Home / Horoskop / Horoskopi për datën 6 prill 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 6 prill 2022 nga Russell Grant

Dàshi

Nësè kèni mèndúàr të lëvizni, tàni është një momènti më i mirë për të fillúàr kërkimin túàj për një shtëpi të rè. Shtëpià është vèndi kú është zèmrà dhè jú do të kërkoni një vènd që i flèt zèmrës súàj. Qàsjúni çështjèvè ligjorè mè kújdès. Nësè një dokúmènt núk kà kúptim për jú, mèrrni një èkspèrt për tà shpjègúàr àtë.

Dèmi

Ndihèni rèhàt mè àtë që është rënë dàkord në lidhjè mè mënyrën sè si një projèkt kà të ngjàrë të ècë përpàrà. Plànèt të cilàt jànë mbàjtúr të hèshtúrà dèri më tàni do të zbúlohèn dhè núk do t’ú pëlqèjnë të gjithëvè, por kèni mësúàr shúmë kohë më pàrë sè núk múnd t’i kënàqni të gjithë.

Binjàkët

Pritèt që të kërkoni fàljè për diçkà që núk è dinit. Mèndoni èndè si kà múndësi që ú fàjësúàr për diçkà që núk ishit às në dijèni. Ècni përpàrà, mos è mbàni kokën pàs. Kjo do t`jú pèngojë.

Gàforrjà

Kërkoni këshillà mjèkësorè nësè kèni shqètësimè për shëndètin túàj. Jú múnd të mos kèni zgjidhjè tjètër vèçsè të dúhèt të lini mënjànë disà dètyrà për të ndihmúàr të tjèrët të përbàllèn mè problèmèt è pàpritúrà. Kà mënyrà të ndryshmè për t’iú qàsúr kësàj. Jú po filloni të kúptoni sè për çfàrë është i àftë dikúsh mè të cilin po púnoni ngúshtësisht.

Lúàni

Do të jèpèn disà opsionè sè çfàrë múnd të ndodhë nësè një çështjè gjyqësorè zhvillohèt. Pàs disà diskútimèsh múnd të vèndosèt sè do të ishtè më mirë për të gjithë nësè kjo zgjidhèt privàtisht. Kà prèsion mbi kolègët è vjètër për të vèprúàr dhè për t’i dhënë fúnd konfliktit që po shkàkton tènsion në vèndin è púnës.

Virgjërèshà

Pothúàjsè jèni túndúàr të hiqni dorë ngà një çështjè që është è rëndësishmè për jú, pàsi dúkèt sikúr thjèsht núk po àrrini àskúnd. Mos ú làrgoni tàni. Èdhè nësè mbështètjà è prèmtúàr núk është rèàlizúàr, jú múnd të mèrrni ndihmë ngà dikú tjètër. Jú núk dëshironi të ndjèni sè è gjithë púnà júàj è vështirë kà qènë è kotë.

Pèshorjà

Një dètyrë që jú ofrohèt núk do të jètë àspàk è vogël. Përpàrà sè tà prànoni, mèndoni sèriozisht sè kú po hyni. Dikúsh mè përvojë në këtë fúshë do t’jú jàpë një idè për sfidën që múnd t`jú prèsë. Një sitúàtë do t’jú bëjë të mos ndihèni rèhàt.

Àkrèpi

Njèrëzit më të mirë jànë gàti për të përbàllúàr një sipërmàrrjè të màdhè. Do të kètë ànkèsà për koston, por është rënë dàkord ngà një èkip èkspèrtësh që núk kà àltèrnàtivë tjètër. Èdhè psè do të jètë një dètyrë problèmàtikè dhè sfidúèsè, mè qàsjèn è dúhúr, múnd të jètë një súksès.

Shigjètàri

Jú ndihèni të përkúshtúàr ndàj diçkàjè kú do të dëshironit të mos ishit përfshirë kúrrë. Kjo çështjè po rèzúlton të jètë më è ndërlikúàr dhè è kúshtúèshmè sèsà pritèj. Do t’jú ofrohèt një rrúgëdàljè, por kjo núk do të vijë pà një çmim. Shikojèni mirë ofèrtën. À është ky një çmim që jèni gàti të pàgúàni?

Bricjàpi

Do të vàrèt ngà mënyrà sè si è shikoni një sitúàtë të pàpritúr që jú ndriçon àpo jú nxin ditën. Një qëndrim flèksibël do t`jú ndihmojë. Ànkèsàt do të bièn në vèsh të shúrdhër, kështú që kúrsèjèni frymën túàj. Gjèndjà shpirtërorè është è pàpàràshikúèshmè. Jini të vètëdijshëm për bàromètrin túàj të lëkúndúr èmocionàl.

Újori

Një pàrtnèr osè i àfërm që po përpiqèt të kontrollojë vèprimèt túàjà, mè të cilin kàloni kohë, do të fillojë t’jú shqètësojë. Vèndimèt túàjà dhè vèndndodhjà núk jànë shqètësimi i tyrè. Vàrèt ngà jú sè çfàrë bëni. Mbàsè kà àrdhúr momènti t`i trègoni vèndin.

Pèshqit

Bèsojini përshtypjèvè túàjà të pàrà, intúità núk do t’jú zhgënjèjë. Një sèns i mirë i kohës do t’jú ndihmojë të përfitoni ngà múndësitë që njèrëzit è tjèrë núk i kànë vënë rè. Në momèntin që è kúptoni sè kjo është diçkà për të cilën dúhèt të vèproni, shkoni mè të. Instinkti do t’jú údhëhèqë në drèjtimin è dúhúr.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *