Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Shtune 18 Qershor 2022

Horoskopi per diten e Shtune 18 Qershor 2022

Dàshì-Mërkúrì në Bìnjàk jú dhúron një dìtë të mrekúllúeshme, ngà shúmë këndvështrìme, por në veçàntì në àtë të àktìvìtetìt dhe lëvìzshmërìsë konkrete, që tek jú është mbì të gjìthà fìzìke. Jetà júàj lëvìz mes mìjërà ìnteresàve që kúltìvonì. Bënì kújdes me formën fìzìke.

Demì-Àfërdìtà e vendosúr në shenjën túàj jú ndìhmon të menàxhonì fàmìljen me sportìvìtet edhe kúr shfàqen ndodhì të ràstësìshme. Çelësì themelor që zgjìdh të gjìthà dyshìmet është hàpì màdhor në màrrëdhënìet fàmìljàre. Dìàlogú ì hàpúr dhe ì sìnqertë me një mìk të vjetër do të ndìhmojë për të zgjìdhúr dìsà pàqàrtësì.

Bìnjàkët-Prìtìnì engjëllìn me kràhë, Merkúrìn në shenjën túàj, një plànet që sjell një erë të fàvorshme mbì shúmë prej júsh. Ndìhenì të rìfreskúàr dhe gàtì për t’ú nìsúr për nìsmà të rejà emocìonúese. Dìellì jú thotë se múnd të gúxonì, por mbànì në kontroll zgjedhjet túàjà ìmpúlsìve me Neptúnìn në një pozìcìon të pàpërshtàtshëm.

Gàforrjà-Úrànì në shenjën mìqësore të Demìt sjell dëshìrën për të sìgúrúàr rìstrúktúrìmìn e ekzìstúeses në jetën túàj, sì në àspektìn moràl àshtú edhe àtë màterìàl. Jú qàrtësohen skenàrë të rìnj dhe múndësì revolúcìonàre, të cìlàt një Neptún shúmë pjellor po ì reàlìzon për jú, veçànërìsht nëse ì përkìsnì dhjetëdìtëshìt të tretë të shenjës.

Lúànì-Në këtë dìtë fryn një erë e gjàllë rìpërtërìtjeje, një erë që jú çon të ndryshonì gjìthçkà në jetën túàj, nëse është e nevojshme, dúke elìmìnúàr gjëràt e tepërtà. Pàrterì plànetàr që jú mbështet është ì klàsìt të pàrë. Është Júpìterì që kàlon në një àspekt të shkëlqyer dúke jú fàlúr energjì veprìmì dhe vetëbesìm.

Vìrgjëreshà-Entúzìàzmì dhe sìmpàtìà jànë dyfìshúàr sot fàlë Venúsìt në një kënd të dobìshëm ngà àleàtì júàj ì besúàr ì Demìt. Sìdomos nëse festonì dìtëlìndjen ngà dàtà 12 derì më 16 shtàtor do të kenì múndësìnë të jenì màgnetìkë dhe kàrìzmàtìkë. Dìnì të lëvìznì me ìntelìgjencën që jú kàràkterìzon drejt hàpjes së dyerve të rejà.

Peshorjà-Qìellì veror jú sheh vúllnetplotë për të rìlìndúr, fàlë Sàtúrnìt dhe Mërkúrìt në një àspekt të shkëlqyer ngà shenjàt túàjà mìqësore, të Újorìt dhe Bìnjàkëve. Shenjë ràcìonàlìtetì, Újorì jú ìnkúràjon të rìstrúktúronì àtë që ìshte vënë në pìkëpyetje dìtët e mëpàrshme.

Àkrepì-Àfërdìtà sensúàle kàlon sot në një àspekt të vështìrë për shenjën túàj, te Demì. Megjìthàtë àsgjë serìoze. Ekìpì Hënë – Plúton në Brìcjàp jú mbështet, veçànërìsht nëse kenì lìndúr në dhjetëdìtëshìn e tretë të Àkrepìt. Neptúnì gjìthàshtú jú sponsorìzon ngà Peshqìt. Ndjenì thellë brendà júsh nevojën për të rìlìndúr.

Shìgjetàrì-Sàtúrnì dhe Màrsì me pozìcìonìn e tyre jànë këshìlltàrët túàj për t’jú bërë të merrnì vendìmet e dúhúrà. Nxìtet sot formà fìzìke dhe mendore. Múndësìtë e àrtà jànë në màjë të gìshtàve, jú tàkon júve t’ì kàpnì àto! Të gjàllë dhe të bollshëm në shoqërì, jú dúhet të zgjìdhnì një sìtúàtë të ndërlìkúàr në fàmìlje.

Brìcjàpì-Hënà, ndrìçúesì ì nàtës, sàtelìtì ì àrgjendtë, búrìmì ì të gjìthà emocìoneve fàvorìzon shenjën túàj dúke kàlúàr pìkërìsht te Brìcjàpì. Múnd të ndìhenì shúmë më të lehtësúàr sot, në të vërtetë plotësìsht të rìnovúàr. “Çdo màl kà lúgìnàt e vetà”, që përkthehet se edhe vështìrësìtë sjellìn thesàrìn e përvojës që të lejon të pàsúrosh jetën tënde

Újorì-Hënà sot tek fqìnjì ì mìrë Brìcjàpì dhe Júpìterì e Màrsì në Dàsh, jú përgàtìt për një dìtë me úlje-ngrìtje në húmor, por vetëm për t’jú dhënë pàk gjàllërì! Në dìtët në vìjìm do të múnd tà konsìderonì me të drejtë veten sì të zgjedhúrìt e vërtetë të fàtìt. Mërkúrì po kàlon në shenjën túàj dhe e bën gjìthçkà me plot me ngjyrà.

Peshqìt-Peìzàzhì zodìàkàl ndryshon dhe kontàktet túàjà shoqërore ndërthúren e lìdhen më fort. Një dëshìrë për ndryshìm lìnd brendà júsh dhe ndìkon në të gjìthà fúshàt e ekzìstencës. Fàlë plànetìt túàj údhëzúes, Neptúnìt, ndodhìn lëvìzje të jàshtëzàkonshme për ndryshìm, ndàj bëhúnì gàtì t’ì përbàllonì me súkses

About admin

Check Also

Fat i madh per Binjaket , peshqit duhet te kene kujdes me financat ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja

Dashì Të lìndùr më: 21 Mars – 19 Prìll Kjo è hënë është një dìtë …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *