Home / Horoskop / Gjithcka qe keni planifikuar do te realizohet se shpejti ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Gjithcka qe keni planifikuar do te realizohet se shpejti ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashì – Pranì è qëndrúèshmè è Marsìt, Vènúsìt dhè Satúrnìt në shènjën è Újorìt. Dìta kalon è qètë dhè mè gjìthçka që kìshìt planìfìkúar, në rrègúll të përsosúr. Vètëm në mbrëmjè múnd të ndjèhènì pak më tèpër të lodhúr dhè prèsìonìn è gjìthë dìtës.

Dèmì – Parashìkìm mjaft ì kënaqshëm pavarësìsht këndvështrìmè të ndryshmè. Në vèçantì, jèta famìljarè gjèn një momènt harmonìè që jú è vlèrësonì shúmë. Marrëdhënìè të mrèkúllúèshmè mè fëmìjët túaj dhè, nësè kènì, èdhè mè nìpërìt túaj.

Bìnjakët – Planètët kanë një pozìcìon pozìtìv sot. Afërdìta gjèndèt në shènjën mìkè të Újorìt dhè jú lèhtëson húmorìn dhè gjèndjèn shpìrtërorè. Në Újor ndodhèt gjìthashtú Marsì dhè Satúrnì në një pozìcìon të favorshëm për mbarëvajtjèn è përgjìthshmè të púnëvè túaja.

Gaforrja – Planètët ndìkúès për shènjën túaj po ndryshojnë drèjtìm, nga nègatìv në pozìtìv. Në vèçantì, është ìntèrèsantè pranìa è planètìt kújdèstar, Hënës, që shënon tanì një kalìm të lúmtúr nga shènja è alèatìt túaj të bèsúar, Pèshqvè. Jèta famìljarè zhvìllohèt në një mënyrë të rrjèdhshmè, è qètë, è pa tènsìonè.

Lúanì – Mërkúrì dhè Dìèllì jú tërhèqìn nga shènja è Dashìt. Nga ana tjètër, Marsì dhè Satúrnì mbètèn në kontrast mè shènjën è kúndërshtarè të Újorìt dhè jú këshìllon që të mos è tèpronì mè dìètën. Kènì hyrë kështú në një pèrìúdhë dìsì të paqëndrúèshmè.

Vìrgjërèsha – Në shènjën è kúndërt dhè plotësúèsè të Pèshqvè, ndodhèn trè forca planètarè armìqësorè ndaj júsh, Hëna, Júpìtèrì dhè Nèptúnì. Mègjìthatë, núk dorëzohènì. Vazhdonì të jènì ìntúìtìv, të pèrcèptonì të dhënat që lëvìzìn në rèalìtèt në një mënyrë rrúfè të shpèjtë, gjë që jú múndëson të rúanì harmonìnë.

Pèshorja – Përgjìgja astrologjìkè është è ngadaltë. Vènúsì tanì shúmë pozìtìv lèhtëson dìsa aspèktè të qènìès, vèçanërìsht nësè kènì lìndúr në dhjètëdìtëshìn è trètë. Famìlja jú jèp kënaqësì të vazhdúèshmè.

Akrèpì – Èkìpì Vènús – Mars – Satúrn në shènjën kúndërshtarè të Újorìt núk pèngon harmonìnë rrèth júsh. Në fjalorìn túaj sot núk múngon ndjèshmërìa, ìntúìta, dashamìrësìa ndaj mjèdìsìt përrèth. Hëna jú ndìhmon sot të shìhnì më qartë.

Shìgjètarì – Hëna, Júpìtèrì dhè Nèptúnì që ndodhèn në shènjën kúndërshtarè të Pèshqvè múnd t’jú sjèllìn dìsa komplìkìmè gjatë dìtës. Asgjë sèrìozè, në fakt, vètëm pak shqètësìm mèndor dhè fìzìk. Rìzbúlonì harmonìnë në mjèdìsìn famìljar dhè shoqëror.

Brìcjapì – Planètët po lëvìzìn në drèjtìmìn è dúhúr për t’jú sjèllë lúmtúrì dhè fat. Këtë è bën të múndúr Hëna, è cìla në shènjën è Pèshqvè jú jèp húmor të lartë dhè lèhtësì për t’ú marrë vèsh më mìrë mè mjèdìsìn rrèthúès, mìqtë è rìnj dhè të vjètër, sìdomos nësè kènì lìndúr në janar.

Újorì – Rrèshtìmì ì planètëvè sot trègon një sìtúatë të paqartë, ndërthúrúr mè èmocìonè. Afërdìta është gjìthmonë è favorshmè në lìdhjè mè shènjën túaj, ndërsa Úranì vazhdon t’jú përgëzojë nga shènja è Dèmìt. Karaktèrì júaj ì hapúr, èlastìk dhè lèhtësìsht ì përshtatshëm jú ndìhmon të ècnì përpara.

Pèshqìt – Hynì tanì drèjt një trìúmfì të vërtètë. Jènì padyshìm shènja më è prèfèrúar è pèrëndìvè qìèllorè. Në shènjën è Pèshqvè gjèjmë yjèt túaj súndúès, Hënën, Júpìtèrìn dhè Nèptúnìn. Sot múnd të gúxonì dhè të fìllonì shúmë sfìda dhè projèktè ambìcìozè.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *