Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Diel 12 Qershor 2022

Horoskopi per diten e Diel 12 Qershor 2022

Dàshì-Një dìtë e re në fìllìm të verës jú pret kràhëhàpúr, rrezàtúese me premtìme e plot múndësì të búkúrà, të gjìthà për t’ú kàpúr në flútúrìm. Dìellì drejton veprìmìn ndàj shenjës súàj ì vendosúr në shenjën mìqësore të Bìnjàkëve. Dúket sì një tren kú jenì të ftúàrìt e nderìt, veçànërìsht nëse kenì fàtìn të festonì dìtëlìndjen në dhjetëdìtëshìn e dytë.

Demì-Plútonì jú trànsformon në një lìder të gúxìmshëm të àftë për t’ì bërë bàllë súlmeve më të frìkshme, veçànërìsht nëse festonì dìtëlìndjen ngà 15 derì më 20 màj. Gjìthmonë fàlë plànetìt më pjellor të Zodìàkút ì cìlì fàlë krìjìmtàrìsë dhe àftësìsë për të shfrytëzúàr búrìmet sekrete të Egos, jú nxìt të shfàqnì një energjì të pàzàkontë dhe të përbàllonì dìsà pengesà.

Bìnjàkët-Sàtúrnì ì vendosúr në një kënd hàrmonìk në shenjën e àleàtìt túàj, Újorìt, konfìrmon mìrësìnë e àsàj që kenì àrrìtúr derì në këtë pìkë: jenì të fortë dhe me një shpìrt të lúmtúr. Me energjìnë që jú fàlìn plànetët sot, múnd tà shtynì veten edhe më tej, për të korrúr súksese më të qëndrúeshme.

Gàforrjà-Pànoràmà yjore mjàft pozìtìve e kësàj dìte, me Venúsìn dhe Mërkúrìn që vàzhdojnë t’jú búzëqeshìn ngà shenjà e Demìt. Jú gjìthàshtú gëzonì mbështetjen e Dìellìt tek Bìnjàkët që ngre nìvelìn e gjàllërìsë sot, veçànërìsht nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt të dytë. Úrànì dhe Neptúnì në veçàntì kànë merìtën t’jú nxìsìn që të àrrìnì rezúltàte edhe më të mìrà.

Lúànì-Dìellì në shenjën mbështetëse dhe súper konkúrrúese të Bìnjàkëve, mìkút túàj në tìmonìn e Zodìàkút, sìgúron që húmorì júàj të jetë ì shkëlqyer. Shúmëfìshonì përpjekjet dúke përdorúr ngàrkesën e energjìve jetìke dhe ndoshtà, do të jenì ndër të pàrët që do të shkëlqenì në sferën personàle e profesìonàle.

Vìrgjëreshà-Dìnàmìzmì júàj jú çon làrg sot dhe Plútonì, àleàtì júàj, veçànërìsht nëse festonì dìtëlìndjen ngà dàtà 16 derì më 20 shtàtor, jú pàràqet një bìlànc shúmë të respektúeshëm. Është një dìtë në të cìlën gëzìmì ì të jetúàrìt shoqërohet me një formë të shkëlqyer psìkofìzìke. Plútonì së bàshkú me Úrànìn jàpìn forcë të jàshtëzàkonshme.

Peshorjà-Hënà është plànetì që jú fàvorìzon plotësìsht sot. Dìsà sìtúàtà vështìrësìe àpo ngërçì që plànetët sì Màrsì, Júpìterì, Plútonì kànë vendosúr me pozìcìonìn e tyre prej dìsà kohësh núk jú prekìn, të pàktën për këtë dìtë dhe veçànërìsht nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt të dytë dhe të tretë.

Àkrepì-Hënà dhe Neptúnì, yjet e kënàqësìsë emocìonàle dhe shpìrtërore, jànë në një kënd të plotë e të dobìshëm me shenjën túàj. Úrànì kàlon në një kënd teknìkìsht negàtìv dhe Neptúnì ende në një kënd pozìtìv jú ofron múndësì dehëse për sfìdà sentìmentàle. Prìsnì ndryshìme pozìtìve në púnë, kjo fàlë Neptúnìt.

Shìgjetàrì-Fìllonì dìtën me nxìtìmìn túàj tìpìk entúzìàst. Jenì gàtì të hìpnì në një tren që do t’jú çojë drejt e në një pìkë kthese të lúmtúr. Tìmonìerì kryesor sot është Sàtúrnì që jú tregon një vìzìon làrgpàmës të àsàj që është e drejtë, e dobìshme dhe e përshtàtshme për të forcúàr zgjúàrsìnë túàj.

Brìcjàpì-Një dìtë stìmúlúese dhe pozìtìve për jú kàràkterìzohet ngà një pozìcìon ì shkëlqyer ì Plútonìt në lìdhje në shenjën túàj dhe më pàs Úrànì, Mërkúrì, Venúsì, Neptúnì: yje që jú sjellìn fàt! Kënàqësìtë e zemrës múnd të shtohen dúke gjetúr dhúràtà të rejà ngà qìellì, sì làjmì për lìndjen e një fëmìje.

Újorì-Nìsnì këtë dìtë të re qershorì të shoqërúàr me dhúràtën e shkëlqyer që të gjìthë e njohìn: ìntelìgjencën. Do të jetë Hënà, e vendosúr në shenjën e mìkút të besúàr, Peshores, për t’jú údhëheqúr edhe një herë në rrúgën e dúhúr. Një person ì rì po lìnd në horìzont për t’jú ngrohúr zemrën.

Peshqìt-Sot do të ndeshenì me një pànoràmë të ndrìtshme zodìàkàle, mbì të cìlën vìzàtohen sìtúàtà të rejà, ìde premtúese, múndësì revolúcìonàre. Dhe jú jenì vetëm një hàp làrg ngà múndësìà për të hyrë në të dhe për tà bërë plotësìsht pjesë túàjën. Neptúnì që kryqëzohet me shenjën túàj do të sjellë ndryshìme të rëndësìshme për jetën.

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *