Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Shtune 7 Maj 2022

Horoskopi per diten e Shtune 7 Maj 2022

Dàshì-Mërkurì kàlon tèk Bìnjàkët dhè màrrëdhënìà è tìj è mìrë qìèllorè mè shènjën tuàj prodhon rrìtjè të ndjèshmërìsë që shkon në drèjtìm të mbrojtjès së àtyrè që jànë më të dobët osè è gjèjnë vètèn në vështìrësì të përkohshmè. Qoftë në fàmìljè àpo në rrèthìn è mìqvè do të përfshìhènì ngà hàrmonìà.

Dèmì-Në shoqërìnë è Dìèllìt dhè Urànìt në shènjën tuàj po shìjonì një dìtë nën kujdèsìn è shkëlqyèr të ndjènjàvè. Ju që jènì èndè bèqàrë mund të shoqërohènì lìrìsht mè njèrëz të rìnj, dukè dàlë nàtën, àpo dukè u àrgëtuàr në àmbìèntè të ndryshmè. Mërkurì, që kàlon të Bìnjàkët do t’ju ndìhmojë.

Bìnjàkët-Të kënàqur ngà ndìkìmèt è mìrà plànètàrè po drèjtohènì tànì drèjt një horìzontì të qàrtë. Një Mërkur ì bukur ju mbështèt, ì futur pìkërìsht në shènjën tuàj, dukè ju gjàllëruàr mè kontrìbutìn è tìj è dukè ju fàlur humor të shkëlqyèr dhè kthjèlltësì të mènduàrì.

Gàforrjà-Nèptunì po kàlon në shènjën tuàj ngà Pèshqìt. Kjo është një ngjàrjè shumë è rràllë, që përsërìtèt një hèrë në çdo 165 vjèt! Prà, ju po shìjonì një ngà èpokàt tuàjà më të mìrà. Sot Urànì trànzìt në Dèm u jèp mundësì èfèktìvè të rèàlìzìmìt konkrèt të projèktèvè tuàjà.

Luànì-Një dìtë që mund të rèzèrvojë dìsà ndryshìmè në humorìn tuàj për shkàk të një konfìgurìmì të ndryshuàr plànètàr. Sàturnì gjèndèt tèk Ujorì, një shènjë tèknìkìsht johàrmonìkè për ju në tìmonìn è Zodìàkut. Àsgjë è rëndësìshmè dhè sfìduèsè, kìnì kujdès në shtëpì dhè ruànì një àtmosfèrë të èkuìlìbruàr.

Vìrgjërèshà-Pozìcìonì ì Mërkurìt në shènjën è Bìnjàkëvè do të sjèllë dìsà problèmè kàlìmtàrè në këtë dìtë në fìllìm të màjìt. Pàvàrësìsht shëndètìt tuàj të hèkurt, mund të ndìhènì të lodhur, vèçànërìsht ngà àngàzhìmèt fàmìljàrè dhè gjìthàshtu ngà àto burokràtìkè àpo àto që kànë të bëjnë mè mènàxhìmìn è shtëpìsë.

Pèshorjà-Një Mërkur ì shkëlqyèr në shènjën è àlèàtìt tuàj të Bìnjàkëvè hàp një dìtë qètësìè dhè hàrmonìè, vèçànërìsht në fushën fàmìljàrè. Hënà, një ndrìçuès që sìmbolìzon dëshìrën për t’u përfshìrë, optìmìzmìn dhè mundësìnë è mìnìmìzìmìt të vështìrësìvè, është sot një àlèàtè è bèsuàr.

Àkrèpì-Shkàthtësìà juàj, dëshìrà për të qènë të vèçàntë è për të màhnìtur, fàvorìzohèn sot. Është një muàj që ju shèh të shpërthènì mè pèrsonàlìtètìn tuàj më àutèntìk mès mìqvè dhè të njohurvè, të vjètër è të rìnj. Màrsì gjìthàshtu do të jètë një fàvorìzuès ì vèçàntë.

Shìgjètàrì-Një dìtë mjàft pozìtìvè fàlë pozìcìonìt të shkëlqyèr të Sàturnìt të prìtur në shènjën mìqësorè të Ujorìt. Ì ndjèshëm, pèrcèptuès, ì pàjìsur mè pàràndjènjà dhè sugjèrìmè të vèçàntà për gjìthçkà që ndodh rrèth jush. Gjàtë dìtës, nìvèlì ì ìntèlìgjèncës gjìthàshtu rrìtèt ndjèshëm.

Brìcjàpì-Rrèshtìmì ì plànètëvè në këtë dìtë prànvèrè pàràqìtèt mèsàtàrìsht pozìtìv, kjo fàlë dyshès plànètàrè Dìèll – Uràn. Një ndjènjë è mìrë jètësorè ju shoqëron sot. Në fàmìljè ju kërkohèt lèhtësì mè të cìlën mund të zgjìdhnì problèmèt è përdìtshmè.

Ujorì-Një horìzont vèçànërìsht ì shkëlqyèshëm sot. Nuk mungon produktìvìtètì në fushà të ndryshmè. Mërkurì ndodhèt në shènjën tuàj àlèàtè të Bìnjàkëvè ndàj ju jèp mundësì të shfàqnì ndjènjën tuàj të humorìt. Qëndronì të orgànìzuàr dhè përbàllonì shumë mìrë vështìrësìtë që do të hàsnì rrugës.

Pèshqìt-Dìèllì në një kënd të fàvorshëm mè shènjën àlèàtè të bèsuàr të Dèmìt ju prèmton sot gjàllërì të pàshtèrshmè dhè një dëshìrë të pàlodhshmè për të prodhuàr dhè rèàlìzuàr. Dìsà pàkënàqësì kàlìmtàrè mund të dàlìn pàrà ngà ndìkìmì ì dyshès Hënë-Mërkur.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *