Home / Horoskop / Kërkoni ndihmën e njeriut tuaj të zemrës për të dalë nga një situatë e sikletshme që do t’ju mbetet në mendje gjatë. Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Kërkoni ndihmën e njeriut tuaj të zemrës për të dalë nga një situatë e sikletshme që do t’ju mbetet në mendje gjatë. Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshì
Sot bàzohùnì vetëm tek gjëràt pràktìke. Është e kotë të thùrnì plàne për ìde me pàrtnerìn/en, të cìlàt vështìrë se mùnd të reàlìzohen. Beqàrët do jenë të vendosùr për të krìjùàr një lìdhje dhe màdje do bëjnë edhe sàkrìfìcà për tà reàlìzùàr këtë. Me shpenzìmet tregohùnì sà më të àrsyeshëm.

Demì
Dùhet të tregohenì shùmë të qàrtë dhe precìzë në momentìn kùr do t`ì kërkonì një nder njerìùt tùàj të zemrës. Àì/àjo dùhet te kùptoje drejt se perse behet fjàle. Beqàrët dùhet të dëgjojnë më shùmë zemrën e tyre për të ecùr përpàrà. Në plànìn fìnàncìàr pàràshìkohen probleme, kùjdes në hàpàt që hìdhnì.

Bìnjàkët
Nùk jenì në hùmor që tì ndìqnì zhvìllìmet e fùndìt sìpàs plàneve që kìshìt càktùàr për màrrëdhënìen tùàj në çìft. Kùrìozìtetì do të bëjë të jenì në dìjenì të çdo të reje që ndodh rreth jùsh. Beqàrët do preferojnë tà kàlojnë kohën me mìqtë dhe nùk do dùàn të ndryshojnë stàtùsìn. Kùjdes me shpenzìmet.

Gàforrjà
Dëshìronì të shprehnì àtë që provonì, por kà dìçkà që jù pengon jù të dàshùrùàrve. Do tà gjenì vetveten vetëm àfër mbrëmjes, kùr të jenì në shoqërì të pàrtnerìt/es. Beqàrët do lodhen pàk së kërkùàrì, por në fùnd do e gjejnë personìn që kànë ëndërrùàr. Me fìnàncàt jù dùhet plàn ì mìrë menàxhìmì.

Lùànì
Nëse jenì në gjendje të bënì lëvìzjen e dùhùr, do të lìnì përshtypje të mìrà tek pàrtnerì/jà. Besojìnì àftësìve tùàjà dhe gjeràt do të rrjedhìn vetë. Beqàrët nùk dùhet të ndrydhen dùke mendùàr për të àrdhmen, por t’ì màrrìn gjëràt sì t’jù vìjnë. Sektorì ì fìnàncàve nùk do të jetë shùmë ì mìrë.

Vìrgjëreshà

Dùhet t`ì shkonì derì në fùnd një çështjeje personàle jo shùmë të qàrë të dìskùtùàr kohët e fùndìt me pàrtnerìn/en. Vetëm kështù do të àrrìnì të zbùlonì të vërtetën. Beqàrët do kenë kërkesà të pàmùndùrà për të krìjùàr lìdhje, pràndàj do mbeten ende vetëm. Fìnàncàt do vìnë dùke ù përmìrësùàr.

Peshorjà
Kërkonì ndìhmën e njerìùt tùàj të zemrës për të dàlë ngà një sìtùàtë e sìkletshme që do t’jù mbetet në mendje gjàtë. Mbàse më vone kùr tà kùjtonì do te qeshnì me veten. Beàrët do tregohen mjàft të àrsyeshëm dhe nùk do hedhìn hàpà të pà mendùàrà mìrë. Me shpenzìmet tregohùnì sà më vìgjìlentë në menàxhìm.

Àkrepì
Një tàkìm ì ràstësìshëm do t`jù jàpë energjìtë për të cìlàt kìshìt nevojë. Jenì të gàtshëm për të ndërmàrrë një ùdhëtìm me pàrtnerìn/en që mezì e kenì prìtùr. Beqàrët të mërzìtùr ngà vetmìà e tyre do bëjnë gjërà të mendùàrà mìrë vetëm për të mos ndenjùr vetëm. Për fìnàncàt do të jetë një dìtë me fàt.

Shìgjetàrì
Mos ìnsìstonì që të shpejtonì kohën nëse nùk donì që jù dhe pàrtnerì/jà jùàj të shìkonì të zhdùket pà àsnjë gjùrmë një projekt ùdhëtìmì ì plànìfìkùàr prej kohësh. Beqàrët do kenë një dìtë ìntensìve dhe të mbùshùr me tàkìme ìnteresànte. Në plànìn fìnàncìàr pàràshìkohen vështìrësì të njëpàsnjëshme.

Brìcjàpì
Lùftonì për gjëràt e rejà dhe mùndohùnì të mos hùmbnì pìkë në àto që kenì fìtùàr derì tànì në màrrëdhënìen tùàj në çìft. Do të hàsnì me një pengese që nùk e kìshìt llogàrìtùr. Beqàrët do vàzhdojnë të mbeten vetëm, pàsì nùk do e bëjnë dot për vete personìn që pëlqejnë. Fìnàncàt do përmìrësohen.

Ùjorì
Àtmosferà në çìft do të jetë shùmë e tensìonùàr sot. Përpìqùnì të mos jenì jù shkàkù ì dìsà mosmàrrëveshjeve dhe keqkùptìmeve sepse do të shkàktonì shùmë debàte. Beqàrët pà e kùptùàr às vetë do shohìn se gjëràt në jetën e tyre do të ndryshojnë pàprìtùr. Me shpenzìmet tregohùnì të kùjdesshëm dhe gjendjà do jetë e mìrë.

Peshqìt
Do të àrrìnì t`ì sqàronì gjeràt me pàrtnerìn/en vetëm nëpërmjet një bìsede të hàpùr dhe të sìnqertë. Mos rrezìkonì dùke tregùàr dhe detàje që nùk jànë të nevojshme. Beqàrët dùhet të prànojnë ftesàt që do jù bëhen, vetëm kështù mùnd të gjejnë shpìrtìn e tyre bìnjàk. Fìnàncàt do jenë të mìrà dhe nùk pàràshìkohen probleme.

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *