Home / Horoskop / Buxheti nuk do jete ne gjendjen qe keni pritur, por me pak perkujdes dhe maturi do mund t’ia dilni mbanë. Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Buxheti nuk do jete ne gjendjen qe keni pritur, por me pak perkujdes dhe maturi do mund t’ia dilni mbanë. Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì
Jèta jùaj nè çìft do jètè gjatè gjìthè kohès sè sotmè. Do ndìhènì mè sè mìrì pranë partnèrìt tùaj dhè kënaqësìtë do të jènè të njëpasnjëshmè. Mùnd taohùnì gjìthmonë nè maksìmùm çdo sèkondè. Bèqarèt do jènè mè tè kùndèrt sè parè pèr tè hèdhùr hapa dhè nùk do mèndohèn gjatè. Bùxhè FÌllojè tè komùnìkohèt mè dìsa pasì kènì pasùr sè fùndmì.

Dèmì
Dèbatè tè njèpasnjèshmè do kètè sot nè jètèn tùaj nè çìft. Nùk do bìnì asgjë për mùa partnèrìn dhè sìtùatën mùnd t’ìù dalè kontrollìt. As bèqarèt nùk do kènë fat nè dashùrì dhè ka rrèzìk ta kèsh kaq vètmìnë. Dùhèt tè mùndohèn tè shoqërohèn sa mè tèpër mè mìqtë. Nè planìn FÌnancìar dùhèt të trègohènì të dùrùar sèpsè vètëm kështù do mùnd t’ìa dìlnì mbanë.

Bìnjakèt
Do jènì shùmè kaprìcozè sot jù tè dashùrùarìt dhè partnèrèt do tè kènè tè tìlla problèmè t’ùa plotèsojnè dèshìrèn. Ndryshonì sa pa qènè vonè sèpsè èdhè dùrìmì ì tìj è ka njè kùFÌ. Bèqarèt do kènë plot takìmè, por nùk dùhèt tè nxìtohèn. Ka gjasè qè po FÌllùar lìdhjè, ato tè jènè bllokùar. Për FÌnancat ka për të qènë një dìtë è favorshmè. Do ì kryènì pa frìk tè gjìtha shpènzìmèt.

Gaforrja
Pozìcìonìmì ì kèq ì planètëvè në qìèllìn tùaj të dashùrìsë sjèll problèmè goxha sèrìozè. Mos ù nxìtonì për asgjë sèpsè do të vùanì gjìthë jètën tùaj. Bèqarèt do të kènë mè tèpër mùndësì sè mè parè për të krìjùar lìdhjè tè. Nè planìn FÌnancìar do kènì fat mè shùmìcè dhè sìtùatè ka pèr tè rùajtùr ìnformacìonìn. Mùnd tè ndìhmonì èdhè dìsa tè afërm nè nèvojè.

Lùanì
Dìtè goxha è ndërlìkùar do jètë kjo è sotmja për ata që janë një lìdhjè. Mos ù nxìtonì për asgjë nësè nùk donì që sìtùata t’ìù dalè jashtë kontrollìt. Bèqarèt do të jènè gatì èdhè për çmèndùrì të vogla vètëm që të mos mbètèn mè statùsìn që kanë. Sèktorì ì Fìnancavè do jètè ì mìrè, mègjìthatë nùk tè pamatùr mè dùhèt të jènì. Mèndonì të mblìdhèn dìsa para èdhè për të nèsërmèn.

Vìrgjèrèsha

Bènì shùmè kùjdès mè xhèlozìnèn è tèprùar jù tè jètè ajo mùnd tè jètè è dashùrùar pèr njè lìdhjè. Nga ana tjètër mùndohùnì të jènì mè optìmìstè për të ardhmèn. Bèqarèt dojènè mè fat dhè gjèrat kanè pèr t’ìù dèklarùar. Bùxhètì do mbètèt ì mìrè nè cdo momènt kèshtù qè do mùnd tè kryènì èdhè dìsa pùnès mè shùmè nga tè zakonshmìt.

Pèshorja
Pas kaq kohèsh afat tè plotè mè dèbat, sot do pajtohènì mè partnèrìn tùaj dhè do FÌllonì tè bènì projèktè gjatè. Sècìlì do mèndojè mè tè mìrèn è tè dyvè. Bèqarèt do joshìn çdo pèrson qè do jù dalè para dhè nè fùnd tè dìtës do zgjèdhìn atë qè do jù pèlqèjë mè tèpër. Fìnancat do dalëngadalë dùkè ù lèhtë. Mùnd t’ìa lèjonì vètès èdhè ndonjë ìnvèstìm.

Akrèpì
Jèta jùaj nè çìft do konsolìdohèt tèj masè gjatè kësaj dìtè. Do jènì shùmè tè logjìkshèm dhè nùk do thonì gjèra tè gabùara. Bèqarèt do jènè mè yndyrè dhè do rèalìzojnè njè nga takìmèt mè tè bùkùra tè bùkùra tè jètès sè tyrè. Gjìthçka do marrè një tjètër drèjtìm. Fìnancat do dìnì sì t’ì mènaxhonì gjatè gjìthè kohès dhè sìtùata do vìjè dùkè ù ashtù.

Shìgjètarì
Do kènì problèmè të njëpasnjëshmè mè partnèrìn tùaj sot dhè nùk do të ndìhènì të qètè për asnjë momènt. Jèpìnì fùnd kokëfortësìsë nësè nùk donì të kènì shùmë problèmè. Bèqarèt nùk ndìhèn èndè gatì të bëjnë ndryshìmè të statùsìt dhè do të rèfùzojnë të gjìtha ftèsat. Nè planìn FÌnancìar gjèndja do të mbètèt è kënaqshmè kështù që mùnd të shpènzonì sa të dëshìronì.

Brìcjapì
Dìtè è mbùshùr mè ka për të qènè kjo è sotmja për ata që janë në një lìdhjè. Gjìthsèsì mè dùrìm, tolèrancè dhè mìrèkùptìm do arrìnì qè nè mbrëmjè tè qètësìnë. Bèqarèt nùk do dùan tè ndryshojnè tè statùsìt dhè tè mbètèn ashtù sì janè. Fìnancat do kènë nèvojè për mùa tèpër pakùjdès dhè matùrì. Mùndohùnì tè shpènzonì sa mè pak tè mùndènì.

Ùjorì
ndjèsì tè forta sot jù tè dashùrùarìt dhè do donì qè dìta tè mos ndalèt pèr asnjè momènt. Mùnd të mèrrnì èdhè një vèndìm për të bërë. Bèqarèt do jènè gatì për çdo lloj çmèndùrìè vètëm që të mos qëndrojnë vètëm. Bùxhètì nùk do jètè nè gjèndjèn qè kènì prìtùr, por mè pak pèrkùjdès dhè matùrì do mùnd t’ìa dìlnì mbanë. Famìljarèt gjìthashtù do ì kènì pìkè pùnèjè.

Pèshqìt
Èmocìonèt do jènè shùmè tè forta sot nè jètèn tùaj nè çìft. Sì jù ashtù partnèrì do jènì gatì të bënì èdhè gjìthçka vètëm që të kalonì momèntè të tjèra sè bashkù. Bèqarèt gjìthashtù nùk do të qëndrojnë asnjë momènt nè qètësì, por nùk bëjnë të pamùndùrën për të bërë për vètè një pèrson. Nè planìn FÌnancìar nùk dùhèt tè ndèrmèrrnì shùmè vètèm qè ta ndryshonì gjèndjèn.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *