Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Enjte 5 Maj 2022

Horoskopi per diten e Enjte 5 Maj 2022

Dàshì-Rìfìllonì udhëtìmìn të pàjìsur mè dìnàmìzmìn è zàkonshëm. Dìtà nìs plot frèskì, è plotësuàr mè shëndèt të mìrë. Ènèrgjìà jètìkè sìgurohèt ngà Sàturnì që kàlon në shènjën è Ujorìt, dukè ju bërë më të guxìmshëm, të àftë për të kàluàr momèntèt më të vështìrà mè një sèns humorì.

Dèmì-Dìèllì në shènjën tuàj forcon shëndètìn tàshmë të plotë moràl dhè ènèrgjì fìzìk. Është dëshmì è dëshìrës për të jètuàr dhè për të punuàr è gjìthmonë për të màrrë rèzultàtè mìrà. Àfërdìtà ju sìguron hàrmonìnë në folènë fàmìljàrè è mìqësorè.

Bìnjàkët-Rìmëkëmbjà pàs pushìmèvè ju gjèn sot pàk të pàmotìvuàr dhè Jupìtèrì në pozìcìon të pàpërshtàtshëm è përforcon këtë ndjènjë. Ndoshtà do t’ju duhèt të mènàxhonì problèmèt è voglà fàmìljàrè dhè nësè kènì fëmìjë të vègjël, të jènì më të kujdèsshëm.

Gàforrjà-Dìtà sot fìllon plot èntuzìàzëm dhè dëshìrë për të jètuàr. Dìèllì në shènjën è Dèmìt ju bën vèçànërìsht dìnàmìkë dhè të gàtshëm, dukè ju shtyrë të punonì dhè të jèpnì sà më shumë, në çdo fushë. Sìgurìsht, dìsà vështìrësì nuk mund të ànàshkàlohèn.

Luànì-Kthèhunì në rìtmìn tuàj të zàkonshëm mè èntuzìàzëm. È gjènì vètèn në gjèndjè psìkofìzìkè pèrfèktè, ìdèàlè për të mènàxhuàr ìntèrèsàt tuàjà. Mërkurì është në shènjën è Bìnjàkëvè dhè Àfërdìtà në Dàsh, të gjìthà këto ngrènë fuqìmìsht humorìn tuàj. Në fàmìljè jènì qèndrà è màrrëdhënìèvè hàrmonìkè.

Vìrgjërèshà-Konfìgurìmì plànètàr shfàqèt përgjìthësìsht pozìtìv sot dhè ju fàl ènèrgjì. Urànì në shènjën è Dèmìt ju jèp vèndosmërìnë, dëshìrën për të màrrë gjìthmonë rèzultàtè konkrètè. Sìdomos nësè fèstonì dìtëlìndjèn ngà 31 gushtì në 6 shtàtor. Dìsà problèmè shëndètësorè do të kàlohèn shpèjt.

Pèshorjà-Mërkurì, Sàturnì dhè Hënà ju buzëqèshìn dhè ju rìkthèjnë humorìn è mìrë. Në fàmìljè ndjèhènì të dàshur ngà bàshkëjètuèsìt dhè nuk mund tà ànàshkàlonì këtë. Këshìllohèt që sot mos përfshìhènì në dìskutìmè polìtìkè, në gjykìmè për shoqërìnë àpo në dèbàtè të çdo llojì mè mìqtë è vjètër.

Àkrèpì-Rìfìllìmì ì rutìnës së zàkonshmè nuk është ì lèhtë, màdjè sot jènì èdhè pàk të hutuàr. Mos humbìsnì dìsà momèntè rèlàksì dhè mèrrnì një pushìm për të bërë sportè àpo një shëtìtjè në àjër të pàstër. Do të jènì në gjèndjè të rèflèktonì për dìsà pyètjè që mbètèn èndè pà përgjìgjè.

Shìgjètàrì-Àfërdìtà, ngà dìtà è sotmè tèk Dàshì, do të kujdèsèt për t’ju mbushur mè bèsìm ngà pàsìgurìtë è mbèturà. Pàjìsunì mè gjìthë vrullìn è nèvojshëm dhè mè dëshìrën për të rrèzìkuàr mè guxìm. Sàturnì është gjìthàshtu àlèàtì juàj dhè ju jèp àftësìnë për të bërë lëvìzjèt è duhurà.

Brìcjàpì-Fìllon një dìtë è pàqtë për ju mè Sàturnìn, plànètìn tuàj sundìmtàr që ju mbush mè forcë dhè mènçurì. Urànì gjìthàshtu lèhtëson rrugën è dìsà projèktèvè tuàjà, vèçànërìsht nësè fèstonì dìtëlìndjèn tuàj mìdìs 31 dhjètorìt dhè 6 jànàrìt.

Ujorì-Një Vènus mìqësor, që kàlon në shènjën è Dàshìt, ju dërgon ndìkìmè të dobìshmè, për një dìtë shumë të kënàqshmè. Sàturnì dhè Mërkurì ju jàpìn kthjèlltësì dhè ju lèjojnë të vèpronì për më të mìrën. Dìèllì ju stìmulon màrrjèn è vèndìmèvè të dobìshmè.

Pèshqìt-Dy plànètët tuàj sunduès, Jupìtèrì dhè Nèptunì, kàlojnë në një pozìcìon trìumfàl: àtà jànë në fàkt në lìdhjè mè Pèshqìt, dukè zhvìlluàr tèk ju një forcë të jàshtëzàkonshmè kàràktèrì. Sìdoqoftë, konfìgurìmì ì përgjìthshëm qìèllor ju shkàkton dìsà tènsìonè në voglà që do të kàlohèn lèhtë./

About admin

Check Also

Nje mik do ju ndihmuar per te zgjidhur nje problem te rendesishem ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dàshì – Ndonjëherë nùk kenì nevojë të njìhnì çdo hollësì të veçàntë pàrà se të …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *