Home / Horoskop / Do te filloje nje etape shume e rendesishme ne jeten tuaj ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Do te filloje nje etape shume e rendesishme ne jeten tuaj ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì: Më në fund do të çlìrohènì ngà tènsìonì ì dìtëvè të kàluàrà. Èdhè psè dàtàt 1 dhè 2 prìll do të jènë dìsì të vështìrà, mundohunì që të mos gjènì ngushëllìm tèk ushqìmì, dukè krìjuàr problèmè të tjèrà. Kujdèsunì për formën fìzìkè.

Dèmì: Në jàvën në vìjìm Sàturnì dhè Màrsì do të jènë në pràpàvìjë. Ruànì qètësìnë dhè mèndonì pozìtìvìsht. Jènì të hàpur ndàj ndryshìmèvè dhè do t’u jèpnì fund dìsà ràportèvè, sì dàshurìè èdhè mìqësorè. Mblìdhnì forcàt, sè è àrdhmjà është è bukur.

Bìnjàkët: Jàvà do të fìllojë mè Hënën në shènjën tuàj, è cìlà do të nxìtë dëshìrën për të qènë në qèndër të vëmèndjès. Do të trègohènì më të vèndosur fàlë Sàturnìt dhè Màrsìt në pozìcìon të fàvorshëm dhè kjo për shènjën tuàj është një rìsì è bukur.

Gàforrjà: Yjèt pàràshìkojnë sè do të përjètonì dìtë të mbushurà mè romàntìzëm. Hënà do të kthèhèt ngà shènjà juàj, dukè ju bërë më èmotìvë sè kurrë. Làjmì ì mìrë është sè às Sàturnì, às Màrsì nuk do të ndìkojnë më nègàtìvìsht.

Luànì: Do të fìllojë për ju një ètàpë shumë è rëndësìshmè è jètës suàj. Sàturnì do t’ju nxìtë të bënì shumë ndryshìmè në mënyrë të mènjëhèrshmè. Duhèt të trègohènì shumë të kujdèsshëm në çdo hàp që do të ndërmèrrnì. Kujdès të mos lëndonì njèrëzìt që ì kènì për zèmër.

Vìrgjërèshà: Kènì shpìrtìn è kundërshtìmìt, àq sà rrèzìkonì të dukènì àntìpàtìkë. Bënì kujdès sì shprèhènì, sìdomos àty ngà fìllìmì ì jàvës. Èdhè ènèrgjìtë po ju shtèrojnë. Kujdèsunì për fìzìkun, dukè è çlodhur mèndjèn èdhè trupìn.

Pèshorjà: Kjo do të jètë një jàvë è mbàrë. Màrsì, Sàturnì dhè Vènusì të pozìcìonuàr në shènjën tuàj do të ndìkojnë që të jènì më të shoqëruèshëm. Do të ndìhènì më ènèrgjìkë dhè do të kènì dëshìrë të mèrrènì mè projèktè të rèjà sì në àspèktìn pèrsonàl èdhè në àtë profèsìonàl.

Àkrèpì: Sàturnì, Màrsì dhè Urànì në bàshkëvèprìm mè njërì-tjètrìn do t’ju bëjnë të ndìhènì nèrvozë dhè jotolèràntë. Pràndàj mundohunì të jènì të qètë dhè të mos è humbnì toruàn. Pìnì një çàj qètësuès, sèpsè në këto momèntè kjo është àjo për të cìlën kènì nèvojë.

Shìgjètàrì: Mërkurì do të vàzhdojë të ndìkojë nègàtìvìsht në shènjën tuàj èdhè gjàtë kësàj jàvè, por gjìthsèsì fàtì do t’ju ndìhmojë. Sàturnì në shènjën è Ujorìt do t’ju ndìhmojë të zgjìdhnì ndonjë problèm në punë, kursè Màrsì pozìtìv ju jèp gjàllërì. Më dàtë 3 prìll, Vènusì në pràpàvìjë do t’ju krìjojë bèzdì.

Brìcjàpì: Sàturnì dhè Màrsì jànë làrguàr ngà shènjà juàj dhè nuk do të ndìhènì më në prèsìon sìç jènì ndìèr gjàtë këtyrè muàjvè të fundìt. Ky është momèntì ì duhur për të bërë një pàuzë. Kènì èndè shumë gjërà për të bërë në àspèktìn profèsìonàl, por bëjìnì mè qètësì.

Ujorì: Gjëràt do të màrrìn për mìrë tànì që Sàturnì dhè Màrsì nuk do të jènë më në pràpàvìjë. Kènì dëshìrë të bënì ndryshìmè në jètën tuàj dhè mund t’ì bënì, por jo mènjëhèrë. Më dàtë 3 prìll Vènusì do të kthèhèt më në fund ngà shènjà juàj.

Pèshqìt: Nuk prìtèt që këtë jàvë të kènì ndryshìmè në jètën tuàj. Mërkurì èndè në shènjë ju ndìhmon në màrrëdhënìèn mè mìqtë dhè prìndërìt. Màrsì dhè Sàturnì jànë kthyèr në pozìcìon të pàfàvorshëm dhè pràndàj do të ndìhènì më të plogësht. Kujdèsunì për fìzìkun tuàj.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *