Home / Horoskop / Do te keni mundesine te realizoni disa projekte qe i keni menduar prej kohesh ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja !

Do te keni mundesine te realizoni disa projekte qe i keni menduar prej kohesh ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja !

Dashì

Mòs harxhònì kòhën dùkè ù marrë mè gjëra të kòta gjatë kësaj dìtè, pòr përqèndròhùnì tèk atò më thèlbësòrèt. Nësè kènì një lìdhjè jèta jùaj dò jètë è qètë è pa pròblèmè, pòr nësè kènì fëmìjë dò jènë ata që dò jù strèsòjnë dhè dò jù lòdhìn pafùnd. Jù bèqarët dò jènì të dìspònùèshëm për cìlìndò që dò ìù ftòjë për të dalë, pòr nùk dò è thònì fjalën è fùndìt pasì dò kènì nèvòjë për kòhë që të mèndòhènì. Në pùnë më në fùnd dò ì kènì kùshtèt për të rèalìzùar dìsa nga pròjèktèt që kènì mèndùar. Dò ì mahnìtnì shèfat tùaj dhè dò mèrrnì plòt vlèrësìmè. Èkùìlìbrì fìnancìar nùk dò tròndìtèt aspak kështù që mòs ù shqètësònì për këtë sèktòr.

Dèmì

Gjatë kësaj dìtè çdò gjë dò jù plòtësòhèt. Në fakt dò jènì stratègë të mìrë dhè òptìmìzmì dò jù ndìhmòjë përhèrë. Për jù që kènì një lìdhjè è sòtmja dò jètë më pòzìtìvè. Dò ì kènì shùmë të qarta ìdètë dhè mèndìmèt për atò që dò bënì për të ardhmèn dhè vètëm dò dashùròhènì tè qètë. Jù bèqarët kësaj hèrè kènì për të gjètùr pèrsònìn è ëndrravè mè të cìlìn dò fìllònì një lìdhjè të jashtëzakònshmè. Në pùnë dò jènì shùmë të zënë mè dètyrat që ìù janë dhënë dhè nùk dò kènì as kòhë të mërzìtènì. Për fat gjìthçka dò rrjèdhë sì dùhèt. Në planìn fìnancìar dùhèt ta pranònì ndìhmën è famìljarëvè në mënyrë që ta kalònì pèrìùdhën dèlìkatè.

Bìnjakët

Hëna nùk dò ndìkòjë shùmë pòzìtìvìsht në jètën tùaj sòt dhè hèrë pas hèrè mùnd të përballènì mè sfìda të vështìra. Nësè kènì një lìdhjè, Vènùsì dhè Marsì mùnd ta trazòjnë jètën tùaj gjatë kësaj dìtè. Mùnd të kènì èdhè mòsmarrëvèshjè mè partnèrìn dhè nùk dò ndìhènì gjìthmònë të qètë. Jù bèqarët dò jènì tèj masè të hallakatùr dhè nùk dò arrìnì dòt ta gjènì pèrsònìn tùaj të ëndrravè. Në pùnë ka rrèzìk të jènì vìktìma të gënjèshtravè të kòlègëvè. Dò jù bèsònì atyrè vèrbërìsht dhè dò lëndòhènì përvèçsè dò dështònì në dètyrat që ìù janë dhënë. Fìnancat dò dìnì sì t’ì òrganìzònì gjìthë kòhës dhè gjèndja ka për të mbètùr èndè è mìrè. Bravò për përkùjdèsìn è trègùar.

Gafòrrja

Vërtèt dò kènì shùmë dëshìra sòt dhè mè mèndjèn tùaj dò bënì planè, pòr atò nùk dò mùnd t’ìù rèalìzòhèn. Për jù të dashùrùarìt Nèptùnì dò pòzìcìònòhèt kèq dhè ka rrèzìk të bëhènì xhèlòzè èdhè pa shkak ndaj atìj që kènì në krah. Kùjdès mè gjèstèt dhè fjalët sèpsè mùnd të kènì pasòja. Jù bèqarët dùhèt t’ìù jèpnì një mùndësì të dytè dìsa pèrsònavè që ìù kanë jòshùr èdhè më parë. Tanì gjërat kanë për të qènë shùmë më ndryshè. Në pùnë dò ì mèrrnì gjërat mè frìkë dhè dò stèpènì të hìdhnì hapa. Dò jù dùkèt gjìthçka è vështìrë. Mè shpènzìmèt nùk dùhèt të bënì asnjë çmèndùrì nësè nùk dònì të varfëròhènì.

Lùanì

Shùmìcën è kòhës dò jènì mè nèrva sòt dhè nùk dò dìnì të flìsnì qètësìsht. Dùkè ùlërìtùr gjìthë kòhës dò fùtènì nëpër pròblèmè. Mjèdìsì yjòr për jù të dashùrùarìt ka rrèzìk t’ùa ndërlìkòjë dìsì jètën. Nùk dò mùnd të jènì për asnjë mòmènt të qètë sì më parè dhè dò kènì dyshìmè èdhè për të ardhmèn. Jù bèqarët dùhèt ta hapnì zèmrën tùaj pasì mùndësìtë që dò ìù jèpèn dò jènë fantastìkè. Në pùnë dò jètë një dìtë è zakònshmè dhè mè ndònjë vështìrësì të vògël. Më të prìvìlègjùar dò jènë avòkatët dhè pùnònjësìt è pòlìcìsë. Sìpas Drìtarè.nèt, sèktòrì ì fìnancavè dò jètë plòtësìsht ì qètë dhè pa pròblèmè. Ndìhma è të afërmvè ka për të qènë è vyèr.

Vìrgjërèsha

Gjatë kësaj dìtè mùnd të vìnì në pìkëpyètjè dìsa gjëra, pòr ama dò kènì èdhè dùrìmìn për të fòlùr mè të gjìthë è për të sqarùar gjìthçka. Kì që kènì një lìdhjè dò jènì më të kòmùnìkùèshëm mè partnèrìn tùaj dhè dò mùnd t’ì zgjìdhnì èdhè dìsa pròblèmè të hèrshmè të mbètùra pèzùll dèrì më tanì. Jù bèqarët nùk dò mùndnì dòt ta gjènì prìncìn è kaltër, pòr falë mìqvè nùk dò kalònì një dìtë të kèqè. Në pùnë dò kènì më shùmë ènèrgjì sè më parë dhè dò mùnd të dìlnì nga sìtùatat dèlìkatë. Dò kènì bèsìm tèk vètja dhè nùk dò ndalènì asnjë çast. Mè shpènzìmèt mòs ù trègònì aspak ìmpùlsìvë dhè sìpërfaqësòrë sèpsè dò përballènì shpèjt mè pasòja të rënda.

Pèshòrja

Dò jènì shùmë kùrèshtarë gjatë kësaj dìtè dhè dò jènì të ètùr për të pròvùar gjëra të rèja. Çdò çast për jù dò jètë plòt ngjyra. Jù të dashùrùarìt dò përjètònìn pafùnd mòmèntè të lùmtùra. Rrèth òrëvè të padìtës dò mùnd të mèrrnì èdhè një sùrprìzë të bùkùr nga partnèrì. Jù bèqarët dùhèt të largònì sa më parë tùrpìn nësè dònì vërtèt ta ndryshònì statùsìn. Në pùnë dò è zgjèrònì fùshën è vèprìmìt dhè sërìsh dò kènì sùksès. Mùnd të nënshkrùanì èdhè kòntrata të rèja. Fìnancìarìsht mùnd të kènì mòmèntè të vështìra, pòr mè pak dùrìm, këmbëngùljè dhè matùrì gjèndja dò fìllòjë të nòrmalìzòhèt.

Akrèpì

Dìèllì dò ùa qartësòjë shùmë mèndìmèt gjatë kësaj dìtè dhè dò ndìhènì gatì për të marrë vèndìmè të mëdha. È nèsërmja dò jètë èdhè më è bùkùr për jù. Për jù të dashùrùarìt nùk dò kètë aspak pròblèmè, përkùndrazì dìèllì dò ùa ngròhë zèmrat dhè dò mùndòhènì të bënì më të mìrën për të dy palët. Jù bèqarët nùk dò jènì aspak në hùmòr për të kërkùar dashùrìnë dhè dò vazhdònì të kènì një jètë nòrmalè. Në pùnë dò jènì të dèvòtshëm dhè nùk dò hallakatènì mè gjëra të kòta. Dònì ta arrìnì sa më parë qëllìmìt dhè kènì për t’ìa dalë. Sìtùata fìnancìarè dò jètë è shkëlqyèr. Përfìtònì sa të mùndnì për të bërë ìnvèstìmè.

Shìgjètarì

Nùk dò kènì aspak kònflìktè mè të tjèrët sòt dhè hùmòrì përgjìthësìsht dò jètë gòxha ì qëndrùèshëm. Nësè kènì një lìdhjè, dìsa rrèzè dìèllì dò è ngròhìn ambìèntìn è jètës tùaj. Në pjèsën më të madhè të kòhës dò mbìzòtëròjë dìalògù, bashkëpùnìmì dhè rèspèktì për njërì-tjètrìn. Èdhè për jù bèqarët pèrspèktìvat dò jènë gòxha të mìra. Sìpas Drìtarè.nèt, në pùnë kòlègët mùnd t’ìù vënë èdhè në sìtùata dèlìkatè, pòr nùk dùhèt të dòrëzòhènì. Mè pak më shùmë përpjèkjè sè zakònìsht jù mùnd të arrìnì çdò qëllìm që ì kènì vënë vètès. Sèktòrì ì fìnancavè dò jètë ì qètë dhè pa pròblèmè. Mùndòhùnì që për çdò shpènzìm të trègòhènì sa më të arsyèshëm që të mùndènì.

Brìcjapì

Nësè dìnì sì të sìllènì sòt mè të tjèrët çdò gjë ka për t’ìù ècùr për mrèkùllì. Trègòhùnì sa më të lògjìkshëm në çdò mòmènt. Nësè jènì në një lìdhjè mùndòhùnì të mòs è gënjènì për asgjë partnèrìn tùaj sèpsè kènì për të pasùr pròblèmè shùmë sèrìòzè më vònë. Jù bèqarët dùhèt t’ì mèrrnì gjërat sa më shtrùar èdhè sìkùr dìkùsh t’ìù pëlqèjë tèj masè. Pò ù nxìtùat mùnd të bënì dìsa gabìmè të pafalshmè. Në pùnë dò jènì kòmpètèntë për dètyrat që dò ìù jèpèn dhè dò kòmpènsòhènì për të gjìtha arrìtjèt që dò rèalìzònì. Në planìn fìnancìar gjèndja dò jètë shùmë më è mìrë sè dìsa kòhë më parë dhè mùnd të ndìhmònì èdhè famìljarët.

Ùjòrì

Në mëngjès dò ndìhènì paksa nën prèsìòn, pòr mè kalìmìn è kòhës sìtùata dò nòrmalìzòhèt. Jù të dashùrùarìt dò è fòrcònì èdhè më shùmë bashkëpùnìmìn mè partnèrìn tùaj dhè dò è kènì më të lèhtë t’ì zgjìdhnì pròblèmèt që kènì pasùr. Jù bèqarëvè dò ìù jèpèn plòt mùndësì për të bërë ndryshìmè të statùsìt, pòr nùk dò prèfèrònì të hìdhnì hapa. Në pùnë dò jènì gatì të largòhènì nga kòmpanìa kù jènì për të shkùar në një tjètër që jù ka bërë një pròpòzìm më të mìrë. Atjè dò arrìnì më lart vètëm sè dùhèt të bënì dùrìm. Në planìn fìnancìar sìtùata ka për të qènë shùmë hèrë më è mìrë sè më parë. Të gjìtha sakrìfìcat dhè kùjdèsì ì trègùar dò japìn rèzùltat.

Pèshqìt

Padùrìmì dò jù bëjë të mèrrnì vèndìmè të nxìtùara gjatë kësaj dìtè. Nùk dò ì mèndònì sì dùhèt gjërat dhè dò vèprònì kùtùrù. Jù të dashùrùarìt ka mùndësì që për shkak të pròblèmèvè sèrìòzè që kènì pasùr mè partnèrìn tùaj, të mèndònì èdhè për një ndarjè të përkòhshmè. Dìskùtòjènì mè të sì altèrnatìvë sèpsè mùnd të gjènì gjùhën è përbashkët dhè më vònë gjërat mùnd të përmìrësòhèn. Jù bèqarët dò gjènì prìncìn è kaltër dhè dò ndìhènì të plòtësùar. Në pùnë, èdhè psè dò kènì ìdè shùmë të mìra nùk dò ì vìnì dòt atò në zbatìm. Gjërat dò bëhèn èdhè më të vështìra për jù. Fìnancat dò jènë të qëndrùèshmè, pòr jò të shkëlqyèra. /drìtarè.nèt

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *