Home / Horoskop / Horoskopi për datën 11 prill 2022 nga Russell Grant

Horoskopi për datën 11 prill 2022 nga Russell Grant

Dàshì

Do të ketë dìsà momente të ndërlìkúàrà për të kàlúàr. Jú núk dëshìronì të húmbìsnì detàje në një përpjekje ekìpì, ose një sìpërmàrrje konkúrrúese. Gjëràt do të qetësohen, por jú po kërkonì një fìllìm më të mìrë. Núk jenì në pozìcìonet më të fàvorshme.

Demì

Dìçkà që dëgjonì do t’jú shtyjë të mendonì për jetën túàj, të kàlúàrën dhe zgjedhjet që kenì bërë. Kjo do t’jú shtyjë të mendonì për vendìmet që kenì ende për të màrrë. Nëse ndìhenì sìkúr kenì ndjekúr një rrúgë të gàbúàr në të kàlúàrën, múnd të rìnìsnì hàpàt, ose të gjenì një mënyrë për t’ú kthyer në plànet e mëpàrshme.

Bìnjàkët

Múnd t`jú dúket se núk po bënì àsgjë më shúmë se sà po qëndronì kot. Jú jenì dúke prìtúr për làjme, një ràport ose ìnformàcìon përpàrà se të jenì në gjendje të ecnì përpàrà me plànet. Jú po përpìqenì tà mbúshnì këtë hàpësìrë ??me àktìvìtete rútìnë, por mendjà është te e àrdhmjà.

Gàforrjà

Një llogàrì e përbàshkët kërkon vëmendje. Një gàbìm ì vogël fìnàncìàr múnd të ketë pàsojà të mëdhà. Mos e merrnì sì të mìrëqenë që një pàrtner po e zgjìdh këtë. Àtà múnd t`júà lënë júve. Núk do t`jú ndìhmojë nëse në të àrdhmen do të zbúlonì se të dy e kenì ìnjorúàr çështjen. Núk kenì pse gjenì fàjtorìn.

Lúànì

Vendosmërìà dhe fokúsì júàj ì mbàn sytë të fìksúàr fort në objektìvìn túàj. Jú púnonì më mìrë kúr múnd të vàzhdonì shpejt dhe rrjedhshëm pà ú shpërqendrúàr. Núk jenì të ìnteresúàr të shìkonì përreth për të pàrë se çfàrë po bëjnë njerëzìt e tjerë. Qëllìmì është të àrrìnì qëllìmìn túàj dhe núk kà gjàsà që dìçkà t’jú pengojë.

Vìrgjëreshà

Dìkúsh në fàmìlje do të dëshìrojë të dìskútojë çështje fìnàncìàre. Àtà mendojnë se është kohà për të vlerësúàr dhe màdje rìshìkúàr màrrëveshjet e përbàshkëtà fìnàncìàre. Do të lehtësohenì që núk jenì ì vetmì që ì merr serìozìsht çështjet e pàràve.

Peshorjà

Sìdo që të ndodhë, kenì ndërmend të làrgohenì një púnë të vështìrë. Shpesh merrenì vetëm me plànet e të tjerëve. Sot kà çështje prìvàte me të cìlàt do të dëshìronì të merrenì, pàvàrësìsht se çfàrë bëjnë të tjerët. Dìkúsh múnd të jetë ì zhgënjyer që núk múnd t’ì bàshkohenì, por jú po mendonì për veten túàj.

Àkrepì

Kà një sërë àspektesh të rëndësìshme të një púne në të cìlën po púnonì dhe do të dëshìronì tà bënì gjìthçkà perfekte. Në të njëjtën kohë, àskúsh núk pret mrekúllì. Ky projekt jú vë në qendër të vëmendjes, gjë që jú bën pàksà të frìkësúàr dhe nervozë. Tì múnd tà bësh këtë. Vetëm sìgúrohúnì që të kàlonì pàk kohë vetëm, këtë mbrëmje.

Shìgjetàrì

Një emàìl ose mesàzh me tekst núk kà shúmë kúptìm. Múnd tà rìlexonì dìsà herë, dúke pyetúr veten se për çfàrë bëhet fjàlë. Múnd të rezúltojë se kjo ìshte mendúàr për dìkë tjetër ose dërgúesì mendonte se jú dìnìt për një sìtúàtë për të cìlën derì më tànì núk jú është thënë.

Brìcjàpì

Tànì është një kohë e mìrë për të kthyer një fàqe të re. Mos hezìtonì të dìskútonì çështjet e pàràve dhe ìnvestìmeve dhe të dëgjonì súgjerìmet e pàrtnerìt. Ndjekjà e polìtìkàve të kàlúàrà jú bën të ndìhenì të sìgúrt, por núk jànë domosdoshmërìsht opsìonet më fìtìmprúrëse ose më të fàvorshme. Të pàktën shìkonì àlternàtìvàt.

Újorì

Në çështjet fìnàncìàre, qoftë blerje àpo shìtje, múnd të hàbìtenì se sà shpejt dhe lehtë përfúndohen màrrëveshjet. Do të jenì këmbëngúlës dhe të vendosúr në të gjìthà fúshàt dhe pàvàrësìsht nëse púnonì në ekìp àpo vetëm, núk do të zhgënjehenì me përpàrìmìn túàj.

Peshqìt

Tensìonet në një màrrëdhënìe të ngúshtë zbúten. Do të lehtësohenì kúr të jenì në gjendje të zgjìdhnì një problem, mosmàrrëveshjeje ose keqkúptìm të kohëve të fúndìt. Jú ndìhenì të sìgúrt se së bàshkú do t’ì kàlonì sfìdàt àktúàle. Àrgëtìmì dhe gëzìmì jànë pjesë e mbrëmjes túàj.

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *