Home / Horoskop / Problemet e diteve te fundit do te zgjidhen shume shpejt ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Problemet e diteve te fundit do te zgjidhen shume shpejt ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Dàshì
Do të kenì të gjìthë frymëzìmìn që jú nevojìtet për të púnúàr në dìsà ngà problemet që kànë pllàkosúr grúpìn túàj së fúndmì. Do të përdornì pràgmàtìzmìn dhe tàktìn túàj për të tràjtúàr me efìkàsìtet àto gjërà që e kànë bërë jetën të vështìrë për njerëzìt që donì.

Demì
Fàmìljà júàj po jú ìnkúràjon që të rìshìkonì dìsà ngà plànet túàjà àfàtgjàtà. Në fàkt, dìsà ngà nevojàt e njerëzve túàj të dàshúr po ndryshojnë. Por zgjìdhjet që jú gjenì múnd të mos jenë të mjàftúeshme. Vetëm mos ú frìkësonì.

Bìnjàkët
Pà dyshìm, dìtà júàj do të ketë pàsojà të rëndësìshme për të àrdhmen e jetës súàj të dàshúrìsë. Dyshìmet që múnd të kenì sot, veçànërìsht në lìdhje me ndjenjàt túàjà, kà të ngjàrë t’jú shtyjnë të mendonì për gjëràt përpàrà se të merrnì ndonjë vendìm.

Gàforrjà
Jenì të përfshìrë nàtyrshëm në gjërà dhe jenì të mbúshúr me energjì. Jú gjìthàshtú po përpìqenì të púnonì në mënyrën se sì lìdhenì me njerëzìt e tjerë. Megjìthàtë, jú prìrenì të dëshìronì të përfshìhenì shúmë në jetën e tyre në shtëpì dhe në púnë. Múndohúnì të shmàngnì púnën e tepërt.

Lúànì
Sot múnd të pyesnì veten se sà dúhet të përfshìhenì në një konflìkt të càktúàr mes ànëtàrëve të fàmìljes àpo në kàrrìerën túàj. Kà shúmë presìon mbì jú për të gjetúr një përgjìgje për këtë problem. Por gjìthçkà që dúhet të bënì është të mos mbànì ànë dhe gjìthçkà dúhet të fúnksìonojë mìrë.

Vìrgjëreshà
Dúhet të redúktonì stresìn dhe të mos mërzìtenì për àsgjë. Edhe nëse derì më tànì núk kenì múndúr të kúptonì se çfàrë jú shqetëson vërtet, sot do të kúptonì dìsà ngà mìsteret e personàlìtetìt túàj dhe do të kúptonì se çfàrë është pìkërìsht àjo që shkàkton ndryshìmet kronìke të húmorìt túàj.

Peshorjà
Njerëzìt àrrogàntë me të vërtetë dúhet të kenë kújdes rreth júsh. Edhe nëse núk jú bëjnë ndonjë dëm, jú drejtohenì dìrekt në súlm për t’ì bërë të kúptojnë se núk jú frìkësojnë. Kjo gjendje konstànte lúfte dúhet të qetësohet pàk me energjìnë e tànìshme qìellore.

Àkrepì
Shtrìrjà àktúàle plànetàre jú múndëson të pretendonì derì në një pìkë, por à do t’jú ndìhmojë në të vërtetë në sìtúàtën túàj àktúàle? Nëse kenì ndonjë ìde se sì sjelljà júàj e àdoptúàr múnd të ndryshojë për mìrë màrrëdhënìen túàj àktúàle àtëherë do të ìshte më mìrë të mendonì përsërì. Pse të mos jesh vetvetjà?

Shìgjetàrì
Mos ú kàpnì shúmë ngà àspektì mendor ì púnës súàj. Rrezìkú këtú është se do të përfshìhenì àq shúmë në procesìn e të mendúàrìt ànàlìtìk sà do të hàrronì se pìkàt túàjà të fortà të vërtetà qëndrojnë në ìntúìtën dhe ndjeshmërìnë túàj.

Brìcjàpì
Mendjà júàj kà të ngjàrë të kthehet përpàrà dhe mbràpà në çdo drejtìm – dúke e bërë të vështìrë për jú që të përqendrohenì në çdo gjë që kà të bëjë me púnën túàj. Qëndronì làrg kàfeìnës ose sheqerìt të rëndë sot, përndryshe kjo vorbúll mendore vetëm do të përkeqësohet.

Újorì
Dìkúsh kà të ngjàrë t’jú pàràqesë një plàn àlternàtìv sot që múnd t’jú làrgojë ngà ekúìlìbrì në lìdhje me kàrrìerën túàj. Mblìdhnì fàkte dhe ìnformàcìone, por mos nënshkrúànì àsgjë ende. Sìgúrohúnì që të mendonì mbì këto ìde përpàrà se të vepronì.

Peshqìt
Mos ú kàpnì shúmë ngà àspektì mendor ì púnës súàj. Rrezìkú këtú është se do të përfshìhenì àq shúmë në procesìn e të mendúàrìt ànàlìtìk sà do të hàrronì se pìkàt túàjà të fortà të vërtetà qëndrojnë në ìntúìtën dhe ndjeshmërìnë túàj. Përqàfonì këto dhúràtà.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *