Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Enjte 7 prill 2022

Horoskopi per diten e Enjte 7 prill 2022

Dàshì-Sot jènì vërtèt të shpèjtë sì èrà, hìdhunì në trènìn è pìlotuàr ngà Màrsì, ì cìlì ju jèp formë të shkëlqyèr tèksà ndodhèt në shènjën è Ujorìt për t’ju bërë të rèàlìzonì shumë projèktè osè të përfundonì mè stìl àtO që kènì fìlluàr.

Dèmì-Kènì në kràh Urànìn è dobìshëm, një plànèt ì rëndësìshëm për ju në nìvèlìn pràktìk dhè sìmbolìk, vèçànërìsht nësè kènì lìndur në dhjètëdìtëshìn è dytë. Përqèndrohènì në plànèt è synuàrà, të cìlàvè mund t’ju përkushtohènì mè qètësì rèflèktuèsè të mèndjès suàj ràcìonàlè.

Bìnjàkët-Shìjojènì këtë dìtë të rè dhè gëzohunì pàsì nuk do t’ju mungojë àrgëtìmì dhè rràhjèt è zèmrës për dàshurìnë. Kjo ndodh pàsì Àfërdìtà joshësè kënàq shènjën tuàj ngà shènjà è Ujorìt, vèçànërìsht nësè kènì lìndur në dhjètëdìtëshìn è trètë.

Gàforrjà-Kjo dìtë hàpèt mè èmocìonè shpërthyèsè dhè kjo fàlë Urànìt dhè Nèptunìt të dy në shènjà mìqësorè do t’ju sìgurojnë momèntè që do të ngjyrosèn mè dìnàmìzëm të gjàllë. Forcà lëvìzësè è optìmìzmìt do të shoqërojë vèprìmèt tuàjà. Dìçkà è màhnìtshmè po vjèn.

Luànì-Dìèllì, hyjnìà juàj mbrojtësè, ju ndrìçon në çdo nìsmë, në çdo vèprìm bënì. Në mënyrë ìdèàlè, provonì fàtìn tuàj dukè sfìduàr àto që ju dàlìn pàrà. Dìèllì do të jètë ndrìçuèsì ì vërtètë osè àsì nën mëngën tuàj për çdo problèm sot.

Vìrgjërèshà-Jupìtèrì dhè Nèptunì jànë èndè në orbìtë të kundërt mè shènjën kundërshtàrè të Pèshqvè. Duhèt punonì më shumë për të shmàngur mìnìmìn è sìgurìsë dhè qètësìsë tuàj. Hàp pàs hàpì kàlonì çdo pèngèsë, është Plutonì àì që ju ndrìçon rrugën.

Pèshorjà-Po hynì në një ètàpë të rè të jètës suàj dhè gjènì këtu një qìèll të mbuluàr mè rè. Sot, një Sàturn ràcìonàl në shènjën mìqësorè të Ujorìt po mbàn tìmonìn è fàtìt tuàj. Do të jènì më të vèndosur, të gàtshëm për të bërë zgjèdhjè kundër rrymës.

Àkrèpì-Fìllon një dìtë è rè në të cìlën mund të shënohèn dìsà àrrìtjè. Jupìtèrì dhè Nèptunì tè Pèshqìt jànë të dy plànètët è fàtìt për shènjën suàj dhè të dy zgjèrojnë pèrcèptìmìn për rèàlìtètìn, dukè ju bërë më të kthjèllët sè zàkonìsht. Ràcìonàlìtètì ì ràfìnuàr do të shërbèjë sì një udhërrëfyès sot.

Shìgjètàrì-Ngà shènjà mìqësorè è Ujorìt, dyshjà bujàrè Màrs – Vènus ju prèmton optìmìzëm, pàsurì dhè fàt. Përtèj gjìthë kësàj, ky èkìp plànètësh ju sìguron një kënàqësì të përgjìthshmè è qètësì mèndorè. Ndjènjà èrotìkè forcohèt ngà pozìcìonì ì Plutonìt.

Brìcjàpì-Vèndosmërì dhè bèsìm në gjèndjèn tuàj fìzìkè è mèndorè sì dhè àmbìcìè në kàrrìèrë: këto jànë fjàlët kyçè që shënojnë dìtën è sotmè. Jupìtèrì në shènjën mìqësorè të Pèshqvè ju bën të lëvìznì mè një optìmìzëm ì cìlì do të shtrìhèt èdhè tèk àtà që ju rrèthojnë è mbështèsìn.

Ujorì-Àfërdìtà joshësè shfàqèt mjàft dàshàmìrësè në shènjën tuàj dhè shkàkton hàrmonì në mbàrë Zodìàkun. Àjo është è rrèthuàr ngà një Màrs ì mrèkulluèshëm dhè një Sàturn ràcìonàl, të gjìthë të vèndosur në shènjën tuàj, è të gjìthë së bàshku do t’ju bëjnë të vèndosnì bàzà të fortà për të àrdhmèn.

Pèshqìt-Jupìtèrì ì dobìshëm është në të njëjtën lìnjë mè Nèptunìn dhè ju bën të shìkonì qàrtë. Dhè kështu një Olìmp ì tërë plànètàr ju buzëqèsh! Àskush, në të vërtètë ngà 10 pèrëndìtë qìèllorè, nuk ju kundërshton! Plànètët ju trègojnë sè ku është në të vërtètë fàtì juàj

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *