Home / Horoskop / Horoskopi per muajin Prill 2022 sipas Meri Shehut ! Te ardhurat e ketyre shenjave do te rriten ndjeshem

Horoskopi per muajin Prill 2022 sipas Meri Shehut ! Te ardhurat e ketyre shenjave do te rriten ndjeshem

Dàshi

Jú kèni shijúàr një shpërthim bèsimi dhè dëshirë për të komàndúàr vëmèndjèn si rèzúltàt i dièllit që sjèll vitàlitèt dèri më 20 prill. Qièlli është pothúàjsè kúfiri për sà i përkèt sà làrt dëshironi t’i vèndosni qëllimèt vètès. Do të jèni gàti për të përcàktúàr një qëllim àmbicioz, ndoshtà lidhúr mè rrúgën túàj profèsionàlè osè mirëqènièn è përgjithshmè. Màrrjà në konsidèràtë è mirëqèniès súàj shpirtërorè do të ishtè diçkà è mènçúr. Finàncàt do të jènë gjithàshtú në vëmèndjè, vèçànërisht kúr plànèti i komúnikimit dhè dièlli jànë në zonën túàj të pàràvè. Mèssèngèr Mèrcúry do të jètë àtjè ngà 10 dèri më 28 prill, ndërsà údhëtimi i dièllit zgjàt ngà 20 prilli dèri më 20 màj. Përpúnoni CV-në túàj për t’ià dërgúàr àtë púnëdhënësvè të múndshëm, ky múnd të jètë një momènt súpèr-prodúktiv. Jú gjithàshtú do të krijoni bàzà të mirà të finàncàvè. Múnd tà gjèni vètèn dúkè rèflèktúàr sè si po vlèrësohèni në púnën túàj dhè nësè është kohà për të ndryshúàr drèjtimin për t’ú ndjèrë më i shpërblyèr.

Dèmi

Lè të jèmi të sinqèrtë Dèm. Stinà dinàmikè è Dàshit múnd të jètë ènèrgjikè për disà shènjà, por múnd të jètë plotësisht è përgjúmúr për jú, sèpsè dièlli po lëviz nëpër zonën túàj të spiritúàlitètit, dúkè è sjèllë fokúsin túàj brèndà. Rrèth dàtës 1 të múàjit, hënà è rè múnd të jètë një múndësi è mrèkúllúèshmè për të kànàlizúàr àtë që po mësoni rrèth èmocionèvè të rrënjosúrà thèllë në krijimin è një rrúgè të rè. Së shpèjti, kohà do të jètë è përshtàtshmè që èdhè jú të ndàni sè si ndihèni, sèpsè Àfërdità, do të jètë në zonën túàj të miqësisë ngà 5 prilli dèri më 2 màj, dúkè è bërë më të lèhtë lidhjèn mè të àfërmit dhè më të dàshúrit më të àfërt.

Mërkúri është në shènjën túàj ngà dàtà 10 dèri më 29 prill, dúkè përforcúàr bèsimin në mèndimèt dhè fjàlët túàjà. Jú jèni përgjithësisht një krijèsë è zàkonit që do të prèfèronit t’i përmbàhèni qàsjèvè të kújdèsit për vètèn që kèni pàrë sè jànë të provúàrà dhè të vërtètà. Múnd të ndodhë që núk po mèrrni të njëjtàt rèzúltàtè që kèni pàsúr më pàrë dhè është kohà të mèndoni për një mënyrë të rè për t`i shërbyèr shëndètit mèndor, fizik dhè èmocionàlisht. Ndryshimi màsiv múnd të jètë àfër, dúkè ndikúàr në mënyrën sè si po è prèzàntoni vètèn dhè màrrëdhënièt túàjà më të àfërtà dhè më të dàshúrà. Por jú kèni fúqinë për tà màrrë mè qètësi.

Binjàkët

Mè dièllin që kàlon nëpër zonën túàj të miqësisë dèri më 19 prill, jètà júàj shoqërorè kà të ngjàrë të kètë qènë pikërisht àshtú siç jú pëlqèn: súpèr è zënë dhè potènciàlisht një vorbúll è plotë. Në fillim të prillit do të mèrrni një dritë jèshilè për të idèúàr osè për të nisúr një ndërmàrrjè të rè grúpi. Ndoshtà jèni të shtyrë për të plànifikúàr një púshim vèror mè miqtë, osè po mèndoni të bëhèni bàshkë mè një kolèg për të dàlë mè një propozim biznèsi. Çfàrëdo që dëshironi të rèàlizoni, múnd të jètë një múndësi për të ècúr përpàrà — dhè për të pàrë rèzúltàtè të làkmúèshmè në gjàshtë múàj. Mos ú hàbitni shúmë nësè filloni të ndihèni pàk më pàk sociàl dúkè fillúàr ngà 10 prilli. Prà, më shúmë vètë-rèflèktim dhè púshim múnd të jètë vèçànërisht rigjènèrúès. Dijèni sè gjithçkà është për të mirën më të màdhè për t’ú përgàtitúr ènèrgjikisht për sèzonin túàj múàjin è àrdhshëm. Një momènt vèçànërisht i ëmbël: Rrèth 16 prillit, ndriçon zonën túàj të romàncës, gjë që múnd të ndèzë nàtyrën túàj vètë-shprèhësè dhè tà bëjë më të lèhtë për jú të ndàni – dhè të përmbúshni – dëshiràt túàjà.

Gàforrjà

Pàdyshim që dièlli kà lëvizúr nëpër zonën túàj të kàrrièrës. Qoftë nësè jèni dúkè è shqètësúàr për CV-në túàj osè një propozim èmocionúès osè dúkè bisèdúàr mè kolègët è vjètër për múndësitë, hënà è rè è 1 prillit múnd të jètë një momènt që ndryshon lojën dhè kàtàlizon një ëndërr profèsionàlè të gjàtë dhè të màdhè. Të púnosh mè të tjèrët për të àrritúr àtjè kú dëshiron të shkosh është një domosdoshmëri. Múnd të shihni një rritjè të vrúllit. Imàgjinàtà júàj s`do të kètë limitè. Jú do të filloni të përmirësoni àftësitë túàjà, të dilni ngà zonà júàj è rèhàtisë, të shijoni më shúmë rritjè pèrsonàlè. Dhè rrèth 16 prillit, múnd të jèni të prèokúpúàr mè përpjèkjèt për të gjètúr një èkúilibër më të mirë midis àsàj që jú nèvojitèt ngà jètà júàj privàtè dhè àsàj públikè. Dëgjimi i zërit túàj të brèndshëm është çèlësi.

Lúàni

Mè fillimin è múàjit, dièlli që forcon vitàlitètin, súndimtàri júàj, kà qènë në zonën túàj të àvèntúrës për dy jàvët è fúndit, dúkè jú nxitúr të làrgohèni ngà çdo gjë è zàkonshmè dhè shúmë komodè. Jú dëshironi të shtrini kràhët, të mësoni, të rritèni, ndoshtà èdhè të màhnitèni ngà një përvojë që jú hàp sytë, qoftë è lidhúr mè údhëtimin àpo àrsimimin. Rrèth 1 prillit, hënà è rè múnd t’jú frymëzojë që të àngàzhohèni në një plàn krèjtësisht të ri lojè, qoftë règjistrimi për një kúrs onlinè, osè për të rèzèrvúàr àtë údhëtim që kèni ëndërrúàr për një kohë të gjàtë. Do të gjèni mjàft kënàqësi në màrrëdhënièt pèrsonàlè. Në fàkt, më 12 prill, kúr Júpitèri dhè Nèptúni mistik bàshkohèn, dijèni sè po hyni në një cikël èmocionúès 13-vjèçàr, në të cilin lidhjèt túàjà më të àfërtà múnd të jènë një búrim frymëzimi i jàshtëzàkonshëm, shpirtëror. Dhè múàji núk do të ishtè i plotë pà shúmë vèprimè èdhè në botën túàj profèsionàlè. Do të jèni në qèndër të vëmèndjès dhè do të tërhiqni vëmèndjèn è njèrëzvè më làrt në hièràrki – èdhè më shúmë sè zàkonisht.

Virgjërèshà

Sèzoni i Dàshit múnd të jètë tèpër i nxèhtë për jú, fàlë dièllit që kàlon në sèktorin túàj të intimitètit èmocionàl dhè sèksúàl. Prà, pà dyshim që è kèni shijúàr këtë àtmosfèrë gjàtë dy jàvëvè të fúndit dhè do të vàzhdojë pàk à shúmë njësoj. Nësè jèni bèqàr dhè dëshironi një pàrtnèr mè të cilin múnd të ndërtoni vërtèt një të àrdhmè, ky múnd të jètë një momènt i rëndësishëm. Nësè jèni të lidhúr, mèrrni pàràsysh të flisni për vizionin túàj për të àrdhmèn mè të dàshúrin túàj. Do të kèni një dëshirë të fortë për të mësúàr dhè për të filozofúàr mè të tjèrët. Jú gjithàshtú múnd tà kèni më të lèhtë të lidhèni mè miqtë dhè të dàshúrit që jètojnë làrg. Múnd tà gjèni vètèn dúkè kúltivúàr një pèrspèktivë të rè për màrrëdhënièt túàjà, dúkè pàsúr pàràsysh një tàkim frymëzúès midis Júpitèrit dhè Nèptúnit. Kjo lidhjè núk do të ndodhë më dèri në vitin 2035, kështú që vèndosni tàni. Në àspèktin finànciàr do të ndihèni të vlèrësúàr.

Pèshorjà

Sèzoni i Dàshit tërhèq vëmèndjèn në màrrëdhënièt túàjà – màdjè më shúmë sè zàkonisht – sèpsè dièlli po lëviz nëpër zonën túàj të pàrtnèritètit, dúkè nxjèrrë në pàh çdo lidhjè një mè një, romàntikè, plàtonikè osè profèsionàlè. Shànsèt jànë që të kèni shijúàr këtë àtmosfèrë për dy jàvët è tjèrà. Bisèdàt múnd të jènë èdhè më të fokúsúàrà ngà 11 dèri më 29 prill. Rrèth dàtës 16 prill, kúr hënà è plotë biè në shènjën túàj, múnd të ndihèni vèçànërisht të ndjèshëm èmocionàlisht dhè rèflèktúès. Nësè diçkà dúhèt të ndryshojë në mënyrë që të ndihèni më të përqèndrúàr, vèçànërisht në màrrëdhënièt túàjà më të ngúshtà, múnd të bëni mirë të hàpèni tàni. Ky është vèçànërisht ràsti, sèpsè disà jàvë më vonë, më 30 prill, èklipsi dièllor biè në zonën túàj të intimitètit dhè do të zbúloni sè një ndryshim i màdh – ndoshtà èdhè màhnitës – në lidhjèn túàj múnd të jètë i nèvojshëm për rritjè.

Àkrèpi

Në ditët è pàrà të prillit, fokúsi múnd të jètë tèk shëndèti. Pàvàrësisht nësè kèni dàshúr të kthèni një flètë të rè në lidhjè mè kújdèsin për vètèn osè të gjèni më shúmë èkúilibër midis púnës dhè jètës, do të jèni të fúqizúàr për tà bërë àtë rèàlitèt gjàtë gjàshtë múàjvè të àrdhshëm. Në të njëjtën kohë, lojà, krèàtivitèti dhè spontànitèti që kèni shijúàr gjàtë gjithë sèzonit të Pèshqvè núk kànë mbàrúàr. Ngà ànà tjètër, ky múnd të jètë një múàj sà i çúditshëm, àq èdhè plot mè momèntè spontànè mès júsh dhè dikújt të vèçàntë për jú. Do të kèni dúrim mè tèpri, si për çështjèt è zèmrës, àshtú èdhè për àto profèsionàlè. Dhè rrèth 30 prillit múnd të përjètoni një lëkúndjè të màdhè – fillimin è një èpokè të rè – brèndà një prèj màrrëdhënièvè túàjà më të ngúshtà. Është kohà të mèndoni sè si përforcohèt osè kompromètohèt ndjènjà júàj për vètèn në këtë lidhjè — dhè bëni lëvizjèn túàj të ràdhës në përpúthjè mè rrèthànàt.

Shigjètàri

Sèzoni i Dàshit múnd të jètë i mbúshúr mè àrgëtim, gëzim, plot mè flirt, krèàtivitèt dhè spontànitèt, i cili pàdyshim i përshtàtèt pèrsonàlitètit túàj të zjàrrtë. Ky është për jú sèzoni i vètëshprèhjès. Nësè jèni dúkè mèndúàr për një projèkt àrtistik në të cilin do të dëshironit të zhytèni, dúkè dàshúr të përmirësoni profilèt è àplikàcionit túàj të tàkimèvè osè të shfrytëzoni një shàns dhè të dètàjoni një fàntàzi, kjo ngjàrjè dinàmikè është një múndësi è mirë për tà bërë këtë. Më 12 prill múnd të nisësh një cikël frymëzúès që zgjàt dèri në 13 vjèt. Do të mèndoni për rrënjët dhè folènë túàj dhè do të mèndoni sè si múnd tà àrrini kënàqësinë shpirtërorè.

Bricjàpi

Dúkè qènë kàq i orièntúàr drèjt qëllimit, múnd të jètë è vështirë për jú të ngàdàlësoni shpèjtësinë dhè të shijoni kënàqësitë è fàmiljès. Këto ditë do të múndèni! Hënà è rè àtjè jú ofron një shàns për të fitúàr qàrtësi rrèth àsàj që dëshironi mè të vërtètë. Múnd të jètë kohà për të nisúr një kàpitúll krèjtësisht të ri në të cilin ndihèni më të èkúilibrúàr, ndërsà jèni në rrúgën túàj profèsionàlè dhè kújdèsèni për mirëqènièn túàj èmocionàlè. Kèni dàshúr gjithmonë më shúmë múndësi për të përdorúr imàgjinàtën túàj mbi mèndjèn túàj ràcionàlè dhè për t’iú bèsúàr impúlsèvè túàjà àrtistikè. Ky është pikërisht momènti. Rrèth 30 prillit, kúr èklipsi dièllor àktivizon këtë fúshë të jètës súàj, múnd të jètë i nèvojshëm ndryshimi brèndà një màrrëdhënièjè — romàntikè osè profèsionàlè. Do tà ndjèni vètë sè është kohà për të përqàfúàr një ndryshim.

Újori

Ndërsà dièlli që sjèll vitàlitèt lëviz nëpër zonën túàj të komúnikimit – siç kà bërë gjàtë dy jàvëvè të fúndit – kúriozitèti júàj rritèt dhè jètà júàj shoqërorè është èdhè më è këndshmè sè zàkonisht. Kà të ngjàrë të kèni pàsúr shúmë ftèsà për t’ú shoqërúàr mè miqtë èkzistúès dhè së shpèjti do të kèni múndësi për të bërë të rèjà. Mè fjàlë të tjèrà, jú jèni dúkè lúlëzúàr. Për më tèpër, nësè kèni pàsúr idè për të ndryshúàr rrjèdhën túàj të të àrdhúràvè osè kèni mësúàr më shúmë rrèth trègjèvè në zhvillim për të invèstúàr, ky është momènti. Mos hèzitoni të vràponi mè një plàn lojè të gúximshmè dhè imàgjinàtivè, vèçànërisht rrèth 12 prillit. Dúkè èksplorúàr múnd të mèrrni àftësi që do t’jú përgàtisin për një rrúgë të rè kàrrièrè àpo èdhè thjèsht një plàn púshimèsh që múnd t’jú bëjë të ndihèni të rifrèskúàr dhè të përtërirë.

Pèshqit

Dièlli filloi údhëtimin è tij nëpër zonën túàj të pàràvè, fokúsi júàj ú zhvèndos ngà çështjèt pèrsonàlè, në rritjèn è të àrdhúràvè túàjà. Jú múnd të vèndosni një qëllim të fúqishëm. Pàvàrësisht nësè ndihèni sikúr tàlèntèt dhè ènèrgjià júàj núk vlèrësohèn siç dúhèt, osè jèni gàti tà çoni biznèsin túàj në një nivèl tjètër, ky múnd të jètë një momènt dinàmik për të fitúàr qàrtësi dhè për të ndërmàrrë vèprimè fillèstàrè.

Jú gjithàshtú dúhèt të ndihèni mjàft të fúqizúàr ngà fàkti që sèzoni júàj núk kà përfúndúàr vërtèt, fàlë Vènúsit që súndon màrrëdhënièt në shènjën túàj. Çfàrë kjo do të thotë: Botà po flèt gjúhën túàj të dàshúrisë dhè po ëndërron si një mënyrë për të çúàr topin përpàrà drèjt qëllimèvè, dúkè jú vënë në një pozicion të fúqishëm. Do të shijoni një ngà momèntèt më mè fàt të vitit – ndoshtà të dèkàdës. Pàvàrësisht nësè kèni dàshúr të prèkni ànën túàj krijúèsè osè të bëni përpàrimè në shërimin osè rritjèn túàj pèrsonàlè, múnd tà kúptoni àtë që dëshironi të àrrini dhè të filloni tà bëni àtë rèàlitèt tàni.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *