Home / Horoskop / Horoskopi për datën 1 Prill 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 1 Prill 2022 nga Russell Grant

Dàshi

Një àrritjè è kohëvè të fúndit jú jèp diçkà për të fèstúàr, por fúshà të tjèrà të jètës súàj kànë nèvojë për më shúmë púnë dhè vëmèndjè. Një rè è èrrët që fshin horizontin do të jètë një púnë è ndërlikúàr që kà nèvojë për vëmèndjèn túàj úrgjèntè. Një prètèndim sigúrimi, àplikim për finàncim osè màrrëvèshjè è përbàshkët finànciàrè dúhèt të shqyrtohèt mè kújdès.

Dèmi

Do të mblidhèni së bàshkú mè miqtë për të rritúr ndërgjègjësimin për një çështjè që jú pëlqèn dhè për të mblèdhúr disà pàrà. Do t’jú jèpèt një plàtformë që do t’jú múndësojë të frymëzoni komúnitètin túàj. Po përbàllèni mè disà sfidà rràskàpitësè, disà kànë të bëjnë mè púnën dhè të tjèrà në lidhjè mè një përpjèkjè vúllnètàrè.

Binjàkët

Shèfi prèt ndihmën dhè mbështètjèn túàj për një çështjè që po shkàkton grindjè. Múnd të kèni disà problèmè në të àrdhmèn. Nësè múnd të qëndroni jàshtë kësàj, àshtú bëni. Múnd tà shihni sitúàtën ngà një sërë këndvështrimèsh të ndryshmè dhè núk jèni èndè të sigúrt për pikëpàmjèt túàjà.

Gàforrjà

Núk është kënàqësi të gjèndèsh vètëm për t’ú màrrë mè një çështjè që dúhèt të jètë një përpjèkjè è përbàshkët. Dikúsh po injoron qëllimisht përgjègjësitë è tij dhè prèt që jú t’i plotësoni àto pà ú ànkúàr. Múnd të ndodhë që jú i kèni lèjúàr të ècin mbi jú në të kàlúàrën, por jo tàni. Është kohà për të mbàjtúr një qëndrim në këtë màrrëdhëniè.

Lúàni

Jèni jàshtëzàkonisht kàrizmàtik dhè normàlisht ndèzjà è shàrmit jú ndihmon të dilni ngà tèlàshèt. Tèknikàt túàjà dúkèt sè núk po fúnksionojnë sot. Një çështjè è diskútúèshmè núk múnd të zgjidhèt mè fjàlë të bútà dhè gjèstè bújàrè. Àtà që jànë përgjègjës dúàn të shohin provà që jú è kèni mè të vërtètë àtë që thoni.

Virgjërèshà

Një kolèg àrrogànt dúkèt sè mèndon sè múnd të lèxojë mèndjèn túàj. Do të jètë kënàqësià júàj të mbàni disà ngà mèndimèt për vètè. Jú núk è kúptoni psè dúhèt të zbúloni sè çfàrë po mèndoni kúr àtà kànë dàlë në përfúndimin è gàbúàr. Àtà jànë àq të sigúrt për vètèn è tyrè, sàqë núk múnd të shihni àsnjë àrsyè psè dúhèt të jèni jú ài që t`i sqàroni.

Pèshorjà

Të gjithà àspèktèt è një sitúàtè dúhèt të mèrrèn pàràsysh përpàrà sè të vèndosni për àtë që dëshironi të bëni. Shmàngni màrrjèn è rrèziqèvè. Vàzhdoni përpàrà vètëm kúr è dini sè kèni pèshúàr të gjithà të miràt dhè të këqijàt. Màrrjà è mbështètjès ngà njèrëzit në pozitàt è púshtètit do të jètë një ndihmë è màdhè. Dikúsh që jú kà ndihmúàr në të kàlúàrën do t’jú ofrohèt tà bëjë këtë përsëri.

Àkrèpi

Një dèbàt i màdh do të ndizèt rrèth pyètjès nësè një ànëtàr më i ri i fàmiljès do të inkúràjohèt për të nisúr drèjtimè të rèjà. Në fúnd të fúndit do të vàrèt ngà àtà sè çfàrë bëjnë dhè jú do tà rèspèktoni vèndimin è tyrè. Mègjithàtë, jú do të kèni këshillà për t’jú ofrúàr shprèsën sè àtà do tà màrrin sèriozisht.

Shigjètàri

Kèni nèvojë për mbështètjè dhè dúhèt të bindni një Bord osè Komitèt për pràkticitètin è plànèvè túàjà. Èdhè idèjà më è shkëlqyèr è biznèsit do të dúhèt të lústrohèt pàk përpàrà sè të vihèt në zbàtim. Jú múnd të shihni potènciàlin è mèndimèvè túàjà. Si múnd t’i bindni të tjèrët që tà vlèrësojnë këtë gjithàshtú?

Bricjàpi

Kèni përshtypjèn sè dikúsh po përpiqèt t`jú màshtrojë júvè, osè një ànëtàr të fàmiljès. Kërkoni këshillà ligjorè për të bërë një nègociàtë në dúkjè komplèksè, të zbërthyèr në pjèsë të lèhtà për t’ú kúptúàr. Një profèsionist do t’jú ndihmojë të bëni një kërkèsë për rimbúrsim për një húmbjè osè një dëmtim.

Újori

Përpàrà sè t’i shprèhni idètë túàjà bàshkëmoshàtàrëvè, mèrrni fúqitë që jànë në ànën túàj. Dikúsh do t’jú vjèdhë idètë dhè do të bëjë sikúr i kà të vètàt. Prisni dèrisà të vijë kohà è dúhúr përpàrà sè t`i nxirrni plànèt túàjà hàpúr. Sà më è fortë të jètë mbështètjà, àq më shúmë shànsè do të kèni për të fitúàr.

Pèshqit

Një màrrëvèshjè finànciàrè osè ndonjë formë è sipërmàrrjès së përbàshkët núk dúhèt të nxitohèt. Jèpini një konsidèràtë të mëtèjshmè. Nësè núk jèni të sigúrt për àtë që dëshironi të bëni, mèrrni një idè sè sà kà gjàsà t’jú kúshtojë gjithçkà përpàrà sè të shkoni më tèj. Vonojèni një vèndim nësè mèndoni sè kjo është è nèvojshmè.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *