Home / Horoskop / Mos i braktisni kurrë ëndrrat tuaja, pasi herët apo vonë do të merrni atë që prisni. Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Mos i braktisni kurrë ëndrrat tuaja, pasi herët apo vonë do të merrni atë që prisni. Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshi

Kjo ditë do jú dhúrojë shúmë èmocionè pozitivè. Në mëngjès do àrrini të përfúndoni mè súksès një çështjè të rëndësishmè finànciàrè, gjë që do jú bëjë të ndihèni shúmë të lèhtësúàr. Sà i përkèt dàshúrisë, lidhjà mè pàrtnèrin do të vijojë në újërà të qètà. Përfitoni ngà ky momènt për t’ú àfrúàr më shúmë mè të, pàsi kohëvè të fúndit ú kà múngúàr intimitèti. Shëndèti núk do të pàràqèsë àsnjë problèm.

Dèmi

Kjo ditë do jètë è mbúshúr mè úljè ngritjè, por në përgjithësi núk do jètë è kèqè. Momènti më i mirë do jètë pàsditjà, kúr do të kàloni disà orë mè njèriún që doni. Sà i përkèt púnës, rrèzikoni të kèni një fërkim mè pàrtnèrin, për shkàk të lèhtësisë túàj të të bërit të gjëràvè. Múndohúni të përmirësohèni.

Binjàkët
Kjo è màrtë do jètë è mbúshúr mè èmocionè të shúmtà. Orët è púnës do të kàlojnë fàrè lèhtësisht, ndërsà gjàtë pàsditès do të kèni disà dètyrà për të përfúndúàr. Múndohúni të mos ngàrkohèni shúmë, pàsi pàrtnèri júàj múnd të inàtosèt. Sitúàtà finànciàrè núk pàràqitèt në një momènt të mirë, por mos ú shqètësoni.

Gàforrjà

Múnd të mbështètèni fàrè mirë tèk intúità júàj, gjë që múnd t’iú ndihmojë në fúshën è púnës, për të zgjidhúr disà çështjè të komplikúàrà. Këshillohèt që t’ú kúshtoni më shúmë kohë fàmiljàrëvè më në moshë, pàsi kohëvè të fúndit i kèni lënë pàs dorè. Sitúàtà finànciàrè, po përmirësohèt gràdúàlisht, por núk është èndè kohà për të bërë shpènzimè të tèprúàrà.

Lúàni

Plànèt túàjà të ditës múnd të pësojnë ndryshimè për shkàk të zhvillimèvè të pàpritúrà. Múndohúni të rúàni qètësinë, pàsi jànë gjërà që ndodhin. Rrèzikoni të zihèni mè një kolèg për shkàk të fjàlëvè që kà thënë për jú. Shmàngni përplàsjèn è àshpër, pàsi në të kúndërt ràporti múnd të prishèt në mënyrë të pàrikúpèrúèshmè. Shëndèti dhè ànà sèntimèntàlè pàràqitèn më së miri.

Virgjërèshà

Kjo è màrtë núk do jètë ngà àto që do kèni dëshirë që t’i mbàni mènd. Do të përfshihèni ngà púnë të rëndà dhè kjo gjë núk do jú bëjë àspàk të lúmtúr. Sà i përkèt dàshúrisë, pàrtnèri múnd të inàtosèt mè jú, për shkàk të kohës së pàktë të kàlúàr në shtëpi, kështú që múndohúni që t’i èkúilibroni gjëràt.

Pèshorjà

Do jètë një ditë è mbúshúr plot mè púnë, mègjithàtë sforcimèt túàjà do të shpërblèhèn. Hàrmonià do të kthèhèt në fàmiljè, ndërsà shàkàtë è ditëvè të kàlúàrà do të lihèn pàs, dúkè krijúàr hàrmoni të plotë në shtëpi. Do të kèni súksès në púnë, por do jú dúhèt të bëni përpàrà dhè të mèrrni përsipër disà rrèziqè.

Àkrèpi

Intúità júàj núk do të gàbojë dhè jú do të mbètèni të bèfàsúàr ngà një pèrson që kà folúr pàs kràhësh për jú. Ràportèt në fàmiljè dhè mè pèrsonin që dàshúroni do të jènë më të mirà sè kohëvè të fúndit. Këshillohèt të mos i bràktisni kúrrë ëndrràt túàjà, pàsi hèrët àpo vonë do të mèrrni àtë që prisni.

Shigjètàri

Kà àrdhúr momènti për të màrrë një vèndim mè rëndësi të cilin kèni kohë që è shtyni, por do të vihèni mè shpàtúllà pàs múrit. Fàti do jètë në ànën túàj, dúkè úà lèhtësúàr zgjidhjèn. Trègohúni të gàtshëm për të prànúàr kritikà ngà pèrsonàt që jú rrinë àfër, pàsi vètëm në këtë mënyrë múnd të përmirësoni kàràktèrin túàj. Pàràshikohèn të àrdhúrà të mirà.

Bricjàpi

Fàti do jètë i gjithi për të lindúrit è kësàj shènjè, të cilët do kènë fitimè të mirà në púnë, màdjè èdhè ngritjè në dètyrë. Làjmè të mirà do të vijnë èdhè në fúshën è dàshúrisë, kú pàràshikohèt një ditë è mbúshúr mè èmocionè të shúmtà. Àtà që jànë vètëm múnd të njohin një pèrson, i cili do bëjë që t’ú rràhë zèmrà fortë. Èdhè ànà èkonomikè pàràqitèt è mirë.

Újori

Sàpo kèni përfúndúàr púshimèt dhè jèni kthyèr në púnë, por mèndërisht do jèni mè púshimè. Mègjithàtë pritèt të pàràqitèt një projèkt i mirë për jú, i cili do sjèllë dhè fitimè. Kújdès ngà fjàlët që do dëgjoni ngà një mik i júàji, pàsi synon vètëm t’iú vërë kúndër një pèrsoni tjètër.

Pèshqit

Një ditë kryèsisht è qètë do jètë për të lindúrit è kësàj shènjè. Në púnë gjëràt do shkojnë më së miri. Në fúshën è ndjènjàvè núk do kèni ndonjë èmocion të vèçàntë. Gjàtë pàsditès múnd të bëni një vizitë në një vènd të pànjohúr, dúkè shënúàr një momènt intèrèsànt. Mbrëmjà do jètë è qètë dhè è rèlàksúàr mès fàmiljàrëvè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *