Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Enjte 13 Maj 2022

Horoskopi per diten e Enjte 13 Maj 2022

Dashù – Satùrnì në Ùjor sot jù jèp një gjèndjè të vèçantë psìkofìzìkè, dùkè thèksùar karaktèrìstìkat tùaja sì shènjë zjarrì. Përgatìtùnì për të shìjùar sùksèsìn, por dùhèt të prìsnì pak pasì Plùtonì jù pèngon mè ènèrgjìnë è tìj, dùkè ì bërë armët tùaja të paqarta ndonjëhèrë.

Dèmì – Dìtë thèllësìsht pozìtìvè mè Dìèllìn që ndìkon èkùìlìbrìn psìkofìzìk dhè sjèll një hùmor të shkëlqyèr. Për më tèpër, Nèptùnì hap rrùgën për jù dùkè sùgjèrùar që të ndryshonì mënyrën tùaj të zakonshmè të vèprìmìt. Tanì jènì gatì të ndìqnì projèktèt è ndryshmè që jù propozohèn.

Bìnjakët – Mërkùrì përshkon shènjën tùaj, jènì èntùzìastë dhè sì një shènjë è mìrë ajrì, è lìnì vètèn të ìnvèstohèt nga një shpìrt ì lèhtë, ì gjìthanshëm dhè ì lùmtùr. Kènì mùndësìnë të dìnì sè “lùmtùrìa është ìlaçì ùnìvèrsal ì çdo të kèqèjè”. Përballë kthèsavè të paprìtùra, rèagonì mè ìronì osè fìlozofì, për të përballùar pèngèsat.

Gaforrja – Plùtonì kalon në një pozìcìon të papërshtatshëm për shènjën tùaj, dùkè prodhùar shqètësìmè të vogla që ndìkojnë hùmorìn è kombìnùar mè dìsa kèqkùptìmè. Asgjë sèrìozè, pèrsonalìtètì tùaj do t’jù ndìhmojë të dìlnì nga sìtùata sì dhè të organìzonì angazhìmèt è dìtës.

Lùanì – Një aspèkt harmonìk fìllon sot mès Dìèllìt planètìt tùaj sùndùès dhè Nèptùnìt. Ènèrgjìa aktìvè dhè vùllnètì ì fortë përfìtojnë nga optìmìzmì dhè ofrojnë rèalìzìmè të sùksèsshmè. Sot mbìzotëron qartë pjèsa sènsùalè dhè èrotìkè në lìdhjèn tùaj të dashùrìsë, dùkè nxjèrrë kryè mbì anën sèntìmèntalè, èmocìonalè dhè romantìkè.

Vìrgjërèsha – Dìèllì në Dèm ngrè hùmorìn dhè dìsponìmìn tùaj dùkè lèhtësùar èdhè marrëdhënìèt famìljarè, të cìlat janë gjìthmonë kaq thèlbësorè për jù. Forma fìzìkè sot është vèrbùèsè dhè përdor gatìshmërì të jashtëzakonshmè për të rèalìzùar objèktìvat.

Pèshorja – Ndìkìmèt kryèsorè sot do të vìjnë nga Mërkùrì ì vèndosùr në shènjën è Bìnjakëvè. Gëzìmì dhè sènsì ì hùmorìt è bëjnë dìtën më të bùkùr. Një mìk ì bèsùar jù ndìhmon të gjènì këshìllat è dùhùra për të trajtùar çështjè të bìznèsìt. Gatìshmërìa për të dëgjùar përbën thèlbìn è forcës sùaj.

Akrèpì – Bëhùnì gatì për këtë dìtë pranvèrè për të qènë në sùpèr formë. Shëndètì jùaj mèndor dhè fìzìk kërkon rèlaksìm rìgjènèrùès, ì cìlì është gjìthmonë thèlbësor për jù. Hëna në Vìrgjërèshë është shùmë mìqësorè. Në planìn è karrìèrës Nèptùnì jù jèp shtyrjèn që jù dùhèt.

Shìgjètarì – Një Satùrn ì shkëlqyèr në shènjën è Ùjorìt jù bën shùmë të vèndosùr për të kërkùar vèndìn tùaj, sì dhè ofron mbrojtjè për t’jù bërë ballë të paprìtùravè të fatìt. Shëndètì psìkofìzìk paraqìtèt ì shëndoshë. Nësè mèrrènì mè bìznès mos è lìnì një mùndësì t’jù ìkë nga dùart.

Brìcjapì – Shìjonì Hënën è bùkùr në shènjën è Vìrgjërèshës è cìla jù stìmùlon të përshtatènì mè ìntèlìgjèncë ndaj ndryshìmèvè. “Ùjì që rrjèdh nùk sjèll hèlm” dhè po kështù ndodh mè fatìn. Nèvojìtèt rèflèktìm dhè përqèndrìm prodùktìv, vèçanërìsht nësè jènì një profèsìonìst ì pavarùr dhè ì lìndùr në janar.

Ùjorì – Mërkùrì në shènjën è mìkùt tùaj Bìnjak sot provokon dhè jù sjèll dìsa shqètësìmè të vogla. Tùndìmì për të provùar rìskùn nùk mùngon. Takìmèt è rèja, dhè për ata që è dùan, marrëdhënìè èmocìonalè, vèçanërìsht nësè kènì lìndùr mìdìs 2 dhè 9 shkùrtìt.

Pèshqìt – Karaktèrì jùaj pasìonant dhè ì shùmanshëm ka mùndësìnë të shprèhèt fort dhè të vlèrësohèt plotësìsht. Një Nèptùn ì bùkùr që kalon në lìdhjè mè shènjën tùaj, vèçanërìsht nësè fèstonì dìtëlìndjèn nga data 13 dèrì më 17 mars, është kampìonì ì dìtës.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *