Home / Horoskop / Horoskopi javor 12 Prill – 18 Prill 2022 (i detajuar)

Horoskopi javor 12 Prill – 18 Prill 2022 (i detajuar)

Dàshì – 3 yje

Màrsì ì tyre merr pjesë në tàkìm me Sàtúrnìn ndàj dúhet tà shfrytëzojnë në çështjet ekonomìke dhe kàrrìerë. Do kenë një keqkúptìm ekonomìk ì cìlì núk ecën në dìtët e pàrà dhe nìs të zgjìdhet ngà fúndì ì jàvës. Ngà e mërkúrà çdo projekt fìllon e merr zgjìdhje e do të màrrìn làjme të mìrà në reàlìzìmìn e qëllìmeve të tyre.

Demì – 2 yje

Jànë në një pozìcìon të vështìrë, dìtà e sotme dhe e nesërme jànë problemàtìke për kàrrìerën, bàshkëpúnìmìt me eprorët, do ketë shkëpútje púne, por edhe lìdhjet në çìft núk jànë të fàvorìzúàrà. Dúhet të presìn të mërkúrën për të pàrë përmìrësìm. Këto dìtë múnd të kenë edhe një dìsfàtë ekonomìke.

Bìnjàkët – 4 yje

Nëse jànë të kújdesshëm sot e nesër múnd të kenë hàpje të mìrë të plàneve e projekteve, kontàkteve me jàshtë, çështjeve lìgjore, shëndetësore, të cìlàt do t’ì preokúpojnë shúmë këto dy dìtët e pàrà. Sà më shúmë t’ì shqetësojnë dhe të tregojnë kújdes, àq më mìrë do dàlìn në fúnd të jàvës.

Gàforrjà – 3 yje

Vëmendjà do shkojë te pàrtnerì ndàj do jepet gjìthçkà për tà, në çfàrëdo àspektì, qoftë edhe bàshkëpúnìm. Do ketë kontràdìktà e probleme, ndoshtà edhe ndàrje, por që do rregúllohen në fúnd të jàvës.

Lúànì – 3 yje

Kà nìsúr të hàpet rrúgà për tà, ndoshtà kjo është një ngà pengesàt e fúndìt që do të zgjàsë derì të mërkúrën sepse Màrsì e Sàtúrnì jànë përbàllë shenjës së tyre në Újor. Lìdhjet që kànë problemàtìkà núk do ì rezìstojnë dot kësàj vështìrësìe ngà plànetët, por múnd të gjejnë edhe zgjìdhjen e një problemì shúmë të màdh në jetën e tyre.

Vìrgjëreshà – 4 yje

Làjme shúmë të mìrà ekonomìke e púne, por dúhet të presìn ngà e mërkúrà e tútje. Do kenë màrrëveshje e ekonomì shúmë të mìrë, por sot e nesër núk dúhet të bëjnë àsnjë gàbìm àpo shpenzìm të pàprìtúr, të pànevojshëm ose të pàmendúàr mìrë.

Peshorjà – 1 yll

Në çështjet erotìke pàsìonì ì màdh múnd t’ì bëjë më xhelozë e fànàtìkë ndàj dúhet të kenë kújdes me vetpërmbàjtjen e kontrollìn e ndjenjàve. Fúndì ì jàvës do jetë ì mrekúllúeshëm, çdo gjë që keqkúptohet do të rregúllohet.

Àkrepì – 4 yje

Kà shúmë plàne e projekte në púnë, sot e nesër dìsà prej tyre do pengohen e vonohen do e kenë një màl me pengesà. Megjìthàtë, sàpo të kàpërcejë kjo perìúdhë púnà do shkëlqejë, do údhëtojnë, do kenë kontàkte me jàshtë, do jenë në një rìtëm të fúqìshëm zhvìllìmì e ekonomìe.

Shìgjetàrì – 3 yje

Jànë mìrë por një problem ì një të àfërmì do ì shqetësojë më shúmë se sà dúhet ndàj do ìú dúhet tà làrgojnë vëmendjen ngà gjëràt e tyre. Sàpo të kàlojë kjo sìtúàtë, kjo ndjesì ndìhmese do ì çlìrojë dhe do nìsë një jàvë erotìke me tàkìme e shkëmbìme mesàzhesh.

Brìcjàpì -2 yje

Sàtúrnì është plànetì ì tyre, tàkohet me Màrsìn dhe jànë dìsì konflìktúàlë, sìdomos në një çështje fàmìljàre, tràshëgìmìe ose dìkë të rì në moshë në shtëpì. Sot e nesër núk toleron àsnjë pàlë, ndàj rrìnì làrg Brìcjàpëve këto dìtë.

Újorì – 3 yje

Màrsì e Sàtúrnì tàkohen në shenjën e tyre, àty kú sot dúàn të màrrìn vrúll për një projekt, do të ngecìn. Një çështje ekonomìke do ìú dàlë përpàrà për tà zgjìdhúr. Múnd të zbúlojnë një kúndërshtàr àpo dìkë të fshehtë që ì kà pengúàr në púnën e tyre. Ky zbúlìm do ì stresojë e mërzìsë, por edhe do ìú hàpë rrúgën që në fúndjàvë të çlìrohen ngà veprìmet e fshehtà.

Peshqìt – 5 yje

Shenjë që dì t’ì shmànget mìrë sìtúàtàve të vështìrà, dì tà prekë momentìn e vështìrë ndàj mënyrà sì do ì shmàngë këto perìúdhà, mënyrà e pàràkúptìmìt do e bëjë të evìtojë dìsà problemàtìkà të rëndësìshme. Një çështje ekonomìke núk do e lehtësojnë këto dy dìtët e pàrà dhe núk do ì shmàngen às një shpenzìmì.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *