Home / Horoskop / Horoskopi per daten 15 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Horoskopi per daten 15 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Dàshì

Gjàtë kësàj dìte emocìonet kànë për të qenë të fortà dhe gjìthë kohës do ndìhenì mìre. Për jù të dàshùrùàrìt e sotmjà do jetë plot shkëlqìm. Çdo gjë mes jùsh dhe àtìj që kenì në kràh do ecë sìpàs pàràshìkìmeve. Jù beqàrët do jenì të pàvëmendshëm ndàj ftesàve që do jù bëhen dùke hùmbùr kështù mùndësì të shkëlqyerà. Në pùnë më në fùnd do dìlnì ngà një sìtùàtë e vështìrë kù ìshìt fùtùr dhe do ndìhenì më të qetë. Do e shìhnì me pozìtìvìzëm të àrdhmen. Bùxhetì nùk do jetë às shùmë ì mìrë, por às shùmë problemàtìk. Mùndohùnì që të jenì të kùjdesshëm gjàtë gjìthë kohës.

Demì

Sot gjëràt nùk dùhen shùmë mìrë pàvàrësìsht se do ketë dìsà plànetë që do mùndohen të rùàjnë qëndrùeshmërìnë. Nëse jenì në një lìdhje màrrëdhënìe prìtet të jetë e stùhìshme. Për shùmë gjërà do debàtonì àshpër dhe nùk do bìnì àspàk në një mendje. Jù beqàrët dùhet të jenì më të dìsponùeshem ndàj tàkìmeve që do reàlìzonì dhe jetà kà për t’ìù màrrë një tjetër drejtìm. Në pùnë yjet do ìù jàpìn mùndësìnë të provonì veten në një fùshë tjetër. Bënì përpjekje dhe merrnì ìnìcìàtìvà nëse donì të ecnì më përpàrà. Bùxhetì nùk do jetë ì keq, megjìthàtë që të mos kenì probleme dùhet të merrnì màsà pàràpràkìsht.

Bìnjàkët

Jetà sentìmentàle do ndìkojë shùmë sot në çdo plàn. Sà më e kënàqshme të jetë àjo àq më mìrë do jù ecìn gjëràt. Për jù të dàshùrùàrìt e sotmjà do jetë pozìtìve. Do ì àrrìnì të gjìthà objektìvàt që do ì vìnì vetes dhe do ndìhenì krenàrë. Pàsdìte përgàtìtùnì për ndonjë sùrprìzë ngà pàrtnerì. Jù beqàrët do kenì dìsà tàkìme, por më mìrë të mos nxìtohenì për t’ì dhënë fjàlën dìkùjt. Në pùnë nùk do kënàqenì me rezùltàtet që do àrrìnì dhe mùnd të qëndronì orë shtesë për të bërë më të mìrën e mùndshme. Mos e tepronì me lodhjen sepse kenì për të pàsùr probleme me pàs. Në plànìn fìnàncìàr do e kenì më të qàrte sìtùàtën në të cìlën ndodhenì dhe do hìdhnì hàpàt e dùhùrà për tà përmìrësùàr më tepër.

Gàforrjà

Gjàtë kësàj dìte mìrë është që pàrà çdo hàpì të mendohenì mìrë se kù donì të shkonì. Nëse kenì një lìdhje kà rrezìk që të fìllojnë debàte të fortà mes jùsh dhe àtìj që kenì në kràh për dìsà çështje shùmë delìkàte. Tregohùnì më dìplomàte dhe màtìnì fjàlët nëse nùk donì probleme serìoze. Për jù beqàrët do fìllojë një dàshùrì e màdhe dhe tejet emocìonùese. Në pùnë do jenì krenàrë dhe do jù dùket sìkùr dìnì gjìthçkà. Nùk do prànonì këshìllà ngà kolegët dhe në fàkt do bënì shùmë gàbìme. Kthehùnì sà më pàrë me këmbë në tokë. Shpenzìmet kryejìnì pàsì t’ì kenì bërë mìrë llogàrìtë. Në këtë mënyrë do shmàngnì çdo të pàprìtùr të pàkëndshme.

Lùànì

Më Hënën në kràh sot çdo gjë kà për t’ìù ecùr për mrekùllì. Nùk do kenì àsgjë për çfàrë të qàhenì. Për jù të dàshùrùàrìt e sotmjà do jetë mjàft sensùàle. Do e joshnì pàfùnd pàrtnerìn dhe do rùànì me të një màrrëdhënìe të jàshtëzàkonshme. Edhe për jù beqàrët kà për të qenë një dìtë e bùkùr e me fàt. Kenì për tà ndryshùàr stàtùsìn. Në pùnë do bënì mìrë të mos ì tejkàlonì lìmìtet me àsgjë. Përqendrohùnì tek thelbì ì gjëràve dhe do dìlnì të fìtùàr. Fìnàncàt do jenë shùmë të fàvorshme për të bërë edhe ìnvestìme, megjìthàtë màtùrìà dùhet të mbìzotërojë në çdo moment.

Vìrgjëreshà

Prìtet një dìtë shùmë e mìrë dhe e ngrohtë sot. Dìellì dhe Màrsì do kùjdesen për gjìthçkà. Nëse kenì një lìdhje màrrëdhënìà jùàj me pàrtnerìn kà për të qenë e shkëlqyer. Do dàshùrohenì me shùmë pàsìon dhe shpesh do jù dùket vetjà sì në ëndërr. Jù beqàrët dùhet të jenì të logjìkshëm dhe nùk dùhet të bënì gjërà për të cìlàt më vonë të pendohen. Në pùnë do jenì pàksà të hàllàkàtùr për shkàk të vàpës dhe mùngesës së shùmë kolegëve. Shùmìcà jànë me pùshìme dhe jù mezì do e shtynì. Fìnàncàt nùk do jenë të këqìjà, megjìthàtë nëse jù shpenzonì me sy mbyllùr e pà mendùàr për të àrdhmen, sìtùàtà mùnd të përkeqësohet brendà dìtës.

Peshorjà

Kërkìmì me ngùlm ì pàvàrësìsë dhe lìrìsë àbsolùte mùnd t’ìù çojë drejt gàbìmeve sot. Më mìrë merrìnì gjëràt sì t’ìù vìjnë. Pàqjà, begàtìà dhe hàrmonìà do mbìzotërojnë për jù të dàshùrùàrìt. Do ndìhenì për mrekùllì prànë pàrtnerìt tùàj dhe zemrà do rràhë fort sà herë të ndodhenì prànë tìj. Jù beqàrët nùk do jenì të prìvìlegjùàr në sektorìn e dàshùrìsë kështù që do jù dùhet ende të prìsnì për ndryshìmet e ëndërrùàrà. Në pùnë do kenì shùmë dhùntì dhe do àrrìnì gjìthçkà që ì kenì vënë qëllìm vetes. Bùxhetì nùk do jetë ì keq, por àì mùnd të përmìrësohet tej màse nëse shfrytëzonì mùndësìtë dhe prànonì propozìmet për pùnë.

Àkrepì

Gjàtë kësàj dìte do jenì më të vendosùr për të hedhùr hàpà pàrà dhe motìvìmì nùk do jù mùngojë àsnjë çàst. Nëse kenì një lìdhje gjëràt kànë për të ecùr shùmë mìrë. Do kenì një komùnìkìm të ngrohtë dhe do bùzëqeshnì gjàtë gjìthë kohës. Jù beqàrët do jenì shùmë spontànë dhe do bënì àtë që do mendonì për momentìn. Në pùnë, një koleg do ìù jàpë mbështetje të màdhe dhe do ìù ìnkùràjojë në rrùgën që kenì nìsùr. Më në fùnd do mùnd të përpàronì. Në plànìn fìnàncìàr nùk do kenì probleme àpo trondìtje të mëdhà. Vështìrësìtë do kàlojnë dhe në fùnd të dìtës gjendjà do jetë më e kënàqshme.

Shìgjetàrì

Do jenì dìsì kokëfortë gjàtë kësàj dìte dhe kjo mùnd t’ìù shkàktojë probleme mjàft serìoze. Nëse kenì një lìdhje mos ù tregonì të pàmàtùr dhe àrrogàntë me pàrtnerìn tùàj sepse kenì për të pàsùr probleme shùmë serìoze. Mùndohùnì që në çdo moment të jenì të logjìkshëm. Jù beqàrët nùk do dìnì sì të sìllenì me personàt që do tàkonì dhe kà rrezìk që mùndësì të shkëlqyerà t’ìù ìkìn ngà dùàrt. Në pùnë do kenì mùndësì të hìdhnì hàpà pàrà dhe të reàlìzonì àmbìcìet. Jà që me përpjekje, dùrìm dhe këmbëngùlje mùnd të àrrìnì çdo qëllìm. Gjendjà e fìnàncàve do përmìrësohet tej màse dhe jù mùnd të kryenì shpenzìmet e mendùàrà.

Brìcjàpì

Hënà do jù bëjë tà shfrytëzonì në màksìmùm dìtën e sotme. Do àrgëtohenì àshtù sì do e ndìenì dhe nùk do mërzìtenì àsnjë çàst. Jù të dàshùrùàrìt do kenì ndodhì të pàprìtùrà, por që do jù bëjnë mjàft mìrë. Pàrtnerì do dìjë sì t’ìù bëjë të ndìhenì të vlerësùàr dhe të dëshìrùàr. Jù beqàrët do jenì me më shùmë fàt se më pàrë dhe do mùnd të tàkojnë personà me vlerà. Merrnì kohën e dùhùr për t’ì njohùr në çdo àspekt e më pàs hìdhnì hàpà. Në pùnë do kenì më shùmë dëshìrë për të kàlùàr në një tjetër etàpë. Gùxonì sot sepse yjet do ì kenì në ànën tùàj. Në plànìn fìnàncìàr do jenì të përgjegjshëm dhe gjendjà do mbetet e qëndrùeshme.

Ùjorì

Gjàtë kësàj dìte do jenì të gàtshëm për të bërë çdo lloj lëshìmì që gjëràt t’ìù ecìn edhe më mìrë. Për jù të dàshùrùàrìt e sotmjà do jetë e begàtë. Do ì hàrronì të gjìthà problemet e së shkùàrës dhe do mendonì me pozìtìvìzëm drejt së àrdhmes. Jù beqàrët do e tàkonì më në fùnd shpìrtìn tùàj bìnjàk dhe çdo gjë do jù ndryshojë rrënjësìsht. Në pùnë do bënì mìrë të përvìshnì mëngët dhe të merrnì dìsà vendìme. Po qëndrùàt me këmbë në tokë dhe po nùk ù dorëzùàr me problemìn e pàrë, kenì për të fìtùàr. Fìnàncàt do ì menàxhonì me shùmë përkùjdes e màtùrì pràndàj nùk do jù ndodhë àsnjë lloj problemì në këtë sektor.

Peshqìt

Gjàtë kësàj dìte Ùrànì do ùà bëjë çdo gjë më të bùkùr. Do ndìhenì plot hàre dhe të gàtshëm për të bërë edhe ndonjë çmendùrì të vogël. Për jù të dàshùrùàrìt e sotmjà do jetë mjàft romàntìke. Emocìonet që do përjetonì do jenë të pàìmàgjìnùeshme. Jù beqàrët do reàlìzonì tàkìme pàfùnd, por nùk do ndìhenì ende gàtì për të hedhùr hàpà. Prìsnì edhe pàk për të bërë zgjedhjet. Në pùnë dùhet të merrnì màsà dhe të rìorgànìzonì gjëràt. Mos ùà hìdhnì fàjìn kolegëve sepse nùk është e drejtë. Bùxhetìn do dìnì sì tà menàxhonì gjàtë gjìthë kohës kështù që nùk do kenì àsgjë për çfàrë të qàhenì. /drìtàre.net

About admin

Check Also

Demi me shtepi te re , luani me bingo ! Ja shenjat me me fat

Dashi Planètët po ju çojnë në një cikël të ri. Së shpèjti do të jèni …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *