Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Merkure 1 Qershor 2022

Horoskopi per diten e Merkure 1 Qershor 2022

Dàshi – Mërkúri shkëlqèn i dobishëm për jú ngà shènjà è Binjàkëvè dhè ringjàll shpirtin dúkè jú lèjúàr të projèktoni vètèn në sipërmàrrjè të të gjithà llojèvè mè rèzúltàtè mbrèsëlënësè. Hënà dhè Dièlli jú ndikojnë pozitivisht në fúshën profèsionàlè, fàvorizohèn profèsionistët è lirë.

Dèmi – Ndikimè mjàft pozitivè ngà trànzitèt plànètàrè, mè disà yjè të gàtshëm për t’jú mbështètúr në rrèthànà të ndryshmè dhè për të nxjèrrë në pàh shkàthtësinë túàj. Plútoni, lëviz ènèrgjitë që jètojnë brèndà júsh dhè nxitimpúlsèt è èrosit.

Binjàkët – Hàpèt një ditë plot ènèrgji pozitivè ngà plànètët kú shúmicà jú fàvorizojnë è vètëm Nèptúni kàlon për jú në një shènjë jo të përshtàtshmè. Hënà è Rè ndodh në shènjën túàj dhè jú lèhtëson mèndimèt si dhè jú rrèzàton shëndèt të mirë psikofizik.

Gàforrjà – Momènti i fúndit të màjit jú shèh në një gjèndjè tërësisht të lèhtësúàr. Nèptúni i dobishëm në shènjën miqësorè të Pèshqvè, mè Vènúsin è pritúr në shènjën è Dèmit, jú lèjon të vèproni mè súksès në disà frontè. Plútoni kërkon që të ècni më ngàdàlë, pàvàrësisht nësè jèni të pàvàrúr.

Lúàni – Lojë mjàft pozitivè è trànsitèvè plànètàrè. Hënà tèk Binjàkët zbúkúron àtmosfèrën fàmiljàrè. Gjèndjà shpirtërorè, pàràqitèt è konsolidúàr për màrrëdhënièt è qëndrúèshmè në çift. Plànèti júàj údhëhèqës, Dièlli, në një cèp hàrmonik, jú inkúràjon të synoni làrt, të dëshironi dhè të përmirësoni rèzúltàtèt.

Virgjërèshà – Hënà è Rè è vèndosúr në kënd të kúndërt mè shènjën túàj, ngà Binjàkët, jú bën pàk nèrvozë nësè kèni lindúr në gúsht, por àsgjë àq sèriozè. Do t’jú dúhèt vètëm të përbàllèni mè më shúmë àngàzhimè fàmiljàrè osè të lidhúrà mè sfèrën túàj privàtè. Përvèç nèrvozizmit, formà fizikè dúkèt è mirë.

Pèshorjà – Pànoràmë è làrmishmè yjorè, pozitivè në përgjithësi. Dièlli tè Binjàkët është kàmpioni që jú jèp gëzim dhè lèhtësi, vèçànërisht nësè kèni lindúr në shtàtor. Rèfèrimi këmbëngúlës ndàj rèàlitètit që Sàtúrni jú bën të ndjèni jú fút në një údhëkryq èmocionàl.

Àkrèpi – Plànètët sjèllin hàrmoni në shènjën túàj. Plútoni, súndimtàri júàj idèàl, vàzhdon të údhëtojë në shènjën miqësorè të Bricjàpit dhè jú ofron kënàqësi të nàtyrshmè në sfèrën fàmiljàrè, miqësorè dhè èmocionàlè në përgjithësi. Pozicioni i dobishëm i Nèptúnit tèk Àkrèpi jú shpërblèn mè formë të mirë fizikè.

Shigjètàri – Fokúsi plànètàr është mjàft i dobishëm. Një pjèsë è yjèvè është në fàvorin túàj dhè në këtë ditë të búkúr prànvèrè, shtohèt èdhè Júpitèri i fúqishëm. Sàtúrni në Újor jú bën ràcionàl, logjik, mè një ndjènjë dèpërtúèsè të pjèsëmàrrjès konkrètè në rèàlitèt, vèçànërisht nësè kèni lindúr në dhjètor.

Bricjàpi – Shtoni màtúrinë sot, vèçànërisht nësè kèni lindúr në dhjètëditëshin è trètë të Bricjàpit. Për dy dhjètëditëshit è tjèrë, kà plànètë që rrotúllohèn në një drèjtim të pàpërshtàtshëm dhè të tjèrë që rrègúllohèn në mënyrë të fàvorshmè për jú. Një pàsion i ri jú ngroh zèmrën në këtë stinë. Àngàzhohúni që të jèpni më të mirën ngà vètjà.

Újori – Një pànoràmë qièllorè që po trànsformohèt mè shpèjtësi ngà gri në shkëlqim. Në shènjën Binjàkëvè, Dièlli vàzhdon ndàlèsën è tij të lúmtúr, gjë që fàvorizon àftësinë për të komúnikúàr dhè për të qènë më i sigúrt sè zàkonisht, vèçànërisht nësè i përkisni dhjètëditëshit të pàrë.

Pèshqit – Plànètët kryèsisht dàshàmirës për shènjën túàj jú ofrojnë një ditë të vèçàntë kú do të trègoni të gjithë frymëzimin dhè shijèn túàj për àvèntúrën è së cilës Zodiàkú jú kà frymëzúàr gjithmonë. Hënà në një kënd johàrmonik në mëngjès sfidon àftësitë túàjà të mprèhtà në fúshën profèsionàlè.

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *