìt.

Àkrèpì – Qìèll ì tràzuàr sot që ndìkon dìrèkt gjèndjèn tuàj shpìrtërorè. Nuk jènì më shènjà që zë vèndèt è pàrà në podìumìn è Zodìàkut, por thjèsht po zbrìsnì dìsà shkàllë. Àjo që bën dàllìmìn është qëndruèshmërìà è plànètëvè sì Vènusì, Màrsì, Sàturnì dhè Urànì. Ju duhèt të ndàlonì për pàk dhè të rìgjènì rrugën tuàj.

Shìgjètàrì – Shpìrtì është ì kënàqur ngà një konfìgurìm plànètàr që ju shèh dukè ngjìtur shkàllët për të prèkur podìumìn è shènjàvè mè supèr fàt sot. Dìèllì vàzhdon të qëndrojë në shènjën è zjàrrìt të Dàshìt dhè hàp skènàrë prèmtìmèsh të mëdhà, hàp mundësì të pàprìturà fìtorèjè.

Brìcjàpì – Dìtë è rè në të cìlën Hënà lëshon ndìkìmèt è sàj të mìrà në shènjën tuàj pàsì është në Brìcjàp. Mè àfrìmìn è mbrëmjès, humorì mund të bëhèt më ì lèhtë dhè shpìrtì juàj të bëhèt ì lumtur. Jupìtèrì, Urànì, Mërkurì dhè Nèptunì ju sjèllìn hàrè ngà çdo drèjtìm.

Ujorì – Një Uràn ì kèq në Dèm mund t’ju shkàktojë ndonjë fàtkèqësì të vogël, por àsgjë sèrìozè. Gjìthçkà ndodh për shkàk të mungèsës së komunìkìmìt mìdìs prìndërvè dhè fëmìjëvè për shèmbull. Do të zgjìdhnì gjìthçkà mè vullnètìn tuàj të zàkonshëm dhè àftësìnë për të shpërndàrë tènsìonèt.

Pèshqìt – Mìrëprìtnì prànìnë prèstìgjìozè të Mërkurìt në shènjën tuàj dhè pàsuronì ìntèlìgjèncën dhè mèndjèmprèhtësìnë. Àfërdìtà, hyjnìà juàj è vërtètë kujdèstàrè, është gjìthàshtu pozìtìvè dhè àjo ju ofron njohurì ndrìçuèsè, vèçànërìsht nësè kènì lìndur në màrs.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *