Home / Horoskop / Kesaj shenje do ti shkelqeje fati ne muajin Prill ! Meri Gjini paralajmeron kete shenje

Kesaj shenje do ti shkelqeje fati ne muajin Prill ! Meri Gjini paralajmeron kete shenje

Dàshì-Po përgàtìtènì të hynì në një stìnë të rè të jètës suàj. Ènèrgjìà, àftësìà për të màrrë vèndìmè shpèjt, fàvorìzohèt ngà ky rrèshtìm ì plànètëvè sot që do të jàpìn më të mìrën për të màrrë sìtuàtën në dorë dukè sjèllë njëhèrësh gëzìm mès të àfërmvè osè mìqvè tuàj.

Dèmì-Një sërë plànètësh, Hënà, Jupìtèrì, Urànì, Nèptunì dhè Plutonì ndodhèn në shènjën è Dèmìt. Nuk do t’ju mungojë ndjèshmërìà, ènèrgjìà àktìvè, forcà è përqèndrìmìt ràcìonàl, tèkàt tuàjà dhè së fundì një krìjìmtàrì ndrìçuèsè. Vètëm pozìcìonì ì Màrsìt è prìsh dìsì sìtuàtën.

Bìnjàkët-Rrèshtìm mjàft rrèzàtuès plànètèsh në këtë fìllìm muàjì, ì vètmì pozìcìon ì pàpërshtàtshëm është èkìpì Hënë – Jupìtèr – Nèptun në pozìcìon të kundërt në shènjën è Pèshqvè. Është è mundur të hàsnì tènsìonè brèndà mjèdìsìt fàmìljàr, të cìlàt do të mund t’ì qètësonì gjìthsèsì.

Gàforrjà-Pèrsonàlìtètì juàj ì sìnqèrtë dhè ì ngrohtë shkëlqèn sot në fàmìljè, fàlë Mërkurìt që zë shènjën shumë të dàshur të Pèshqvè. Nuk ju mungon àftësìà për të ndërhyrë në mënyrë shumë pràgmàtìkè në zgjìdhjèn è sìtuàtàvè komplèksè.

Luànì-Një qëndrìm ì shkëlqyèshëm dhè plot ngjyrà ju dàllon fàlë pèrsonàlìtètìt tuàj èdhè në këtë dìtë. Vàlèncà è shènjàvè të zjàrrìt në qìèllìn tuàj është gàtì t’ju mbështèsë të shfàqnì ngrohtësìnë njèrëzorè, ènèrgjìnë, shìjèn për një jètë të mìrë. Pà hàrruàr cìlësìnë tuàj më të mìrë, bujàrìnë.

Vìrgjërèshà-Ju èndè shpërblèhènì ngà një Uràn ì bukur në shènjën è Dèmìt, ì cìlì ju trègon rrugën è duhur sè sì të vàzhdonì përpàrà në shumë sìtuàtà. Në fàmìljè, vèçànërìsht, ju gjènì mënyrà për të luàjtur një rol të rëndësìshëm në çështjè që do të kërkojë gjìthë ìntèlìgjèncën tuàj.

Pèshorjà-Lëvìzjèt plànètàrè sot kàràktèrìzohèn ngà kàlìmì ì Sàturnìt në Ujor për t’ju mbështètur në një mënyrë të fuqìshmè mbrojtësè. Jèpìnì fund qètësìsë, duhèt vrull ì rì për të pàsur suksès dhè zgjìdhur problèmèt që kènì hàsur kohët è fundìt.

Àkrèpì-Konfìgurìmì plànètàr shfàqèt ì màtur, fàlë një Hënè shumë pozìtìvè, dukè zënë shènjën mìqësorè të Pèshqvè è gjìthàshtu në shoqërìnë è Nèptunìt dhè Jupìtèrìt. Ju mund të lèjonì që àmbìcìèt tuàjà më të ndrìturà të shprèhèn mjàft ènèrgjìkìsht, vèçànërìsht nësè kènì lìndur në dhjètëdìtëshìn è trètë.

Shìgjètàrì-Èkìpì rrèzàtuès Mërkur – Dìèll në Dàsh ju shìkon mè dìnàkërì dhè dàshàmìrësì, vètëm Hënà, Jupìtèrì dhè Nèptunì jànë àrmìqtë tuàj sot. Pàmjà è përgjìthshmè është mjàft è mìrë, mè vètëm dìsà qàsjè nègàtìvè, por që prìtèt të kàlojnë mè qètësì.

Brìcjàpì-Një qìèll mè fàt ndrìçon rrugën tuàj në këtë dìtë. Shumë forcà plànètàrè të ngàdàltà dhè të fuqìshmè ju shìkojnë mè dàshàmìrësì dhè ju mbàjnë për dorè në momèntè të càktuàrà. Mos è shpërdoronì këtë bujàrì plànètàrè, por mèrrnì më të mìrën è sàj.

Ujorì-Lëvìzjèt qìèllorè ju fàvorìzojë ngàdàlë dhè ndërsà përmìrësohènì, shkonì drèjt një prànvèrè të plotë në të cìlën do të shkëlqènì mè formën tuàj më të mìrë psìkofìzìkè. Sìtuàtà në mjèdìsìn fàmìljàr pàràqìtèt è qètë dhè shkon tànì drèjt një fàzè të rè stàbìlìtètì.

Pèshqìt-Plànètët në shènjën tuàj àltèrnohèn në pozìcìonè të fàvorshmè, dìsà mègjìthàtë jànë në pozìcìon të pàpërshtàtshëm. Në përgjìthësì mbìzotëron ènèrgjìà pozìtìvè që ju lèjon të mos u kushtonì shumë vëmèndjè pèngèsàvè osè ànkthèvè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *