Home / Horoskop / Ka erdhur momenti per te permbushur qellimet qe i keni vendosur vetes ! Paolo Fox ben parashikimin per muajin Prill

Ka erdhur momenti per te permbushur qellimet qe i keni vendosur vetes ! Paolo Fox ben parashikimin per muajin Prill

Dàshi

Këtë múàj do tà njihni vètèn në shúmë nivèlè të ndryshmè. Ndërsà përqàfoni vètèn túàj àútèntikè, po mësoni sè si t’i përàfroni polàritètèt brèndà júsh. Lidhni hèndèkún midis spiritúàlitètit túàj mè ègon túàj. Lidhni pikàt midis mèndjès dhè zèmrës súàj. Ndërsà zbúloni àspèktèt è pàshfrytëzúàrà të àsàj sè kúsh jèni, do të fitoni një kúptim më të mirë të àsàj që * kèni nèvojë*. Únivèrsi po jú trègon àtë që núk múnd të mbijètoni pà dhè çfàrë dúhèt të krijoni.

Dèmi

Jú kèni vàrrosúr kàq shúmë sèkrètè thèllë në psikikën túàj, por sà më gjàtë t’i lini àto àtjè, àq më è vështirë bëhèt të kúptosh psè ndihèsh kàq i rëndë brèndà. Zhytúni në introspèksion dhè pàjtohúni mè àtë që jú shqètëson. Lërini të gjithà dhè përqàfoni tèràpinë, sèpsè jú mèritoni një listë të pàstër. Zbàrdh njollàt në jètën túàj dhè filloni të frèskët, sèpsè únivèrsi kà diçkà të ègër të plànifikúàr për të àrdhmèn túàj. Qëndroni të sintonizúàr për të zbúlúàr sè cili kàpitúll do të fillojë më pàs.

Binjàkët

Këtë múàj, jú po mbàni mènd sè sà shúmë i doni të tjèrët. Èdhè psè është è lèhtë që frikà júàj për të mos ú përshtàtúr kúrrë mè të tjèrët përfúndimisht të kthèhèt në pàkënàqësi, jú po kúptoni sè kà fúqi të jèsh pèrsoni i çúditshëm. Në fàkt, mënyrà sè si è kèni përjètúàr rèfúzimin jú vë në një pozicion të búkúr për të ndihmúàr të tjèrët kúr èdhè àtà ndihèn të mënjànúàr. Përdorni fúqinë túàj për tà bërë këtë botë një vènd më të mirë, sèpsè po fitoni një rèpútàcion që bàzohèt në dàshúri dhè údhëhèqjè.

Gàforrjà

Ëndrràt túàjà profèsionàlè jànë në fokús këtë múàj. Jú múnd të jèni dúkè è kúptúàr sè sà shúmë doni diçkà, dúkè jú dètyrúàr të ndërmèrrni vèprimè drèjt çfàrëdo që múnd të jètë. Hiqni dorë ngà frikà sè núk do të jèni kúrrë mjàftúèshëm të mirë, sèpsè núk do tà dini kúrrë ngà çfàrë jèni krijúàr nësè núk provoni. Dhè shànsèt jànë që do të përfitoni èdhè më shúmë ngà përvojà nësè bëni gàbimè gjàtë rrúgës, sèpsè është në momèntè të vështirà që lëkúrà júàj fillon të tràshèt.

Lúàni

Jú po zgjèroni horizontèt túàjà këtë múàj dhè mbàni mènd jo vètëm tà shihni gotën gjysmë të mbúshúr, por gjithmonë të àftë për t’ú rimbúshúr. Gjèni mënyrà për të rimbúshúr filxhànin túàj, sèpsè núk múnd të prisni që dikúsh tjètër tà bëjë àtë për jú. Dhè ndërsà rizbúloni sè si t’i përmbúshni nèvojàt túàjà èmocionàlè, múnd të àrrini një nivèl rèspèkti për vètèn që jú ndihmon të àrrini çdo gjë. Bèsoni në fàtin túàj. Lërèni únivèrsin t’jú trègojë sè në cilën rrúgë dúhèt të filloni tàni.

Virgjërèshà

Jú po mësoni sè si të zhytèni pà not këtë múàj. Kúr kújdèsèsh për diçkà, àjo të tërhèq brèndà dhè të zë në kúrth zèmrën. Mègjithàtë, nësè núk i rèspèktoni kúfijtë túàj, núk múnd të thúhèt sè çfàrë múnd të ndodhë kúr të tjèrët ndjèkin shèmbúllin. Përqàfoni dàshúrinë dhè lidhjèn që kèni dëshirúàr, por mbàni mènd, núk kèni nèvojë për àskënd që t’jú plotësojë. Përqàfoni fàktin që jèni më sè të mjàftúèshëm àshtú siç jèni dhè gjithçkà tjètër është thjèsht një qèrshi è kúqè è ndèzúr sipër.

Pèshorjà

Màrrëdhënièt túàjà po èvolúojnë këtë múàj, ndàj kúshtojini vëmèndjè sè si ndihèni për njèrëzit në jètën túàj. Shànsèt jànë që kà një plàgë që kà nèvojë për shërim, ndàj përqàfoni ndjèshmërinë siç è shihni ngà këndvështrimi i dikújt tjètër pà è zhvlèrësúàr túàjën. Èdhè psè ndihèni shúmë më tèpër shoqëri kúr ènèrgjià është è lèhtë dhè hàrmonikè, po mësoni sè si të qëndroni përbàllë vètès. Rèspèkti júàj për vètèn ià vlèn të krijoni një skènë, ndàj mos kini frikë të rrëmbèni pèndët.

Àkrèpi

Ky múàj kà të bëjë mè përgàtitjèn për údhëtimin mè rúl që núk kà àrdhúr èndè. Jèni në pràg të diçkàjè të màdhè, ndàj shfrytëzojèni këtë kohë për të màrrë të gjithà rosàt mè ràdhë. Orgànizohúni, ripërcàktoni prioritètèt túàjà dhè ndërtoni zàkonè që jú sjèllin pèrformàncën màksimàlè. Dèri në fúnd të múàjit, múnd të vini rè sè shànsèt po lúlëzojnë në të gjithë màrrëdhënièt túàjà. Pàvàrësisht nësè jèni dúkè përqàfúàr një dàshúri më të thèllë àpo një miqësi më të fortë, po bëhèni gjithàshtú një pàrtnèr më i mirë në këtë procès.

Shigjètàri

Jú po përdorni fúqitë túàjà krijúèsè këtë múàj. Përqàfoni pjèsën túàj që ndihèt mjàft è gúximshmè për t’ú dàllúàr, sèpsè jèni të lodhúr dúkè ú ndènjúr mënjànë dúkè pàrë të tjèrët dúkè bërë àtë që i bën àtà të lúmtúr. Shëroni zèmrën túàj përmès krijimtàrisë, sèpsè është gjëjà më shërúèsè ngà të gjithà. Jèpini vètès dúrimin, dhèmbshúrinë dhè ngúshëllimin që jú nèvojitèt në mënyrë që të bëhèni pèrsoni që kèni dàshúr të jèni gjithmonë. Mos hàrroni – lúlèt kànë nèvojë për úshqim të bútë në mënyrë që të lúlëzojnë.

Bricjàpi

Po mësoni sè çfàrë è bën shtëpinë në të vërtètë të ndjèhèt si në shtëpi. Pàràjsà è një pèrsoni múnd të ndihèt si fèrri i një pèrsoni tjètër, kështú që mos lèjoni àskënd t’jú trègojë sè çfàrë kèni nèvojë për t’ú ndjèrë i plotë. Jú núk múnd të kontrolloni sè ngà vini, por múnd të kontrolloni sè kú vèndosni të ndërtoni një folè të rè. Hidhni rrënjë që jànë mjàft të fortà për t’jú mbështètúr, sèpsè tàlènti júàj kërkon stàbilitèt në mënyrë që të shkëlqèjë sà më shúmë që të jètë è múndúr. Ndjèni tokën nën këmbët túàjà përpàrà sè të vèndosni të hidhèni.

Újori

Jú jèni dúkè përqàfúàr intèligjèncën dhè zgjúàrsinë túàj këtë múàj, ndàj kàloni kohë dúkè mësúàr, stúdiúàr dhè bërë pyètjè. Në fàkt, më në fúnd múnd të ndihèni gàti për t’ú hàpúr për diçkà që kà qènë è vështirë për jú të flisni. Shëroni zërin túàj, sèpsè è kèni hèshtúr vètèn për një kohë të gjàtë. Bèsoni sè kúr kërcèni, únivèrsi do të gjèjë gjithmonë një mënyrë për t’jú kàpúr. Kà përforcimè mè fàt që shfàqèn kúdo që të shkoni, kështú që shkoni pà hèzitim.

Pèshqit

Këtë múàj, jú po mësoni sè si të púnoni shúmë dhè të lúàni fort. Mè fillimin è múàjit, múnd të jèni në húmor për të vèndosúr objèktivà të zgjúàrà finànciàrè dhè për të màrrë vèndimè të mènçúrà që múnd të shpërblèhèn më vonë. Forconi rrjètën túàj të sigúrisë, sèpsè do të shqètësohèni shúmë për àtë që múnd të shkojë kèq më pàs. Përqàfoni fàktin që gjëràt è mirà múnd të ndodhin dhè àto pàtjètër po jú ndodhin. Ky múnd të jètë një ngà múàjt më të búkúr të të gjithë vitit túàj, ndàj shfrytëzojèni sà më mirë.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *