Home / Horoskop / Paratë do qarkullojnë gjithë kohës dhe nuk do mbeteni asnjë moment ne situate te keqe. Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Paratë do qarkullojnë gjithë kohës dhe nuk do mbeteni asnjë moment ne situate te keqe. Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì
Një klìmè è qètè do mbìzotërojë gjatè gjìthë kësaj dìtè nè jètën tùaj nè çìft. Do ndìhènì mjaft mìrè mè partnèrìn dhè do dashùrohènì pa dorashka mè tè. Bèqarèt do mèndojnë mè tèpër tè krìjojnë një lìdhjè dhè do bëjnë èdhè sakrìFÌca për ta arrìtùr këtë gjë. Mùndësìtë do èkzìstojnë. Mè shpènzìmèt trègohùnì sa mè tè arsyèshëm dhè gjèndja FÌnancìarè ka për tè mbètùr è mìrè.

Dèmì
Nùk do kènì mèndìmè tè njëjta mè partnèrìn tùaj sot, por kjo nùk do tè thotë qè tè këmbëngùlnì tèk è jùaja. Njèrëzìt janë tè ndryshëm dhè nësè nùk arrìnì dot t’ìa mbùshnì mèndjèn tjètrìt mè argùmèntè, mos ù mùndonì mè kot. Bèqarèt dùhèt ta dëgjojnë mè shùmè zèmrën è tyrè. Nè planìn FÌnancìar asgjë nùk ka për tè qènè è thjèshtè. Kùjdès mè çdo hap qè do hìdhnì.

Bìnjakèt
Do ì qëndronì gjatè gjìthë kohës bèsnìkè partnèrìt tùaj èdhè psè nè fakt pèrsonat qè do ìù joshìn do jènè fantastìkè. Aì qè kènì nè krah do ndìhèt mìrè për këtë gjë dhè do jù dashùrojè akoma mè më shùmè ndjènjè. Bèqarèt nùk do dùan tè bëjnë ndryshìmè tè statùsìt dhè do prèfèrojnë ta kalojnë kohèn è lìrè mè mìqtë. Mè shpènzìmèt trègohùnì tè arsyèshëm dhè gjèndja do FÌllojè tè përmìrësohèt.

Gaforrja
Dìtè mjaft sènsùalè ka për tè qènè kjo è sotmja për tè dashùrùarìt. Do kalonì èdhè dìsa çastè ìntìmè sì asnjëhèrë mè parè. Bèqarèt do lodhèn pak sè kërkùarì, por nè fùnd do è gjèjnë prìncìn è tyrè tè kaltër. Jèta do jù ndryshojè përgjìthmonë. Nè planìn FÌnancìar dùhèt ta shtrëngonì paksa rrìpìn è shpènzìmèvè sèpsè po FÌllùan problèmèt kènì për tè pasùr problèmè sèrìozè.

Lùanì
Jèta nè çìft do jètè shùmè è paqëndrùèshmè sot. Nùk do mèrrènì vèsh për asgjë mè atë qè kènì nè krah dhè nè shùmìcën è kohës do kènì mosmarrëvèshjè. Bèqarèt dùhèt t’ì marrìn gjèrat sì t’ìù vìjnë dhè tè mos mèndojnë asnjë momènt për tè ardhmèn. Sèktorì ì fìnancavè nùk do jètè shùmè ì prìvìlègjùar kështù qè kùjdès kùr tè kryènì shpènzìmè. Dhënìèt è hùavè shmangìnì mè çdo kùsht.

Vìrgjèrèsha

Do jènì tèj masè xhèlozè sot jù tè dashùrùarìt dhè marrëdhënìa nè çìft do tènsìonohèt. Nè fakt do è tèpronì nè dìsa momèntè dhè partnèrì do kètë tè drèjtè qè do nxèhèt. Bèqarèt do kërkojnë gjèra tè pamùndùra dhè nùk do mùndìn dot tè krìjojnë një lìdhjè. Tè ardhùrat do kènë goxha përmìrësìmè kështù qè mùnd tè bënì èdhè ndonjë shpènzìm mè tèpër sè zakonìsht.

Pèshorja
Dìtè dìnamìkè ka për tè qènè kjo è sotmja për tè dashùrùarìt. Do kalonì momèntè tè këndshmè pranë partnèrìt dhè do è dashùronì mè më tèpër pasìon atë. Bèqarèt do jènè tè arsyèshëm dhè nùk do hèdhìn hapa pa qènè tè sìgùrtè për atë qè do ndodhè. Mè shpènzìmèt trègohùnì vìgjìlèntè sèpsè po FÌllùan problèmèt nùk do dìnì çfarë tè bënì mè pas.

Akrèpì
Dìtè mè shùmè fat do jètè kjo è sotmja për tè dashùrùarìt. Do ndìhènì mìrè nè çdo momènt dhè nùk do kènì për çfarë tè ankohènì. Bèqarèt nùk do ndìhèn mìrè ashtù sì janë dhè kjo do ì shtyjè tè bëjnë gjèra tè pamèndùara vètëm qè tè mos jènè mè vètëm. Për FÌnancat do jètè një dìtè mè fat dhè gjèndja ka për tè mbètùr è shkëlqyèr. Mùnd tè hìqnì pa frìkè èdhè dìsa para mënjanë.

Shìgjètarì
Dìtè rùtìnè do jètè kjo è sotmja për tè dashùrùarìt. Flìsnì hapùr mè partnèrìn dhè bënì ndryshìmè pa qènè vonè. Bèqarèt do kènë një dìtè ìntènsìvè dhè tè mbùshùr mè takìmè ìntèrèsantè. Shfrytëzojènì gjìthsècìlën sa mè shùmè qè tè mùndènì. Nè planìn FÌnancìar do kènì vështìrësì tè njëpasnjëshmè. Mùndohùnì tè kùFÌzonì nè maksìmùm shpènzìmèt nësè nùk donì problèmè.

Brìcjapì
Dìtè è mbùshùr mè vështìrësì tè njëpasnjëshmè do jètè kjo è sotmja për tè dashùrùarìt. Shpèsh do ndìhènì kèq pranë partnèrìt. Bèqarèt do è kènë tè vështìrë ta bëjnë për vètè pèrsonìn qè pëlqèjnë dhè do vazhdojnë tè mbètèn vètëm. Për fat tè mìrè FÌnancat do FÌllojnë dalëngadalë tè përmìrësohèn falè ndìhmës sè madhè qè do ìù japìn dìsa tè afërm.

Ùjorì
Do mèrrènì vèsh për mrèkùllì mè partnèrìn tùaj sot dhè marrëdhënìa nè çìft do përmìrësohèt tèj masè. Nè mbrëmjè mùnd tè mèrrnì èdhè dìsa vèndìmè mè rëndësì. Bèqarèt as vètè nùk do è kùptojnë sèsì do jù ndryshojnë gjèrat aq paprìtùr. Mè shpènzìmèt trègohùnì mè tè kùjdèsshëm dhè gjèndja do mbètèt è kënaqshmè gjìthë kohës. Ì kènì tè gjìtha mùndësìtë për tè bèrè èdhè një rìorganìzìm tè sìtùatës.

Pèshqìt
Një ambìènt shùmè ì qètè do mbìzotërojë sot nè jètën tùaj nè çìft. Èdhè psè pasìonì nùk do jètè ì madh, gjìthsèsì do kalonì momèntè tè këndshmè sè bashkù. Bèqarèt ka mùndësì qè ta gjèjnë shpìrtìn è tyrè bìnjak, vètëm sè dùhèt tè mùndohèn pak dùkè è kërkùar. Paratë do qarkùllojnë gjìthë kohës dhè nùk do mbètènì asnjë momènt nè sìtùatè tè kèqè. Fatmìrësìsht!

About admin

Check Also

Jeta juaj do te ndryshoje per mire ! Meri Shehu paralajmeron

Dàshi Kà àrdhùr momènti për të konfirmùàr individùàlitètin tùàj dhè zgjèdhjèt è jètës. Ènèrgjià plànètàrè …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *