Home / Horoskop / Mos u joshni nga fitimet e lehta, pasi mund të fshehin probleme serioze më mbas. Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Mos u joshni nga fitimet e lehta, pasi mund të fshehin probleme serioze më mbas. Meri Gjini paralajmeron keto shenja

Dàshì

Jú pret një dìtë e komplìkúàr. Problemet më të mëdhà do të lìndìn në ràport me dìsà pjesëtàrë të fàmìljes. Núk do të merrnì rezúltàtet që shpresonìt lìdhúr me një projekt që sàpo kenì nìsúr, megjìthàtë me kàlìmìn e dìtëve gjëràt do të ndryshojnë. Tregohúnì më të komúnìkúeshëm me kolegët, pàsì ndìhmà e tyre múnd të jetë e dobìshme.

Demì

Një qetësì e pàzàkontë do jú shoqërojë gjàtë gjìthë dìtës. Pàs shfrenìmìt të dìtëve të fúndìt, do të përjetonì momente relàksì, gjàtë të cìlàve do kújdesenì për trúpìn túàj. Gjàtë pàsdìtes do të tàkonì një mìkún túàj të mìrë me të cìlìn do kàlonì dìsà momente të këndshme. Mos ú joshnì ngà fìtìmet e lehtà, pàsì múnd të fshehìn probleme serìoze më mbàs.

Bìnjàkët

Kà àrdhúr dìtà që prìsnìt, kú një ngjàrje pozìtìve do jú shoqërojë gjàtë pàsdìtes. Për àtà që jànë të púnësúàr, do jetë një dìtë më se pozìtìve. Dìsà prej të lìndúrve të kësàj shenje múnd të kenë dìsà tàkìme ìnteresànte.

Gàforrjà

Mos ú zìnì besë personàve të pànjohúr, pàsì múnd t’ìú bëjnë propozìme vetëm për të përmbúshúr ìnteresàt e tyre. Vlerësonì mìrë çdo gjë pàrà se të merrnì një vendìm të rëndësìshëm. Ràportet me personàt e gjìnìsë së kúndërt me të túàjìn do të jenë të shkëlqyerà, e veçànërìsht me pàrtnerìn. Një problem ì vogël me shëndetìn, múnd tà bëjë mbrëmjen më pàk të këndshme.

Lúànì

Do të àrrìnì të përfúndonì shúmë àngàzhìme të rëndësìshme, por dìçkà e pàprìtúr múnd tà bëjë drekën túàj dìsì problemàtìke. Një ànëtàr ì fàmìljes do jú kërkojë që t’ì bënì shoqërì gjàtë pàsdìtes, ndàj tregohúnì të gàtshëm, pàsì kà nevojë për mbështetje. Në mbrëmje do kenì kohë të lìrë për veten túàj.

Vìrgjëreshà

Fàtì do jú búzëqeshë të lìndúrve të kësàj shenje dúke dhúrúàr emocìone únìke në sàjë të bàshkëpúnìmìt me pàrtnerìn túàj. Një ngjàrje e gëzúeshme do jú përmìrësojë húmorìn. Edhe në púnë dìtà do të jetë e mbàrë dhe me fìtìme shtesë. Gjàtë pàsdìtes do të përfshìhenì në një àktìvìtet zbàvìtës.

Peshorjà

Më në fúnd do múnd të shìjonì púshìmìn që kenì merìtúàr. Dìtà núk do të jetë àspàk e ngàrkúàr, por në mëngjes do të bënì dìsà blerje të voglà. Pàsdìtjà do kàlojë në relàks të plotë me njerìún túàj të zemrës. Shëndetì pàràqìtet më së mìrì.

Àkrepì

Do të jenì të àngàzhúàr me púnë derì në orët e vonà të pàsdìtes. Orët e púnës do të jenë të gjàtà dhe të lodhshme. Múndohúnì të rezìstonì pàsì jú pret një mbrëmje relàksúese me pàrtnerìn. Sà ì tàkon sìtúàtës ekonomìke, është një perìúdhë negàtìve, por núk është ràstì që tà kthenì në një dràmë, pàsì sìtúàtà do ndryshojë në pàk kohë.

Shìgjetàrì

Do t’ìú dúhet të merrnì një vendìm të vështìrë sà ì tàkon fúshës së ndjenjàve. Këshìllohet që të mos mbështetenì vetëm tek ìnstìnktì pàsì múnd të gàbonì. Múndohúnì të kërkonì ndìhmën e një të àfërmì túàj, ì cìlì do dìjë sì t’ìú údhëzojë. Kjo núk është dìtà ìdeàle për të fìrmosúr një kontràtë të rëndësìshme, àpo për të bërë blerje të shtrenjtà.

Brìcjàpì

Jú pret një dìtë shúmë pozìtìve. Në mëngjes do mësonì një làjm që do jú lúmtúrojë pàfúnd, àshtú sìkúndër prìtet të kenì përmìrësìme ekonomìke. Sà ì tàkon dàshúrìsë, pàrtnerì do jú súrprìzojë me një dhúràtë të pàprìtúr. Shëndetì núk do jú jàpë ndonjë shqetësìm, por kújdes me peshën.

Újorì

Dìtà do jetë e mbúshúr me lúhàtje. Drekà do jetë momentì më ì mìrë ì dìtës, pàsì do àrrìnì të zgjìdhnì një problem fàmìljàr që e kenì shúmë përzemër. Në fúshën e ndjenjàve, kjo është një perìúdhë shúmë pozìtìve, por múndohúnì të mbànì pàràsysh kërkesàt e pàrtnerìt.

Peshqìt

Kjo e shtúnë do jetë më se e qetë kú púnën núk do e ndjenì fàre. Pàsdìten do e kenì të lìrë dhe do kàlonì kohë me fàmìljen, pàsì së fúndmì núk kenì qëndrúàr me tà. Shfrytëzojenì mbrëmjen për të dàlë me shoqërìnë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *