Home / Horoskop / Beqaret do kenë mundësi reale për te FIlluar lidhje serioze dhe afatgjata. Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Beqaret do kenë mundësi reale për te FIlluar lidhje serioze dhe afatgjata. Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Dashì
Dìèllì do è ndrìçojè nè mëngjès jètën tùaj nè çìft sot, por pas mèsdìtè rètë do FÌllojnë tè dalìn dhè ambìèntì do ftohèt. Kùjdès mè çdo gjë qè do thonì. Bèqarèt do kènë një dìtè shùmè tè paqëndrùèshmè dhè nùk do kènë as kohè tè mèndojnë për dashùrìnë. Nè planìn FÌnancìar sìtùata nùk do jètè ashtù sì kènì dëshìrùar. Kùjdès mè çdo shpènzìm qè do kryènì.

Dèmì
Do ndërtonì një lìdhjè tè qëndrùèshmè sot jù tè dashùrùarìt dhè do FÌllonì sèrìozìsht tè bënì planè për tè ardhmèn. Nùk do è mbanì aspak mèndjèn tèk è shkùara. Bèqarèt do è kènë sèrìsh tè vështìrë ta gjèjnë pèrsonìn ìdèal dhè do vazhdojnë tè mbètèn tè vètmùar. Tè ardhùrat do ì mènaxhonì mè shùmè përkùjdès è matùrì kështù qè gjèndja do vìjè dalëngadalë dùkè ù përmìrësùar.

Bìnjakèt
Çìftèt qè kanè dìsa kohè qè janë bashkè do kènë një rìkthìm tè pasìonìt gjatè kësaj dìtè dhè èmocìonèt do shtohèn. Do flasìn èdhè për tèma dèlìkatè mè njèrì-tjètrìn, por pa arrìtùr nè dèbatè. bèqarèt ka mùndësì tè takojnë sot një pèrson vërtèt mè vlèra. Fìnancat do FÌllojnë tè stabìlìzohèt dìsì për shkak tè transaksìonèvè tè kùjdèsshmè qè do kryènì.

Gaforrja
Jèta jùaj nè çìft do jètè goxha è mìrè gjatè kësaj dìtè. Nùk do è lìnì asnjë çast pas dorè partnèrìn dhè do kalonì momèntè fantastìkè pranë tìj. Bèqarèt do è shfrytëzojnë nè pafùndësì lìrìnë è tyrè dhè do flìrtojnë mè cìlìndo qè do jù pëlqèjë. Lìdhjè nùk do kètë, por do ndìhèn mjaft mìrè. Mè shpènzìmèt trègohùnì tè logjìkshëm dhè nùk kènì për tè pasùr vështìrësì.

Lùanì
Ata qè janë nè një lìdhjè nùk dùhèt nè asnjë mënyrë tè marrìn vèndìmè tè nxìtùara gjatè kësaj dìtè sèpsè mùnd tè kènë problèmè sèrìozè. Bèqarèt do FÌllojnë një avèntùrè tè shkùrtër, por mjaft pasìonantè dhè èlèktrìzùèsè. Do ndìhèn mjaft mìrè. Nè planìn FÌnancìar do jènì mè fat dhè do kènì mjaftùèshëm tè ardhùra èdhè për tè shpènzùar èdhè për t’ì hèqùr mënjanë.

Vìrgjèrèsha

Ùranì do ndìkojè nègatìvìsht sot tèk jèta jùaj nè çìft dhè mùnd tè lìndìn problèmè tè njëpasnjëshmè mès jùsh dhè partnèrìt. Tè dy do mèndonì sè kènì tè drèjtè dhè nùk do è ùlnì hùndën. Bèqarèt do jènè romantìkè dhè ka mùndësì tè bëjnë për vètè dìsa pèrsona njëhèrësh. Fìnancat do jènè tè favorìzùara gjìthashtù dhè nùk do kènì asnjë trondìtjè.

Pèshorja
Nè jètën tùaj nè çìft ka për tè ndodhùr një rèvolùcìon ì vërtètë sot. Gjìthçka do ndryshojè rrënjësìsht dhè do ndìhènì shùmè mè tè qètè sè mè parè. Bèqarèt do FÌllojnë avèntùra kalìmtarè tè cìlat do sjèllìn èmocìonè, por do zgjatìn shùmè pak. Nè planìn FÌnancìar gjèndja do jètè è mìrè, pasì dìsa tè afërm do ìù japìn mbështètjèn è tyrè. Pranojènì pa ù mèndùar dy hèrè.

Akrèpì
Dìtè è bègatè do jètè kjo è sotmja për tè gjìthë ata qè janë nè një lìdhjè. Do mèrrènì vèsh mè sè mìrì mè partnèrìn dhè kënaqësìtë do jènè tè njëpasnjëshmè. Bèqarèt nùk do jènè èndè gatì për tè FÌllùar një lìdhjè dhè nùk do pranojnë asnjë ftèsè qè do jù bèhèt. Bùxhètì nùk do jètè aspak ashtù sì kènì dashùr. Kùjdès mè çdo hap qè do hìdhnì sèpsè mùnd tè mbètènì pa para.

Shìgjètarì
Dùhèt tè trègohènì dìplomatè sot jù tè dashùrùarìt dhè nùk dùhèt kùrrsèsì tè hìdhnì hapa tè nxìtùara. Sìllùnì mìrè mè atë qè kènì nè krah. Bèqarèt do kènë një dìtè plot ngjyra dhè do argëtohèn jashtë masè. Ata dùhèt ta shfrytëzojnë këtë mùndësì për t’ù afrùar mè ata qè pëlqèjnë. Për FÌnancat do përkùjdèsènì mè tèpër dhè gjèndja do mbètèt è kënaqshmè.

Brìcjapì
Dìtè jo è mìrè do jètè kjo è sotmja për tè dashùrùarìt. Nùk do jù pëlqèjë sjèllja è partnèrìt dhè mùnd tè dèbatonì ashpër mè tè. Bèqarèt do jènè ëndërrìmtarè tè mëdhènj dhè do zhgënjèhèn pa masè nga rèalìtètì. Nùk do jètè dìta è tyrè mè fat. Nè planìn FÌnancìar fatì do jètè gjìthë kohës mè jù dhè nùk do kènì asgjë për çfarë tè qahènì. Mùnd tè hìqnì èdhè para mënjanë.

Ùjorì
Nùk dùhèt absolùtìsht tè qëndronì nè qètësì sot jù tè dashùrùarìt dhè ta lìnì rùtìnën t’ìù pùshtojè sèpsè nùk do dìlnì dot prèj saj. Bèqarèt do kènë mùndësì rèalè për tè FÌllùar lìdhjè sèrìozè dhè afatgjata. Shùmè gjèra do ndryshojnë nè jètën è tyrè. Fìnancat do vazhdojnë tè mbètèn tè mìra sèpsè kènì dìtùr sì t’ì mènaxhonì tè ardhùrat qè kènì nèpèr dùar.

Pèshqìt
Dìtè shùmè è qètè ka për tè qènè kjo è sotmja për ata qè janë nè një lìdhjè. Do flìsnì lìrshëm mè partnèrìn tùaj dhè do ì sqaronì tè gjìtha mosmarrëvèshjèt. Bèqarèt nùk do prèfèrojnë tè bëjnë ndryshìmè tè statùsìt dhè do mbètèn ashtù sì janë. Nè planìn FÌnancìar do jù dalìn vështìrësì goxha tè mëdha. Po nùk morët shpèjt masa dhè ta ndryshonì sìtùatën do kènì problèmè akoma mè sèrìozè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *