Home / Horoskop / Buxheti juaj do te jete i ekuilibruar per ditet ne vazhdim ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Buxheti juaj do te jete i ekuilibruar per ditet ne vazhdim ! Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshì

Dúkej se dìsà màrrëveshje àpo ràporte me pàrtnerìn/en ìshìn të shëndoshà, por kànë fìllúàr krìsjet e pàrà dhe ndoshtà ky është vetëm fìllìmì. Një dozë të theksúàr ndìkìmì kà edhe Hënà në një orbìtë negàtìve. Beqàrët do kenë plot tàkìme dhe do jenë të lìrë të bëjnë çfàrë të dúàn. Kújdes me fìnàncàt.

Demì

Edhe pse àtmosferà e përgjìthshme është pàk à shúmë e njëjtë, “përplàsjet” e voglà të plànetëve në shenjë múnd të reflektohen në probleme të voglà në dàshúrì. Beqàrët me shúmë múndësì do pìkàsìn personìn e dúhúr me të cìlìn múnd të nìsìn edhe lìdhje. Fìnàncàt do jenë të qëndrúeshme.

Bìnjàkët

Qìellì júàj sà vjen e ndrìçohet dhe mbështetjet ngà yjet tàshmë jànë të shúmtà. Në mënyrë të veçàntë një ndìkìm shúmë pozìtìv do të kenë Àfërdìtà dhe Hënà që jú sjellìn momente të búkúrà në dàshúrì. Beqàrët núk dúhet të hedhìn hàpà të nxìtúàrà sepse múnd të lëndohen. Fìnàncàt e mìrà.

Gàforrjà

Do të kenì gjìthë mbështetjen e Àfërdìtës pozìtìve, e cìlà do të bëjë të múndúr t’jú kthjellojë, pàsì Màrsì dhe Merkúrì vàzhdojnë t’jú túrbúllojnë màrrëdhënìen e të mos jú lenë të qetë. Beqàrët do kënàqen edhe vetëm me flìrtìme dhe s’do kërkojnë lìdhje. Në plànìn fìnàncìàr fàtì do jetë gjìthë kohës me jú.

Lúànì

Nëse konstàtonì se po kàlonì një moment “màgjìk” me pàrtnerìn/en kjo ì detyrohet ndìkìmìt pozìtìv të treshes Mërkúr, Màrs dhe Júpìter. Beqàrët do kenë plot múndësì për njohje të rej, pràndàj dúhet të shfrytëzojnë tàkìmet. Me shpenzìmet tregonì kújdes.

Vìrgjëreshà

Gjendjà psìkofìzìke jo e mìrë për shkàk të ndonjë sëmúndjeje të stìnës do bëjë që dìtà e sotme të jetë pà shúmë shkëlqìm. Múndohúnì t’ì zgjìdhnì gjëràt më shúmë me “kokë” se me “zemër” me pàrtnerìn/en. Beqàrët núk dúhet të kërkojnë gjërà të pàmúndúrà. Fìnàncàt do jenë goxhà delìkàte.

Peshorjà

Dìsà ngà projektet me pàrtnerìn/en do t’jú dúhet t’ì lìnì mënjànë, të pàktën përkohësìsht, pàsì múnd të kenì një emergjencë që kërkon zgjìdhje të menjëhershme. Hënà múnd t’jú bëjë dìsì të tensìonúàr. Beqàrët do jenë me fàt dhe do múnd të fìllojnë një lìdhje. Edhe në plànìn fìnàncìàr gjëràt do shkojnë mìrë.

Àkrepì

Përsërì protàgonìstë në shenjën túàj do të jetë yllì ì dàshúrìsë, Àfërdìtà, që do të thotë se në plànìn sentìmentàl gjëràt núk múnd të shkojnë tjetër veçse mìrë. Beqàrët do kënàqen edhe vetëm me tàkìmet dhe núk do dúàn gjërà të tjerà. Me shpenzìmet mos ú tregonì ìmpúlsìvë.

Shìgjetàrì

Dúket se pàs një perìúdhe të shkúrtër me húmor àspàk të mìrë, kenì fìllúàr tà rìmerrnì veten dhe kjo për merìtë të një kúàdrì yjor që sà vjen e bëhet edhe më pozìtìv në màrrëdhënìen túàj në çìft. Beqàrët do dúhet të gúxojnë, ndryshe do mbeten vetëm. Në plànìn fìnàncìàr do jenì me fàt.

Brìcjàpì

Dúket se dìtà e sotme do të jetë me shúmë ìmpenjìme e me shúmë stres për jú të dàshúrúàrìt, pàsì Màrsì në një orbìtë àspàk të fàvorshme sjell vetëm pështjellìm. Beqàrët do kenë një tàkìm mbresëlënës ì cìlì do ì làrgojë ngà reàlìtetì. Búxhetì do jetë gjìthë kohës ì ekúìlìbrúàr.

Újorì

Nxìtonì të mbàronì ìmpenjìmet që àkomà jú mbàjnë të lìdhúr me púnën dhe mendonì të rregúllonì ràportet me njerëzìt më të àfërt túàj, në mënyrë të veçàntë àto me pàrtnerìn/en. Beqàrët do ndìhen mìrë àshtú sì jànë dhe núk do preferojnë ndryshìme. Me fìnàncàt tregohúnì më të orgànìzúàr.

Peshqìt

Pozìcìonì ì Hënës në shenjë vàzhdon të jetë ì pàfàvorshëm për jú të dàshúrúàrìt, pràndàj jenì edhe të ìrrìtúeshëm për hìç gjë. Sìdoqoftë, dìtà prìtet të jetë e mìrë. Beqàrët do jenë me fàt në dàshúrì dhe jetà do jú ndryshojë. Në plànìn fìnàncìàr gjëràt po ecìn mìrë.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *