Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Premte 6 Maj 2022

Horoskopi per diten e Premte 6 Maj 2022

Dàshì-Mos u përpìqnì të përfundonì gjìthçkà gjàtë dìtës. Do të jètë një dìtë è ngàrkuàr mè punë dhè rèkomàndohèt të kërkonì ndìhmë për të përfunduàr më shpèjt. Nësè jènì në kërkìm të një profèsìonì të rì, përpìqunì fort dhè mos hìqnì dorë ngà vështìrësìtë.

Dèmì-Do të kènì dëshìrë të qëndronì në shtëpì dhè vètëm të rèlàksohènì. Në fàkt, ju duhèt të rìfìtonì ènèrgjìtë pàs një jàvè mjàft të lodhshmè. Shànsèt për të tàkuàr dìkë mè rëndësì në jètën tuàj sot jànë të pàktà, mègjìthàtë nuk përjàshtohèt mundësìà për një tàkìm romàntìk në mbrëmjè.

Bìnjàkët-Sot do të mèrrnì èkspèrìèncë ngà brèzì ì vjètër. Dëgjonì gjìthçkà që thonë prìndërìt tuàj àpo të àfërmìt pàsì jànë këshìllà që do t’ju vìjnë në ndìhmë. Në mbrëmjè mund të përbàllènì mè dìsà të pàprìturà. Shmàngnì udhëtìmèt è gjàtà.

Gàforrjà-Mos lèjonì që dràmàt è së shkuàrës t’ju prìshìn dìtën. Qëndronì prànë mìqvè tuàj të ngushtë dhè orgànìzonì një plàn së bàshku. Shmàngnì bìsèdàt è zjàrrtà, pàsì sìtuàtà mund të mos jètë në fàvorìn tuàj. Sjèlljà do të pàràndàlojë dìsà problèmè në fàmìljè.

Luànì-Mos u përpìqnì të jèpnì këshìllà sot, pàsì rèkomàndìmèt tuàjà mund t’ìà vështìrësojnë një çështjè të càktuàr dìkujt që po tèntonì të ndìhmonì. Fokusohunì në çështjèt tuàjà pèrsonàlè osè tèk pàrtnèrì/pàrtnèrjà juàj. Ndërsà bèqàrët rèkomàndohèt të mos ì trègojnë plànèt è tyrè, màdjè às mìqvè të ngushtë.

Vìrgjërèshà-Dìtà mund të rèzultojë problèmàtìkè për shkàk të gjèndjès suàj èmocìonàlè. Èkzìston rrèzìku që t’ju ànulohèn dìsà plànè osè t’ju shtyhèn për një kohë të pàcàktuàr. Pàràshìkohèt fàt nësè kènì ndërmènd të bënì blèrjè të rëndësìshmè.

Pèshorjà-Është dìtà è duhur për t’u màrrë mè një çështjè punësìmì mè të cìlën po përbàllènì. Kà gjàsà të gjènì dìsà ìdè të përshtàtshmè për një burìm të qëndruèshëm të të àrdhuràvè. Sà u përkèt màrrëdhënìèvè pèrsonàlè, nuk pàràshìkohèt të kènì fàt. Èkzìston mundësìà për mosmàrrëvèshjè mè pàrtnèrìn/pàrtnèrèn tuàj.

Àkrèpì-Mund të kènì surprìzà gjàtë dìtës, vèçànërìsht sà u përkèt màrrëdhënìèvè pèrsonàlè. Mund të nìsnì màrrëdhënìè të rè. Ndërsà për àtà që jànë në një màrrëdhënìè, është dìtà è duhur për të shprèhur dàshurìnë dhè për të ndërmàrrë vèndìmè të rëndësìshmè për jètën. Bënì durìm dhè kujdès mè fìnàncàt.

Shìgjètàrì-Shìgjètàrët kànë sot shànsìn të zgjìdhìn dìsà problèmè mè të cìlàt kànë kohë që përbàllèn. Kìnì bèsìm në vètvètè dhè shprèsonì sè do t’ìà dìlnì. Èkzìston mundësìà për t’u konflìktuàr mè pàrtnèrìn/pàrtnèrèn por mund tà shmàngnì këtë nësè dëgjonì èdhè opsìonèt è pèrsonàvè rrèth jush.

Brìcjàpì-Bèsìmì ì màdh në vètvètè mund t’ju kthèhèt në rrèzìk sot, sìdomos nësè bëhèt fjàlë për problèmè shëndètësorè. Mègjìthàtë èkspèrìmèntèt è voglà në fushën è fìnàncàvè jànë të prànuèshmè. Shmàngnì blèrjèt è tèpërtà dhè bënì më shumë durìm.

Ujorì-Ndìqnì zèmrën dhè udhëtonì sot. Vìzìtonì mìq àpo fàmìljàrë që jètojnë làrg jush pàsì do të kàlonì momèntè mjàft të këndshmè. Bënì kujdès gjàtë bìsèdàvè dhè përdornì tàktìn në mënyrë që të shmàngnì një konflìkt të mundshëm.

Pèshqìt-Përpìqunì të shmàngnì pyètjèt provokuèsè, pàvàrësìsht sè mund të kènì kurìozìtèt të màdh për tà bërë këtë. Në përgjìthësì, sot kènì çdo shàns për të qènë të lumtur. Kàlonì dìsà momèntè në àmbìèntè të hàpurà. Rèkomàndohèt të përfshìhènì èdhè në sportè të ndryshmè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *