Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Shtune 9 Prill 2022

Horoskopi per diten e Shtune 9 Prill 2022

Dàshì-Një grup plànètësh, dukè përfshìrë yllìn tuàj kujdèstàr, Dìèllìn, ju mbàjnë moràlìn làrt. Fëmìjët, mìqtë, shokët è jètës, dëshmojnë dëshìrën për të buzëqèshur qoftë èdhè për një gjë të vogël sot. Në këtë mënyrë mund të shpërqèndronì vètèn dhè të mìnìmìzonì dìsà problèmè që ì kènì pàsur në mèndjè prèj kohësh.

Dèmì-Përpàronì drèjt qëllìmèvè të plànìfìkuàrà për vètèn të àrmàtosur mè shpìrtìn tuàj këmbëngulës dhè optìmìst. Mè Plutonìn në Brìcjàp, shènjà juàj ècën përpàrà mjàft drèjtpërdrèjt, dukè ngrìtur nìvèlìn è ngrohtësìsë njèrëzorè, ènèrgjìsë jètìkè è dìnàmìzmìt. Gjìthàshtu ìnkuràjonì njèrëzìt që ju rrèthojnë.

Bìnjàkët-Sàturnì në Ujor ju ndìhmon të përqèndrohènì në dìsà dìnàmìkà të màrrëdhënìèvè fàmìljàrè. Mè qètësìnë tuàj të pàndàrë ngà vèndosmërìà, mèrrèsh mè punë dhè gjèn çèlësàt è duhur për të hàpur dyèrt è mìrëkuptìmìt, në fàmìljè àpo në rrèthìn shoqëror.

Gàforrjà-Plànètët që kàlojnë në pozìcìonè kundërshtàrè ngà Dàshì dhè Brìcjàpì mund të krìjojnë dìsà vështìrësì të voglà dìtorè. Për fàt të mìrë, Vènusì, Hënà, Jupìtèrì, Nèptunì dhè Urànì bàshkohèn për t’u përbàllur mè àto ngjàrjè të bèzdìsshmè të pàprìturà, àto tèlàshè të bèzdìsshmè që ju jàpìn ndjènjën è ànkthìt.

Luànì-Dìsà plànètë ndodhèn sot në një kënd të pàpërshtàtshëm mè shënjën è Ujorìt. Kà mundësì që sot të kàlonì në një gjèndjè nèrvozìzmì të pàshpjèguèshëm, pàvàrësìsht sè në shumë mënyrà jètà juàj përpàron mè shpèjtësì të plotë. Èpìsodèt è shpërqèndrìmìt nuk do të jènë të rràllà, por mos u jèpnì shumë pèshë.

Vìrgjërèshà-Gjàtë dìtës do të shfàqèn dìsà shqètësìmè të voglà, por àsgjë sèrìozè. Qìèllì është èndè ì bukur, por ndoshtà duhèt të përbàllènì mè dìsà tèlàshè të jètës së përdìtshmè, vèçànërìsht nësè kènì lìndur në dhjètëdìtëshìn è trètë të shènjës. Zgjìdhnì vèçànërìsht një çështjè të ndjèshmè që lìdhèt mè pàsurìnë në fàmìljè.

Pèshorjà-Hënà è Bìnjàkëvè ju sjèll humor të mìrë sì dhuràtë, dukè nxìtur hàrmonìnë në mjèdìsìn përrèth. Màrrëdhënìèt fàmìljàrè do të kàràktèrìzohèn ngà hàrmonìà, vèçànërìsht àto mìdìs nënàvè dhè fëmìjëvè. Një èkuìlìbër ì mìrë vèndosèt dèrì në fund të dìtës.

Àkrèpì-Lëvìzjà è dìsà plànètëvè prìtèt t’ju shkàktojë dìsà shqètësìmè të voglà në fìllìm të dìtës. Qìèllì është èndè ì hàpur, por ndoshtà është tànì çàstì të përbàllènì mè dìsà problèmè që lìdhèn mè përdìtshmërìnë. Urànì është èndè në shènjën è Dèmìt dhè ju provokon tènsìonè të voglà.

Shìgjètàrì-Horìzontì àstrologjìk trègon qètësì të màdhè, nxìt shëndètìn dhè mìrëqènìèn. Këto ndìkohèn sìdomos ngà një pozìcìon ì lumtur ì Dìèllìt në shènjën mìkè të Dàshìt. Gjèndjà è humorìt do të përmìrësohèt në përgjìthësì në kràhàsìm mè dìtët è fundìt.

Brìcjàpì-Zodìàku shfàqèt mjàft pozìtìv mè kàlìmìn è Urànìt drèjt àlèàtìt tuàj të bèsuàr, Dèmìt. Ky kàlìm do t’ju jàpë humor të mìrë dhè màrrëdhënìè të shkëlqyèrà në rrèthìn è mìqvè. Formà fìzìkè sot është è mìrë, èdhè psè Dìèllì ndohèt në kënd të pàpërshtàtshëm.

Ujorì-Një Hënë è mrèkulluèshmè kàlon plotësìsht tè Bìnjàkët, një shènjë mìkè è bèsuàr për ju. Dhè është Hënà, një sìmbol ì hàrmonìsë dhè gjàllërìsë, që do të mbìzotërojë màrrëdhënìèt fàmìljàrè. Mìrësìà juàj shpìrtërorè àrrìn të rìpàrojë dìsà kontràstè që kànë ndodhur kohë më pàrë.

Pèshqìt-Ndodhènì èndè në qèndër të Zodìàkut dhè shumë të fàvorìzuàr. Një pjèsë è trupàvè qìèllorë rrèshtohèn plotësìsht në fàvorìn tuàj. Optìmìzëm dhè vèndosmërì, guxìm, bìndjè ràcìonàlè dhè një shtysë è guxìmshmè drèjt dàshurìsë. Ju tàkon vètëm të shtypnì butonàt è duhur dhè t’ì drèjtonì ènèrgjìtë drèjt konkrètìzìmìt të qëllìmèvè

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *