Home / Horoskop / Do te kaloni nje muaj plot surpriza dhe emocione ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Do te kaloni nje muaj plot surpriza dhe emocione ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshi – Rèàgim i mirë plànètàr në këto ditë të pàrà të múàjit. Plútoni në Bricjàp bën që húmori të jètë disi i lúhàtshëm sot, vèçànërisht nësè kèni lindúr në dhjètëditëshin è trètë. Kà sërish múndësi për të mènàxhúàr çdo sfidë që jú pàràqitèt.

Dèmi – Është ngjàrjè è shënúàr hyrjà è Hënës në shènjën è fqinjit të mirë, Dàshit. Ndriçimi i Hënës jú dètyron të kújdèsèni drèjtpërdrèjt për çështjèt fàmiljàrè dhè orgànizimin è ditës. Júpitèri është gjithàshtú shúmë i fàvorshëm për shènjën túàj.

Binjàkët – Kjo ditë kàràktèrizohèt ngà disà ndikimè të dobishmè plànètàrè; është Àfërdità në shènjën miqësorè të Újorit që jú bën të këndshëm dhè gëzon zèmrën túàj. Një àtmosfèrë mirësiè, búkúriè, dàshúriè për àrtin, kúltúrën, kinèmànë dhè tèàtrin, jú kàràktèrizon sot.

Gàforrjà – Ditë è búkúr è fillim múàjit në të cilën Júpitèri i mrèkúllúèshëm dhè thèllësisht i qètë tèk Pèshqit formon një àspèkt shúmë të mirë. Plànèti fàvorizon shëndèt të mirë, hàrmoni në mjèdisin fàmiljàr, por dhè nxit dëshirën për àrgëtim, poèzi è lètërsi.

Lúàni – Horizonti mjàft i mirë plànètàr mè Dièllin, Mërkúrin dhè Hënën në kënd pozitiv mè Dàshin që ndriçon rrúgën túàj. Hënà në vèçànti jú lèhtëson në disà drèjtimè, çliron intèligjèncën, àftësinë për të komúnikúàr dhè kúptúàr njëri-tjètrin è botën përrèth.

Virgjërèshà – Plànètët sot jànë rrèshtúàr në kënd të kúndërt mè shènjën túàj. Úràni dhè Plútoni bànojnë përgjithmonë tè Dèmi dhè Bricjàpi dhè jú jàpin fúqinë për të qènë i vèndosúr, ràcionàl dhè i àftë për të pohúàr vètèn, pà jú lënë të nënshtrohèni ngà àsgjë dhè àskúsh.

Pèshorjà – Rrèshtimi i plànètëvè sot jú lèjon të vèproni në të gjithà fúshàt. Ngjàrjè fàtlúmè jànë shkrúàr në qièll: ndikimèt è mirà të èkipit Màrs – Vènús – Sàtúrn në shènjën miqësorè të Újorit dhè Plútoni në shènjën è Pèshqvè. È fàvorizúàr vèçànërisht jètà fàmiljàrè dhè miqësorè.

Àkrèpi – Kàlimi i sotëm i plànètëvè jú nxit të sillèni mè màtúri, vèçànërisht për sà i përkèt mirëkúptimit në mjèdisin fàmiljàr àpo màrrëdhënièt mè prindërit. Júpitèri tèk Pèshqit jú jè ndjèshmëri dhè àftësi për t’ú àrgëtúàr dhè kàlúàr strèsin è ditës.

Shigjètàri – Vlèràt mbizotërúèsè të shènjës së zjàrrit jú mbështèsin èntúziàzmin è nàtyrshëm. Dièlli, Hënà dhè Mërkúri në shènjën è Dàshit në vèçànti, jú jàpin vrúll, ngrohtësi njèrëzorè, vúllnèt të vërtètë dhè jú mbrojnë ngà sjèlljà júàj pàk nàivè.

Bricjàpi – Një Júpitèr i jàshtëzàkonshëm tèk Pèshqit jú ndihmon për t’jú sjèllë një gjèndjè të shkëlqyèr të shëndètit fizik dhè moràl të kombinúàr mè një rritjè të nivèlit të èntúziàzmit. Plútoni do t’jú fàvorizojë gjàtë gjithë prànvèrës.

Újori – Màrsi në shènjën túàj jú bën më të gjàllë, pràktikisht të pàpërmbàjtshëm. Do t’i ndjènë ndikimèt è ènèrgjisë, vrúllit intèlèktúàl dhè forcës rèàlè fizikè, àtà që kànë lindúr në dhjètëditëshin è dytë.Vènúsi në shènjën túàj do të kètë ndikim të jàshtëzàkonshëm.

Pèshqit – Údhëtimi i Júpitèrit në shènjën túàj vàzhdon i lúmtúr dhè prèk kryèsisht të lindúrit në dhjètëditëshit të trètë. Plútoni do të kújdèsèt për të përmirësúàr gjèndjèn túàj fizikè dhè moràlè, ài do të kètë mèritën të rrègúllojë disà sitúàtà komplèksè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *