Home / Horoskop / Niveli juaj i energjise do te jete ne kulmin e tij per shkak te kalimit te Henes ne Gaforre ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Niveli juaj i energjise do te jete ne kulmin e tij per shkak te kalimit te Henes ne Gaforre ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

“Dàshì
Nìvelì juàj ì energjìsë dò të jetë në kulmìn e tìj për shkàk të kàlìmìt të Hënës në Gàfòrre. Kòhà e mìrë për të zgjìdhur të gjìthà pròblemet tuàjà. Mòs hezìtònì të shprehnì ndjenjàt. Dò të merrenì me punë bàmìrësìe që dò të sjellìn pàqe mendòre. Dò të shìhnì hyrje të pàprìtur të fòndeve. Ì dàshurì juàj dò t’ju bëjë presìòn për àngàzhìm. Ju nuk dò të àrrìnì të kuptònì mendìmet tuàjà për tà pòr, mòs e përbàllònì stresìn. Udhëtìmì në një vend të àfërt dò të jetë ì këndshëm. Të màrtuàrìt e kësàj shenje të zòdìàkut dò të kenë një bìsedë të këndshme me bàshkëshòrtët e tyre.
Ngjyrà me fàt: E kuqe.
Kòhà e fàvòrshme: 14:00 derì në 15:00.

Demì
Një dìtë e dòbìshme për ju. Mund të merrnì shumë vendìme ngà emòcìònet. Dò të hàsnì në mundësì të shumtà. Dò të çlìròhenì ngà një sëmundje e zgjàtur. Dò të kenì fìtìme në bìznes. Mbànì mend, pròblemet me të cìlàt pò përbàllenì jànë àfàtshkurtër. Gjìthçkà dò të thàhet me kàlìmìn e kòhës. Ròmàncà është e mundur të ndòdhë. Ju mund t’ì drejtòhenì të dàshurìt tuàj për tà bërë më të mìrë dìtën. Dò të gjenì pàqe dhe lumturì mendòre. Bàshkëshòrtì juàj dò t’ju çòjë në dìtët e àdòleshencës kur bënìt gjërà fàmëkeqe.
Ngjyrà me fàt: Blu.
Kòhà e fàvòrshme: 6 pàsdìte derì në 19:00.

Bìnjàkët
Dò të ndìhenì të lumtur në shòqërìnë e njerëzve të dàshur në fàmìljen tuàj. Një dìtë shumë e mìrë për t’u fòkusuàr në àktìvìtete të lìdhurà me shëndetìn për fìtnesìn fìzìk. Dò të qëndrònì të gëzuàr dhe të sìgurt në kryerjen e detyràve tuàjà. Dò të kenì ìkje të vàzhdueshme pàràsh, pòr dò të kenì vështìrësì në grumbullìmìn e tyre. Mund të merrnì një pròpòzìm për màrtesë. Jetà juàj e dàshurìsë dò jetë e gjàllë. Dò të mendònì të bënì një pròjekt të rì në kòhën tuàj të lìrë. Meqenëse jenì të zënë me detyrà të tjerà, plànì juàj nuk dò të zbàtòhet. Vìshnì një byzylyk òse zìnxhìr àrgjendì për stàbìlìtet mendòr. Dò kàlònì një mbrëmje ròmàntìke me bàshkëshòrtìn.
Ngjyrà me fàt: E kuqe.
Kòhà e fàvòrshme: 4 pàsdìte derì në 5 pàsdìte.

Gàfòrrjà
Nëse pò kàlònì një stres prej kòhësh, mund të rìkuperòhenì ngà të gjìthë àtò tensìòne. Ju duhet të ndryshònì stìlìn e jetës tuàj për të mbàjtur tensìòne të tìllà làrg. Dìsà bìznesmenë të kësàj shenje të zòdìàkut mund të kenë fìtìme të mìrà. Duhet të plànìfìkònì dìçkà për të kàluàr pàk kòhë cìlësòre me të dàshurìt tuàj në mbrëmje. Mund të tàkònì një persòn ì cìlì dò t’ju jàpë këshìllà për t’u rrìtur në jetë. Ndìhmònì dhe shërbenì gràtë e vàrfrà dhe në nevòjë dhe sìllnì pòzìtìvìtet në jetën tuàj të dàshurìsë. Ndìhmà e bàshkëshòrtìt tuàj në gàtìm mund të fòrcòjë màrrëdhënìen tuàj.
Ngjyrà me fàt: E verdhà
Kòhà e fàvòrshme: ngà 11 derì në 12 pàsdìte

Luànì
Mundòhunì të ruànì qetësìnë pàsì dìtà duket se nuk është e mìrë për sà ì përket pàràve. Merrnì pàk kòhë për fàmìljen tuàj dhe kàlònì kòhë cìlësòre me tà. Mund të kenì një debàt serìòz me të dàshurìn tuàj për dìsà çështje. Mundòhunì të përfundònì punën tuàj në zyrë dhe të shkònì në shtëpì herët. Kjò dò të sjellë lumturì për ànëtàrët e fàmìljes suàj. Mòs u mërzìtnì nëse plànì juàj për të tàkuàr dìkë ànulòhet për shkàk të shëndetìt të bàshkëshòrtìt tuàj.
Ngjyrà me fàt: E bàrdhà
Kòhà e fàvòrshme: 14:00

Vìrgjëreshà
Ju duhet të kënàqenì me jògà dhe medìtìm për përfìtìme shpìrtëròre dhe fìzìke. Dò të merrnì pàrà ngà dìsà burìme të cìlàt dò t’ju çlìròjnë ngà shumë pròbleme fìnàncìàre. Mòs ì ndànì pròblemet tuàjà persònàle me njerëz të ràstësìshëm përreth jush. Dìsà ngjàrje fetàre dò të kryhen në shtëpìnë tuàj. Dìtë e mìrë për jetën tuàj bàshkëshòrtòre. Bënì dìsà àktìvìtete fìzìke sì vràpìmì për të qëndruàr në fòrmë.
Ngjyrà me fàt: E bàrdhà
Kòhà e fàvòrshme
: 10:00 derì në 11:00

Peshòrjà
Kjò dìtë është një dìtë shumë e mìrë për ju ngà pìkëpàmjà shëndetësòre. Të kesh një gjendje shpìrtëròre të gëzuàr dò t’ju mbàjë të sìgurt. Për të fìtuàr më shumë, përdòrnì ìdenë tuàj ìnòvàtìve. Dò të kenì kòhë të mjàftueshme me fàmìljen dhe mìqtë. Bàshkëshòrtì juàj mund të jetë ì shqetësuàr për shkàk të jetës tuàj të zymtë. Gjàtë shëtìtjes në mëngjes mund të hàsnì dìkë me të cìlìn kenì pàsur mòsmàrrëveshje më herët. Kòmentet ngà të àfërmìt e bàshkëshòrtìt tuàj mund të prìshìn hàrmònìnë e lumturìsë tuàj màrtesòre. Dò të ndìhenì të përtërìrë nëse dìlnì dhe vìzìtònì vende.
Ngjyrà me fàt: E bàrdhë
Kòhà e fàvòrshme: 12:00 derì në 14:00

Àkrepì
Kushtòjìnì vëmendje udhëzìmeve àstròlògjìke ngà një mìk. Kjò dò t’ju ìnkuràjòjë të përmìrësònì shëndetìn tuàj. Pàràtë që kenì kursyer për një kòhë të gjàtë dò t’ju jenë të dòbìshme, megjìthàtë, shpenzìmet mund t’ju ulìn shpìrtìn! Këshìllòhet që të shkònì për një dàrkë òse të shìkònì fìlm në teàtër me bàshkëshòrtìn në mbrëmje për të qenë të relàksuàr dhe për të pàsur një humòr të mrekullueshëm. Pòr plànì për një shëtìtje me të dàshurìn tuàj mund të mòs jetë ì frytshëm pàsì dò të shfàqen dìsà punë të rëndësìshme. Kjò dò të rezultòjë në një debàt të àshpër mes jush dhe të dàshurìt tuàj. Ju mund tà shfrytëzònì kòhën e lìrë duke bërë dìsà punë fetàre. Mòs u futnì në kònflìkte të pànevòjshme. Mòs gënjenì, mòs shqetësònì àskënd, në mënyrë që të kenì mundësì të mbànì një lìdhje të mìrë me pàrtnerìn tuàj. Pàrtnerì juàj mund të tregòjë një ànë të mrekullueshme të tìj. Kònsumìmì ì tepërt ì àlkòòlìt òse ì cìgàreve mund të përkeqësòjë shëndetìn tuàj.
Ngjyrà me fàt: Màròòn
Kòhà e fàvòrshme: 15:00 derì në 17:00

Shìgjetàrì
Vetëbesìmì dhe energjìà juàj dò të jenë të làrtà. Bìznesmenët e njòhur të shenjës së zòdìàkut duhet të ìnvestòjnë pàràtë e tyre me shumë mendìm. Dìtà është e përshtàtshme për të përfunduàr punët në prìtje të shtëpìsë. E dàshurà juàj dò të jetë një engjëll për ju. Pàs përfundìmìt të punëve të shtëpìsë, àmvìsët e kësàj shenje të zòdìàkut mund të shìkòjnë një fìlm në TV òse të mbeten të zënë me celulàrët e tyre në kòhën e lìrë. Nuk dò të jenì në gjendje të çlìròhenì ngà kràhët e pàrtnerìt tuàj të jetës. Ju mund të ndjenì se mìqtë nuk ju ndìhmòjnë në kòhë nevòje.
Ngjyrà me fàt: E kuqe e thellë
Kòhà e fàvòrshme: 16:00 derì në 17:00

Brìcjàpì
Kà mundësì keqkuptìmì mes jush dhe mìkut tuàj. Të kesh një bìsedë të qàrtë është çelësì për t’ì kthyer gjëràt në nòrmàlìtet. Fëmìjët tuàj dò t’ju sjellìn lumturì. Kà mundësì për përfìtìme ekònòmìke. Jetà juàj e dàshurìsë dò të jetë në ekstàzë. Ju dò të menàxhònì pàk kòhë dàshurìe për veten ngà òràrì juàj ì zënë. Ju mund të kàlònì një kòhë të bukur me nënën tuàj. Jetà juàj bàshkëshòrtòre dò të mbetet e mrekullueshme.
Ngjyrà me fàt: E gjelbër smeràld.
Kòhà e fàvòrshme: ndërmjet òrës 10:00 dhe 12:00.

Ujòrì
Çfàrëdò vështìrësìe që mund të përbàllenì, dò të jetë më e lehtë pàsì bàshkëshòrtì juàj dò të jetë àty për t’ju gëzuàr. Një këshìllë ngà bàbàì juàj mund të jetë e dòbìshme për ju në vendìn e punës. Të detyròsh dàshurìnë ndàj dìkujt është e pàdrejtë. Jìnì të kujdesshëm me gjëràt tuàjà òse përndryshe mund t’ì humbnì àtò për shkàk të gràbìtjes. Mund të ketë pàk muzìkë, vàllëzìm dhe kòhë àrgëtuese me mìqtë.
Ngjyrà me fàt: E bàrdhë e zbràzët.
Kòhà e fàvòrshme: ndërmjet òrës 14:00 dhe 15:00.

Peshqìt
Mund të jenì të stresuàr për shkàk të mòsmàrrëveshjeve fàmìljàre dhe presìònìt në vendìn e punës. Kjò dò tà bëjë të vështìrë për ju të përqendròhenì. Màrrëveshjet e prònàve dò të màterìàlìzòhen dhe dò të sjellìn fìtìme përràllòre. Dò të ìshte e mençur të qëndrònì làrg çështjeve kònflìktuàle që mund të çòjnë në një debàt. Pàvàrësìsht ngà të gjìthà vështìrësìtë, dò të ndìhenì më mìrë derì në fund të dìtës, sepse bàshkëshòrtì juàj dò të jetë prànë jush. Përdòrnì mjàltë të pàstër çdò dìtë.
Ngjyrà me fàt: E kuqe e verës.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *