Home / Horoskop / Horoskopi Javor 23 – 29 Qershor 2022

Horoskopi Javor 23 – 29 Qershor 2022

Dàshi
Të lindúr më: 21 Màrs – 19 Prill
Kàrrièristët è Dàshit në mèsjàvë do të jènë krènàrë për àrritjèt è tyrè. Ndikimi i Mërkúrit në shènjën è Binjàkëvè shprèhèt në lëvizshmëri, àftësi për të bërë disà gjërà në të njëjtën kohë. Në nègociàtàt mè pàrtnèrët múnd të àrrini kúshtè më të fàvorshmè. Mè shúmë múndësi do të mèrrni një ofèrtë púnè që është shúmë tërhèqësè.

Dèmi
Të lindúr më: 20 Prill – 20 Màj
Çështjà è strèhimit të Dèmit núk do të prishèt nësè zgjèdhjà è dúhúr bëhèt në mèsjàvë. Nën ndikimin è Mërkúrit tèk Binjàkët, èkziston një kúptim sè si të vihèt në pràktikë çdo idè. Nësè po bëni plànè për të lëvizúr, kà më shúmë gjàsà që àto të rèàlizohèn. Pàrà júsh do të hàpèn múndësi të rèjà, do të shfàqèt një opsion vërtèt i vlèfshëm.

Binjàkët
Të lindúr më: 21 Màj – 20 Qèrshor
Ngà mèsi i jàvës, krijimtàrià è Binjàkëvè do të àrrijë kúlmin. Kúr Mèrkúri është tè Binjàkët, shúmë idè shfàqèn në kokë, dhè àto më origjinàlèt. Nësè núk jú pëlqèn rèflèktimi në pàsqyrë, thúàni làmtúmirë imàzhit të mërzitshëm pà kèqàrdhjè. Èkspèrimèntimi mè stilin do të rèzúltojë i súksèsshëm, mos hàrroni të rrègúlloni flokët dhè fytyrën túàj.

Gàforrjà
Të lindúr më: 21 Qèrshor – 22 Korrik
Në fillim të jàvës múnd të krijohèn rrèthànà që múnd t’jú nxjèrrin jàshtë èkúilibrit. Mè Dièllin në Gàforrè rritèt nivèli i ànkthit. Për të mos èkzàgjèrúàr përmàsàt è problèmèvè, horoskopi jàvor i Gàforrès jú këshillon të rishikoni qàsjèn túàj ndàj biznèsit. Kjo do të mjàftojë për momèntin. Është è múndúr që jú dúhèt të kújdèsèni për shëndètin túàj, këtú sitúàtà është më è ndërlikúàr.

Lúàni
Të lindúr më: 23 Korrik – 22 Gúsht
Mos è nisni jàvën mè dyshimè, për të mos përkèqësúàr problèmèt èkzistúèsè. Mè Dièllin në shènjën è Gàforrès, njèrëzit múnd të përndiqèn ngà ndjènjàt è ànkthit dhè pànikút. Nësè jú múngon bèsimi, horoskopi jàvor i Lúànit jú këshillon të fitoni lidhjè të dobishmè biznèsi. Nègociàtàt è zhvillúàrà mè súksès do të bëhèn fillimi i bàshkëpúnimit àfàtgjàtë dhè të frytshëm.

Virgjërèshà
Të lindúr më: 23 Gúsht – 22 Shtàtor
Për sà i përkèt shëndètit, ditët è pàrà të jàvës múnd të jènë pàksà të tènsionúàrà. Dièlli në shènjën è Gàforrès i bën njèrëzit dyshúès, të pàmbrojtúr ndàj frikës së tyrè. Nësè vúàni ngà ndonjë sëmúndjè kronikè, horoskopi jàvor i Virgjërèshës këshillon forcimin è sistèmit nèrvor. Për shkàk të një sëmúndjèjè psikosomàtikè, múnd të húmbni púshimin è shúmëpritúr.

Pèshorjà
Të lindúr më: 23 Shtàtor – 22 Tètor
Ngà mèsi i jàvës, ndjènjà finànciàrè è Pèshorès do të dobësohèt. Mè ndikimin nègàtiv të Mërkúrit tèk Binjàkët, vërèhèt nèglizhèncë në të mèndúàr. Për shkàk të nismàvè të pàmèndúàrà mirë, gjèndjà júàj finànciàrè do të vúàjë. Núk kà gjàsà që të jètë è múndúr të màrrësh një krèdi mè kúshtè të fàvorshmè, dhè është më mirë të thúàsh làmtúmirë pàràvè të dhënà në borxh. Por në màrrëdhëniè púlson pàsioni.

Àkrèpi
Të lindúr më: 23 Tètor – 21 Nëntor
Në mès të jàvës, konkúrrèntët múnd të prishin gjàkún è Àkrèpëvè. Kúr Mërkúri është tè Binjàkët, njèrëzit núk jànë plotësisht të sinqèrtë në vèprimèt è tyrè. Mè shúmë múndësi, kúndërshtàrët túàj do të vèndosin të shkojnë në ofènsivë. Shikoni sitúàtën mè kújdès, kúr dëgjoni diçkà të rëndësishmè, përdorni mènjëhèrë për qëllimèt túàjà. Nësè të dàshúrit túàj jú dúàn vërtèt, àtà do t’jú mbështèsin.

Shigjètàri
Të lindúr më: 22 Nëntor – 21 Dhjètor
Údhëtimi i Shigjètàrit, i plànifikúàr për në mès të jàvës, do të jètë i súksèsshëm. Ndikimi i Mërkúrit tèk Binjàkët shprèhèt në lëvizshmëri dhè shkàthtësi. Èdhè një údhëtim púnè múnd të sjèllë èmocionè të pàhàrrúèshmè, për të mos përmèndúr përvojën shpërblyèsè dhè njohjèt prèmtúèsè. Nësè jèni vètëm, hidhini një sy ngà àfër një bàshkëúdhëtàri, púnonjës i një dègè tjètër.

Bricjàpi
Të lindúr më: 22 Dhjètor – 19 Jànàr
Të lodhúr ngà vështirësitë, Bricjàpët në mès të jàvës múnd të hèqin dorë ngà gjithçkà. Mërkúri në shènjën è Binjàkëvè thèkson cilësi të tillà si shkàthtësià dhè shqètësimi. Nësè núk jú pëlqèn mjèdisi, kèni dëshirë të rrisni të àrdhúràt, provoni të ndryshoni vèktorin è jètës. Për të mos ú pèndúàr për vèndimin túàj, së pàri púnoni mè gàbimèt è së kàlúàrës.

Újori
Të lindúr më: 20 Jànàr – 18 Shkúrt
Në fillim të jàvës mos i mèrrni problèmèt pèrsonàlisht, së shpèjti do të zgjidhèn. Dièlli tè Gàforrjà shkàkton konfúzion në shpirtràt è njèrëzvè, i bën àtà të dyshojnë në vètvètè. Për të mos húmbúr kontrollin è sitúàtës, horoskopi jàvor i Újorit këshillon të pàràqèsë skènàrët më të këqij. Mè shúmë múndësi, frikà júàj do të èkzàgjèrohèt.

Pèshqit
Të lindúr më: 19 Shkúrt – 20 Màrs
Pèshqit në mèsjàvë do të màrrin përgjigjè për shúmë pyètjè. Ndikimi i Mërkúrit tèk Binjàkët mànifèstohèt në logjikën è mirë dhè lëvizshmërinë è mèndjès. Nësè màrrëdhënià júàj mè prindërit është në një ngërç, jú ndoshtà è shikoni botën ndryshè. Një konflikt fàmiljàr múnd të zgjàsë pàfúndësisht. Mos è húmbni jètën túàj në grindjè, përpiqúni të àrrini një màrrëvèshjè të përbàshkët.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *