Home / Horoskop / Si sillen shenjat e horoskopit ne takimin e pare !

Si sillen shenjat e horoskopit ne takimin e pare !

Pàvàrësisht shénjës së horoskopit që i përkàsin të gjithë, tàkimét é pàrà mùnd të jénë mjàft të çùditshmé dhé të vështirà.

Àtà jànë, në fùnd të fùndit, hàpi i pàrë dhé i domosdoshëm për të nisùr një màrrëdhënié të ré. Édhé pàvàrësisht këshillàvé të shùmtà që jànë thënë dhé shkrùàr hérë pàs héré, àskùsh dhé àsgjë nùk mùnd të pàràshikojë sé si do të dàlë një tàkim mé një të pànjohùr. Çdo sitùàtë kà pérspéktivàt é vétà të zhvillimit.

Mégjithàtë, ndonjëhérë, shénjà së cilës i përkisni mùnd të lùàjë një rol të rëndësishëm në sjélljén tùàj. Qoftë zjàrri àpo ùji, pozicioni jùàj në tàbélën àstrologjiké mùnd të jétë véndimtàr për jétën tùàj të dàshùrisë.
Léxoni më poshtë sé si sillén shénjàt é horoskopit në tàkimét é pàrà për të pàsùr një idé për pérsonin që do të tàkoni. Nàtyrisht, éléméntët é mëposhtëm jànë shùmë të përgjithshëm dhé nùk idéntifikojnë àskënd.

Dàshi
Të njohùr për kàràktérin é tyré të fortë, Dàshi dùàn të àrrijnë qëllimét é tyré dhé për tà àrritùr àtë nùk llogàrisin ték të tjérët. Në tàkimét é pàrà flàsin shùmë, jànë inténsivë dhé rrézàtojnë shùmë bésim. Àtà jànë mé nxitim dhé ky është éléménti që mùnd t’ù shtojë pikë négàtivé. Prà, është mirë që àtà të pùshojnë dhé të ndjékin rrjédhën é bisédës.

Démi
Àtà é dùàn jétën é mirë, sjélljét é mirà dhé romàncën. Zàkonisht, àtà dàlin në një tàkim të pàrë për dàrkë dhé hànë shùmë. Àtà dùàn kohën é tyré për t’ù çlodhùr dhé ndoshtà rrézàtojnë pàk àgrésivitét, të cilin ià kàlojnë pérsonit që kànë përbàllë. Që tàkimi të écë pà problémé, dùhét të lënë mënjànë égoizmin dhé të përpiqén të kùptojnë qëllimét é tjétrit, por édhé të krijojnë një lidhjé të mirë.

Binjàkët
Binjàkët jànë kùréshtàrë, të gjàllë dhé bëjnë shùmë plàné, të cilàt shpésh nùk i ndjékin. Àtà é dùàn shùmëllojshmërinë në jétën é tyré dhé dùàn të njëjtën gjë për tàkimin é tyré të pàrë. Àtà flàsin vàzhdimisht, trégojnë njohùri dhé kànë hùmor të jàshtëzàkonshëm. Mégjithàtë, névojà é tyré për të ndryshmén dhé frikà é tyré ngà àngàzhimi shpésh i çojnë në kéqkùptimé. Mos hàrroni sé një mésàzh konfirmimi nùk do të thotë àùtomàtikisht një màrrëdhënié.

Gàforrjà
Të ndjéshëm dhé romàntikë, Gàforrét nùk é fshéhin àtë që ndjéjnë. Àtà bëhén léhtësisht émocionàlë dhé kànë një ndjéshmëri të shtùàr, é cilà mùnd t’i “trémbë” të tjérët. Ndjénjàt é tyré në tàkimin é pàrë ndryshojnë si rrùgà në një trén të pàrkùt àrgëtùés dhé ngà të gëzùàrit mùnd të bëhén mélànkolikë mé një bisédë të vétmé. Është é rëndësishmé të mbàni ménd sé àtà sàpo kànë tàkùàr pérsonin që kànë përbàllë dhé nùk është é névojshmé të hàpin zémrën é tyré àpo të présin që pérsoni tjétër të bëjë të njëjtën gjë.

Lùàni
Pàsi pérsonàt që dùhét të jénë në qéndër të vëméndjés nùk do të mjàftohén mé një tàkim të thjéshtë për ùshqim. Àtà do të zgjédhin réstoràntin më të mirë, do të véshin rrobàt é tyré më të bùkùrà dhé do të bëjnë përshtypjé kùr àjo tà trégojë. Mégjithàtë, ky shkëlqim mùnd të lërë në hijé qëllimin é tàkimit, i cili nùk është gjë tjétër véçsé të tàkojë pérsonin që kà përbàllë dhé kjo është diçkà që àtà nùk dùhét tà hàrrojnë.

Virgjëréshà
Përshtypjà é pàrë vlén dhé Virgjëréshà nùk é hàrron àtë. Àjo njihét për vëzhgimin dhé fiksimin é sàj pàs pérféksionit, ndàj nësé dilni mé një Virgjëréshë, kùshtojini vëméndjé pàmjés dhé fjàlëvé tùàjà. Édhé psé àjo nùk do të hézitojë t’jù kritikojë, do të fùténi në listën é zézë nësé é koméntoni négàtivisht. Névojà é sàj për të korrigjùàr gjithmonë të tjérët është gjithàshtù àjo që ndoshtà do tà çojë tàkimin é sàj dréjt një fùndi të pàlàvdishëm.

Péshorjà
Àtà prirén të kënàqin vàzhdimisht të tjérët. Është sikùr “léxojnë” névojàt é pérsonit që kànë përbàllë dhé vràpojnë për t’i kënàqùr àto éndé pà i shpréhùr àto. Kjo cilësi mùnd tà bëjë Péshorén simpàtiké, por është édhé një thikë mé dy téhé, pàsi àskùsh nùk prét kàq shùmë kùjdés dhé nënshtrim në tàkimin é pàrë. Nësé, për shémbùll, pérsoni mé të cilin po tàkohéni hà mish dhé jù jo, përpiqùni të gjéni rrùgën é mésmé në vénd që të shtypni névojën tùàj për të kënàqùr tjétrin.

Àkrépi

Një ngà shénjàt më të pàsionùàrà të zodiàkùt, Àkrépàt bëhén shùmë romàntikë dhé é dinë sé çfàrë dùàn që në fillim. Nësé nùk jéni të sigùrt për àtë që ndihéni më mirë, mos dilni mé të, sépsé ài kà intùitë dhé kùpton sé çfàrë po ndodh. Ài do njérëz të qàrtë prànë tij dhé ndoshtà kjo névojë të çon në bisédà që nùk përshtàtén në tàkimét é pàrà. Ndérshmërià është é ligjshmé, por më mirë mé dozà të voglà në tàkimét é pàrà.

Shigjétàri
Ndryshé ngà Àkrépi, një Shigjétàr do të diskùtojë ëndrràt é tij më të çméndùrà dhé àvéntùràt më të pàpritùrà në një tàkim të pàrë, déri në pikën që të tùrpërojë pérsonin mé të cilin kà dàlë. Kërkon gëzim dhé àrgëtim dhé ndonjëhérë hàrron që kà dàlë për të tàkùàr tjétrin dhé jo për t’i thënë sé sà é prét mé pàdùrim dàljén é ràdhës mé miqtë àpo sà é ùrrén àngàzhimin dhé diskùtimét sériozé.

Bricjàpi
Bricjàpët do të thoshim sé jànë shénjà mjàft “të ftohtà” dhé jànë të vështirë për t’ù hàpùr, édhé nësé kànë lënë një tàkim për të tàkùàr dikë. Àtà nùk bésojnë në dàshùrinë é zhùrmshmé, por në rrégùllà spécifiké që dùhén réspéktùàr, qoftë édhé në dàshùri. Àtà ndjékin një plàn dhé plàn véprimi spécifik dhé në tàkimin é pàrë, një fàkt që mùnd tà bëjë tjétrin të tjétërsojë…

Ùjori
Réàlist dhé i ndjéshëm, Ùjori është i pàvàrùr dhé pràktik, gjë që mùnd t’i vështirësojë shùmë sitùàtàt, véçànërisht në fillim të një lidhjéjé. Àtà méndojnë shùmë dhé nùk i lënë gjëràt të rrokùllisén. Do të ishté më mirë që àtà të ndiqnin rrjédhën é bisédës dhé dàtën, në mënyrë që të përjétojnë moméntin dhé të kàlojnë mirë në tàkimin é tyré të pàrë.

Péshqit
Ëndërrimtàrë dhé romàntikë, àtà shohin gjithçkà ngà fllùskà é tyré rozë (ndryshé ngà Ùjori). Àtà zàkonisht jétojnë në fàntàzitë dhé ëndrràt é tyré dhé kështù nùk shohin zhvillimin réàl të ngjàrjévé. Mé fjàlë të tjérà, àtà mùnd të mos njohin “flàmùjt é kùq” në një tàkim të pàrë. Më mirë do të ishté që në fillim të kishim pritshmëri të ùlëtà ngà një lidhjé, për të mos ù zhgënjyér më vonë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *