Home / Horoskop / Energjia aktuale astrale ju ben te jeni me te vendosur se kurre ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Energjia aktuale astrale ju ben te jeni me te vendosur se kurre ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Dàshì

Konfìgurìmì àktuàl àstràl është një ogur ì mrèkulluèshëm për romàncën, por mund të mos vìjë në kuptìmìn tràdìcìonàl. Ju mund të fìllonì një màrrëdhënìè në ìntèrnèt që è kuptonì mjàft shpèjt sè është dìçkà mjàft è vèçàntë.

Dèmì

Ju mund të bìnì kokë è këmbë për dìkë sot, vèçànërìsht mè ndìkìmìn è shtrìrjès plànètàrè të sotmè. Mund të fìllojë mè një bìsèdë të pàzàkontë rrèth gjëràvè që nuk jànë thjèsht të ndryshmè. Tërhèqjà do të jètë è mènjëhèrshmè dhè è dukshmè.

Bìnjàkët

Àspèktì ì sotëm sjèll mè vètè mundësìnë për të rèàlìzuàr një ëndërr në lìdhjè mè tàkìmìn mè dìkë jàshtëzàkonìsht të shìjshëm. Ndìhènì sìkur è njìhnì njërì-tjètrìn tàshmë në njëfàrë nìvèlì, por èndè nuk è kènì kuptuàr sè sà shumë. Mos è humbìsnì ànën pràktìkè të gjëràvè.

Gàforrjà

Kà një ndìkìm të fuqìshëm në àjër mè ènèrgjìnë è sotmè àstràlè. Ju mund të zbulonì sè dìkush të cìlìn è kènì konsìdèruàr mìk dèrì tànì dukèt sè pàprìtmàs mèrr një àtmosfèrë krèjtësìsht të rè mìstèrì dhè hàbìè dhè nuk mund të kuptonì psè nuk ì kènì vënë rè këto cìlësì më pàrë.

Luànì

Ènèrgjìà è sotmè mund të jètë mjàft èmocìonuèsè. Ky ndìkìm ju ìnkuràjon të flìsnì sìnqèrìsht për àtë që dëshìronì mè pàrtnèrìn, në vènd të àsàj që të dy mèndonì sè duhèt të kènì. Kà mjàft ndryshìm, dhè dèrì më tànì ju mund të mos è kènì kuptuàr vërtèt këtë.

Vìrgjërèshà

Mund të mos jètë vèndìmì më ì rèhàtshëm që kènì màrrë ndonjëhèrë në jètën tuàj, vèçànërìsht kur përfshìn të qènìt kàq ì sìnqèrtë dhè pàràpràk për ndjènjàt tuàjà. Por konfìgurìmì àktuàl àstràl nënkupton që nësè kènì shtuàr guxìmìn, mund të ndìhènì sìkur mund të bënì mrèkullì.

Pèshorjà

Ènèrgjìà àktuàlè qìèllorè ju bën më të vèndosur sè kurrë për t’ì thënë àtë që kènì për t’ì thënë një pèrsonì të dàshur. Èdhè psè mund të mèndonì sè tà bësh këtë është një punë è màdhè, në fàkt nuk është kështu, dhè àtà mund të mos è kuptojnë sè çfàrë hàpàsh ju është dàshur të bënì për të folur.

Àkrèpì

Ìntèrèsì juàj ì dàshurìsë mund t’ju çojë në dìsà vèndè të ègrà dhè èmocìonuèsè sot. Shtrìrjà àktuàlè plànètàrè trègon sè jo vètëm që duhèt të përgàtìtènì për àvènturën è jètës, por gjìthàshtu duhèt të jènì gàtì për një udhëtìm më èmocìonàl që mund të jètë po àq ìntèrèsànt.

Shìgjètàrì

Àtmosfèrà àktuàlè àstràlè ju jèp mundësìnë të bënì dìsà pyètjè përkàtësè dhè më pàs të vèpronì sìpàs përgjìgjèvè që mèrrnì. Ìntèrèsì juàj ì dàshurìsë mund t’ju kètë kèqkuptuàr në lìdhjè mè një çështjè të càktuàr dhè është kjo që duhèt tà sqàronì sà më pàrè.

Brìcjàpì

Thuhèt sè vèprìmèt flàsìn më shumë sè fjàlët, dhè nën ndìkìmìn è ènèrgjìsë së sotmè àstràlè, gjuhà juàj è trupìt mund të trègojë sè sà shumë do të dëshìronìt të àfrohèshìt mè dìkë ndàj të cìlìt po prètèndonì të jènì plotësìsht ìndìfèrènt, Mè pàràtë trègonì kujdès.

Ujorì

Àspèktì ì sotëm në lojë mund t’ju jàpë një pàsqyrë sè psè ndonjëhèrë kènì vështìrësì të thonì “jo”, màdjè èdhè àtìj që është më àfër jush. Sà Ì përkèt àspèktìt profèssìonàl sot mund të mèrrnì dìsà propozìmè ìntèrèsàntè që nuk duhèt t’Ì ìnjorosh.

Pèshqìt

Ndonjëhèrë dàshurìà nà vjèn në mënyrà shumë të çudìtshmè dhè mìstèrìozè që nuk mund tà kìshìm ëndërruàr kurrë për një mìlìon vjèt. Një tàkìm mund të jètë fìllìmì ì një màrrëdhënìèjè të mrèkulluèshmè, por mund të mos ndodhë àshtu sìç è kènì ìmàgjìnuàr gjìthmonë.

About admin

Check Also

Demi milioner , gaforja me shpi te re ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dashi Prèj një mùaji mùnd të kèni pasùr problèmè në komùnikimin mè njèrëzit è afërt. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *