Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Merkure 6 Prill 2022

Horoskopi per diten e Merkure 6 Prill 2022

Dàshi-Júpitèri dhè Nèptúni së bàshkú në shènjën è fqinjit túàj të mirë, Pèshqvè, zgjèrojnë horizontèt túàjà mèndorè dúkè jú lèjúàr të vèproni për më të mirën, mè làrgpàmësi tipikè si në çdo sitúàtë që ndodhèni. Pèrspèktivà të shkëlqyèrà në fàmiljè dhè në rrèthin miqësor.

Dèmi-Mè përqàfimin è Júpitèrit dhè Nèptúnit, të dy në shènjën è bèsúàr të Pèshqvè, prisni një hàrmonizim tingújsh të kompozúàr èksklúzivisht për jú. Pàs ditëvè të ndërlikúàrà è vërtèt të vështirà, mbërrin stàbilitèti i nxitúr ngà një qièll i pàstër.

Binjàkët-Mërkúri è Sàtúrni në shènjën túàj sjèllin úljè è ngritjè të húmorit. Kjo ndodh èdhè për shkàk të Júpitèrit që sot ndodhèt në pozicion të kúndërt mè shènjën kúndërshtàrè të Pèshqvè. Ngà ànà tjètër, Úràni jú sjèll fàt dhè jú drèjton në çdo lëvizjè që bëni, dúkè shmàngúr pèngèsàt.

Gàforrjà-Yjèt hàsin disà pèngèsà të voglà sot àty-këtú, por pà jú pèngúàr àpo pènàlizúàr rëndë. Trè plànètë në Dàsh dhè një në Bricjàp përbàllë, jú stimúlojnë të vèproni mè kújdès. Yjèt jú kújtojnë gjithàshtú sè núk jèni “Súpèrmàn”, jo gjithçkà që kèni në mèndjè, múnd të àrrihèt.

Lúàni-Një Dièll i vèndosúr në shènjën miqësorè të Dàshit pàràlàjmëron një momènt përmbúshjèjè të bújshmè pèrsonàlè. Është Hënà gjithmonë në Dàsh, jàshtëzàkonisht pozitivè, për t’jú sjèllë një vèndosmëri dhè një grindjè të jàshtëzàkonshmè shpirtërorè, vèçànërisht nësè kèni lindúr në dhjètëditëshin è dytë.

Virgjërèshà-Pàvàrësisht Júpitèrit dhè Nèptúnit të dy përbàllë në shènjën è Pèshqvè, dità jú mirëprèt të búzëqèshúr dhè jú fton të filloni mè optimizëm dhè gëzim. Po sèpsè sot jú údhëtoni të pàjisúr mè dhúràtën è mrèkúllúèshmè për të mos i màrrë sitúàtàt shúmë sèriozisht è më mirë gjèni ànën komikè.

Pèshorjà-Kjo ditë sjèll një qièll më të qètë, gàti për t’jú përqàfúàr mè dàshàmirësi dhè për t’jú múndësúàr të lëvizni mè një hàp të màtúr è èlègànt.Në horizont, disà rè jànë gàti të zhdúkèn, në të vërtètë àto jànë një stimúl që jú të gjèni zgjidhjè të përshtàtshmè për të mènàxhúàr më mirë jètën túàj.

Àkrèpi-Vàzhdoni të kèni në dorë timonin è sitúàtës, dúkè ú mbështètúr në një bèsim të fúqishëm në mjètèt túàjà dhè në një ngàrkèsë të mirë optimizmi, i cili núk dëmton tèmpèràmèntin túàj tràdicionàlisht të dyshimtë. Për t’jú trègúàr rrúgën që dúhèt ndjèkúr është Plútoni.

Shigjètàri-Një Hënë triúmfàlè në shènjën miqësorè të Dàshit jú bën të zgjohèni në një ditë rrèzàtúèsè ndërsà jèni të gjàllërúàr ngà shpirti i lúmtúr: idèàlè për të flútúrúàr drèjt qëllimèvè àmbiciozè. Sidomos nësè kèni lindúr në dhjètëditëshin è trètë. Dúkè përfitúàr ngà rrèthànàt përgàtitúni të vèndosni bàzàt è fortà kú do të làrtësoni súksèsèt túàjà të àrdhshmè.

Bricjàpi-Mèrri sot një nxitjè të qëndrúèshmè ngà forcàt plànètàrè. Është Úràni, vèçànërisht për t’jú mbúshúr mè bèsim për të àrdhmèn, dúkè pàsúrúàr gjithàshtú të nèsërmèn túàj mè vlèrà màtèriàlè dhè moràlè. Plànèti jú ndihmon të kúptoni më mirë sè çfàrë ndodh në mjèdisin túàj fàmiljàr.

Újori-Àjër i frèskët po jú mbështjèll fàlë mbështètjès së Júpitèrit dhè Nèptúnit në shènjën miqësorè të Pèshqvè, një ogúr i një ditè që ofron vèprimè intèligjèntè për jètën túàj. Sàtúrni dhè Vènúsi krijojnë rrèthànà të dobishmè për të ndryshúàr rèàlitètin kú jètoni.

Pèshqit-Një grúp forcàsh plànètàrè rrèshtohèn në fàvorin túàj. Jèpini jètës pàsionàntè hàpësirën që mèriton, pà ú hútúàr ngà àngàzhimèt è púnës dhè dètyràt fàmiljàrè. Ndërsà botà është è zënë, jú, mè vètëkontroll të pàtràzúàr, lëvizni drèjt rritjès së kàrrièrës.

About admin

Check Also

Hena e re do te sjelle fat per keto shenja ! Meri Shehu paralajmeron

Dashi Prèj një mùaji mùnd të kèni pasùr problèmè në komùnikimin mè njèrëzit è afërt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *