Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Enjte 26 Maj 2022

Horoskopi per diten e Enjte 26 Maj 2022

Dàshì – Rrèshtìmì ì plànètëvè sot zbùlon dìsà problèmè të voglà fàmìljàrè. Ùrànì kà qènë për dìsà kohë tèk Dèmì fqìnjì jùàj ì mìrë në tìmonìn è Zodìàkùt dhè jù trègon nèvojën për të qènë më ì qàrtë në mjèdìsìn që jù rrèthon. Bënì të pàmùndùrën të shmàngnì tènsìonèt në fàmìljè.

Dèmì – Po hàpèt një dìtë è qètë për jù. Hënà tè Pèshqìt ndrìçon rrùgën dhè fàl hùmor të mìrë. Jètà fàmìljàrè pàsùrohèt mè pjèsëmàrrjèn è shtùàr të dìsà ànëtàrëvè të përzèmërt. Sàtùrnì mùnd t’ì ndèzë flàkë shìgjètàt tùàjà në vèndìn è pùnës. Jìnì të dùrùèshëm dhè mos ì shkàktonì vètès shùmë dhìmbjè.

Bìnjàkët – Dìèllì vàzhdon të jètë ì ftùàrì prèstìgjìoz ì shènjës sùàj, për t’jù bërë të bùzëqèshnì më shpèsh dhè mè dëshìrë, brèndà dhè jàshtë shtëpìsë. Për t’jù kùndërvënë mbètèt plànètì ì ngàdàlshëm dhè ì fùqìshëm Nèptùnì, ì cìlì nùk jù hàp rrùgën àshtù sìç dëshìronì osè vèndos dìsà pèngèsà.

Gàforrjà – Një grùp plànètësh jànë në ànën tùàj për t’jù fàvorìzùàr, por një grùp tjètër dëshìron t’jù kùndërshtojë sot. Në vèçàntì, Plùtonì dhè Jùpìtèrì po jù mbytìn dùkè jù dètyrùàr të ndërmèrrnì tàktìkà të vèçàntà për të shmàngùr àksìdèntèt në fàmìljè àpo në pùnë.

Lùànì – Dìsà trùpà qìèllorë rrotùllohèn në fàvorìn tùàj. Sàtùrnì, mègjìthàtë, është një ngà kùndërshtàrët më krìtìkë në konfìgùrìmìn è kësàj dìtè të rè dhè vèçànërìsht nësè kènì lìndùr në dhjètëdìtëshìn è trètë. Do t’jù dùhèt t’ì kùshtonì vëmèndjè të vèçàntë mjètèvè të komùnìkìmìt.

Vìrgjërèshà – Dìtë è rè prànvèrè që jù gjèn shùmë àktìv dhè të shpërndàrë mè àngàzhìmè të pànùmërtà dhè konkrètè, mè Ùrànìn në shènjën mìqësorè të Dèmìt. Ùrànì është àì jù jèp gàtìshmërìnë orgànìzàtìvè. Plànètì jù mùndëson të vèndosnì màrrëdhënìè të mìrà në fàmìljè.

Pèshorjà – Dìtë mjàft è gjàllë mè plànètë që brohoràsìn për jù dhè të tjèrët që jù kùndërshtojnë. Është mbì të gjìthà jètà fàmìljàrè àjo që domìnon sot, vèçànërìsht nësè kènì të àfërm osè prìndër të moshùàr për t’ù kùjdèsùr. Hënà në shènjën è Pèshqvè jù ndìhmon në pùnë.

Àkrèpì – Konfìgùrìm ì komplìkùàr yjor sot mè plànètë pozìtìvë që ndërthùrèn mè të tjèrë në pozìcìon të pàpërshtàtshëm. Jù kërkohèt në fàmìljè një rol dèlìkàt ndërmjètësìmì: Màrsì ì dobìshëm drèjton dorën tùàj të qëndrùèshmè në zgjìdhjèn è mosmàrrëvèshjèvè dhè kthìmìn è qètësìsë.

Shìgjètàrì – Sàtùrnì në Ùjor, mìkù ì shènjës sùàj, è gjàllëron èdhè më shùmë èntùzìàzmìn è kësàj dìtè, vèçànërìsht nësè fèstonì dìtëlìndjèn ngà dàtà 13 dèrì në 17 dhjètor. Jènì të tùndùàr të hàpnì dyèrt è zèmrës që më pàrë jànë mbàjtùr të mbyllùrà.

Brìcjàpì – Rrèshtìmì ì plànètëvè sjèll sot dìsà pèngèsà të voglà. Ùrànì, ngà shènjà mìqësorè è Dèmìt, jù ndìhmon të përbàllonì dìsà sìtùàtà të vështìrà. Ngà ànà tjètër, Jùpìtèrì mùnd t’jù dètyrojë të prànonì ndryshìmè në fàmìljèn tùàj, ndryshìmè që nùk jènì gjìthmonë të gàtshëm t’ì bënì.

Ùjorì – Sìtùàtà plànètàrè è kësàj dìtè prànvèrè pàràqìtèt è qètë dhè è ndryshùèshmè. Dìèllì është në shènjën mìqësorè të Bìnjàkëvè dhè rìngjàll hùmorìn dhè dìsponìmìn tùàj, por Mërkùrì është në shènjën tèknìkìsht àrmìqësorè të Dèmìt. Kùjdès ngà dèbàtèt në pùnë.

Pèshqìt – Hàpèt një dìtë è qètë për jù mè të gjìthë plànètët që jù fàvorìzojnë mè përjàshtìm të Dìèllìt që është në shènjën kùndërshtàrè të Bìnjàkëvè. Prìtèn dìsà mosmàrrëvèshjè të voglà fàmìljàrè, vèçànërìsht mè motràt dhè vëllèzërìt. Gjèndjà mèndorè dhè sjèlljà jùàj pàràqìtèn dìsì problèmàtìkè.

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *