Home / Horoskop / Mbani mend daten 10 qershor ! Zbuloni shenjat qe perfitojne nga kjo date !

Mbani mend daten 10 qershor ! Zbuloni shenjat qe perfitojne nga kjo date !

Nga hèna è plòtë dhè shùmë è mìrë è 10 qèrshorìt do të kètë shùmë zhvíllìmè ndáj dhè jù dùhèt që të mbánì në mèndjè kèshíllat sèpsè një dìtë sì kjo zòr sè vjèn më. Këto fjálë të bùkùra dhè të gjítha mèsazhèt è yjèvè dhè të èngjëjvè sot mùnd t’ùa príshín gjùmìn dhè t’jù mbùshín mè kènáqèsì.

Sa hèrë që ndòdh një èvènt sì hèna è plòtë, njèrëzít dùhèt të jènë sa më të lùmtùr sì në shpírtìn è tyrè ashtù èdhè në brèndësì të fámìljès. Ì gjíthë pozítívìtètì jùaj mè fùqínë è planètëvè, mùnd t’jù kthèhèt në ènèrgjí shùmë të fòrtè bèkùèsè për të gjíthë njèrëzít è dashùr dhè të fámìljès tùaj.

Për dashèt ky ndíkím ì èklípsít nè Dèm do kètè tè bèjè mè çèshtjèt tùaja èkònòmíkè dhè do vázhdòj èdhè nè vìtìn tjètèr sì ndíkím pozítív. Dùhèt që tè jèní mè báshkèpùnùès mè fèmrát që të rrínë afër, nè ínvèstìmèt tùaja.

Jù dèm, èklípsì nè shènjèn tùaj do tè sjèll shùmè ndryshímè nè jètèn tùaj. Njè ngjárjè apo pèrsòn jù shqètèsòn dhè strèsòn dhè kjo do jù shòqèròj èdhè nè vìtìn 2022. Nèsè nùk mèrrnì dot vèndímè kètè vìt do kènì pèrsèrì pèrball pròblèmè.

Një kèshíllë vjèn nga qíèllì për bìnjakët sè shèndètì dùhèt párè mè íntèrèsìm tè madh èdhè nè fíllìmèt è vìtì tè rì qè po vjèn. Po kèshtù èdhè prápaskènat dhè pùna è cìla èklípsòhèt dhè jù sjèll pak shqètèsím.

Gaforè è dínì që jù jènì nè qèndèr tè vèmèndjès èdhè mè kètè èklíps Hènor nè Dèm, por jo mè ngjárjè tè mìra kryèsísht pasì dùhèt tè kálònì njè spròvè nè jètèn shòqèròrè è cìla do jètè vèndìmtárè èdhè nè vìtìn tjètèr.

Për jù lùanë, s’ka èklíps qè jù mòs ta pèrbállonì mè mènyrèn tùaj por qè do jèní fárkètarì ì njè zjárrì kù shùmè njèrèz do pròvòjnè cílèsínè è tyrè sídòmos nè márrèdhènìè tè afèrta mè jù. Rèndèsì ka tè mòs mbètènì vètèm nè fùnd pas tè gjìthè mùnd tè thyèn nè kètè zjárr.

Gèzòhù vírgjèrèsh pásì ndíkím apo ndryshím ì madh jù vjèn nè jètèn tùaj kù do bèhèt njè kthèsè è madhè mè ùdhètìmè tè lárgèta. Por, ndèrkohè do jù jápè èdhè tríshtím dùkè qènè sè jo tè gjìthè do bíèn dákòrt mè vèndímèt è tùa. Dìsa hèrè dùkè jù akùzùar pèr vèprímè jo tè dènja nga ana jùaj.

Mbárèsì për pèshorèt që zhytèn nè njè ndjènjè dashùríè aq fòrtè sa nùk do kùptònì nè jèní tè dáshùrùar apo tè ndíkùar nga ana èkònòmìkè è mátèrìalè è pártnèrìt tùaj. Kjo mùnd tè sjèllè njè tríshtím nè sytè è atyrè qè è kùptòjnë mè mìrè sè jù kù mùnd t’jù zhysè nèvòja pèr sígùrì.

Për akrèpát, nè çèshtjè shùmè tè rèndèsìshmè tè kárríèrès do ndòdhì nè pèrbálljè apo njè èklípsìm márrdhènìèsh qè do jù vèjè nè pòzíta tè fòrta dhè tè vèshtíra njèkohèsìsht. Do bèhèn mártèsa dhè báshkèpùnìmè tè dètyrùara kù një njèrì do vùáj sì jù apo tè afèrmìt tùaj dhè várèt sì do rèágòjnè.

Shígjètárè, njè èklíps hènor nè Dèm jù bèn tè mèrrnì njè vèndìm shùmë tè rèndèsìshèm nè lìdhjè mè jètèn pèrsònalè dùkè ù nísùr nga sígùrìa è pèrdítshmèrìsè nè lìdhjè mè pùnèn dhè èkònòmínè dhè ècùrínè è vázhdùèshmè.

Mágjía jùaj brícjápë, mùnd tè bèjè njè mrèkùllì nè kètè momènt dèlíkat èklípsì sídòmos nè dáshùrì kù mùnd tè bènì pèr vètè një pèrsòn qè shùmè kùsh do álùdoj nè jù do vèrtèt apo nè è mèrìtònì jù mè të vèrtètè. Po kjo do ndòdhè dhè èshtè zòtèsía jùaj sa do zgjásè kjo jòshjè apo “mágjí”.

Vjèn një ènèrgjí shùmè è fòrtè ndryshímèsh për ùjorìn dhè vlèrash apo èstètìkè dhè do jù bèjè qè tè bènì árt mè jètèn tùaj dhè mè pùnèn tùaj. Nèsè mèrrènì mè ndèrtìmè dhè árkìtèktùrè èshtè koha è mbárè tè ínvèstònì dìçka tè vèçantè. Njè njòhjè shùmè è fòrtè do ndòdhè nè shtèpínè që jù rrínì.

Pèshq, èklípsì hènor nè Dèm do jù shòqèroj èdhè nè vìtìn që vjèn, nè mènyrèn mè tè mìrè dùkè mbèshtètùr ndryshímèt tùaja apo ùdhètìmèt që do ndèrrmèrrnì. Kùjdès nè márrèdhènìè mè tè afèrmìt pasì aty do kènì pak mè shùmè pròblèmè apo tríshtímè të natyravè të ndryshmè.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *