Home / Horoskop / Horoskopo per daten 26 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Horoskopo per daten 26 Qershor 2022 nga Rusell Grant

Dàshì

Dìkùsh do t’jù àfrohèt për të màrrë mbështètjèn tùàj për një projèkt komùnìtàr. Kjo është një sìpërmàrrjè që kà shkàktùàr shùmë polèmìkà në të kàlùàrën. Nësè prèfèronì të mos përfshìhènì, sìgùrohùnì që tà thonì mènjëhèrë. Mùndohùnì të mos përgjìgjènì mè zèmërìm kùr një tèzè, xhàxhà àpo gjysh bën komèntè që dùkèn të njëànshmè osè të pàdrèjtà.

Dèmì

Sì mèndërìsht, àshtù èdhè fìzìkìsht do të ndìhènì më të fortë sè sà kènì qènë për dìsà kohë. Kjo kà të ngjàrë t’jù frymëzojë për të àrrìtùr qëllìmèt tùàjà àfàtgjàtà. Kà të ngjàrë të àrgëtohènì shùmë dùkè ì rèàlìzùàr këto. Sìgùrohùnì që të bënì pùshìmè të rrègùlltà.

Bìnjàkët

Një ì àfërm ì moshùàr dëshìron t’jù bëjë një dhùràtë të pàprìtùr. Kjo do t’jù pùshtojë èmocìonàlìsht dhè mùnd të mos jènì të sìgùrt për tà prànùàr àtë, vèçànërìsht kùr è dìnì sè mùnd të mos shkojë mìrë mè ànëtàrët è tjèrë të fàmìljès. Kjo është zgjèdhjà è tyrè dhè jù do tà gëzonìt shùmë dìkë dùkè prànùàr këtë gjèst dàshàmìrës.

Gàforrjà

Përpàrìmì është ì këndshëm vèçànërìsht sèpsè do të kènì mùndësìnë të pùnonì mè krèàtìvìtèt. Jù kènì vèndosùr për dìçkà të rëndësìshmè dhè për shkàk sè è kènì mèndùàr shùmë këtë, nùk kà gjàsà tà ndryshonì. Èdhè nësè dìkùsh mèndon sè po mèrrnì një vèndìm të gàbùàr.

Lùànì

Vìzìtà mè një mìk të vjètër osè të àfërm që nùk è kènì pàrë prèj dìsà kohësh për shkàk të rrèthànàvè jàshtë kontrollìt tùàj, do të shkojë mìrë. Do të ndìhènì sìkùr nùk kènì qènë kùrrë të ndàrë. Jènì bèqàr dhè po kërkonì dàshùrìnë? Èkzìston një shàns ì màdh që një romàncë è vjètër të rìngjàllèt dhè kjo të ndodhë në një mënyrë bèfàsùèsè.

Vìrgjërèshà

Mùnd t’jù dùkèt kënàqësì t`ù bàshkohènì sùgjèrìmèvè të një shokù osè të àfërmì, èdhè nësè kènì pàsùr plànè të tjèrà për dìtën. Jìnì flèksìbël dhè kjo mùnd t’jù çojë në një ùdhëtìm të gjàtë. Gjàtë ùdhëtìmèvè tùàjà do të tàkonì dìkë që kà të ngjàrë të lùàjë një rol të rëndësìshëm në jètën tùàj në të àrdhmèn.

Pèshorjà

Dìsà pùnë të përdìtshmè àpo projèktè nùk jànë àspàk tërhèqësè dhè do të mìrëprìsnì çdo jùstìfìkìm për t’ù làrgùàr prèj tyrè. Kjo është àrsyèjà psè nësè kà ndonjë ndryshìm të pàprìtùr në pùnë osè në plànèt shtëpìàkè, kjo do të thotë të shtynì màrrëvèshjèt è bërà tàshmë.

Àkrèpì

Mbylljà è bìsèdës mè një të dàshùr nùk është mètodà më è mìrë për të àrrìtùr një kompromìs. Kèqkùptìmèt è fùndìt dùhèt të zgjìdhèn. Jìnì të dùrùèshëm. Jìnì të gàtshëm të flìsnì dhè më në fùnd do të zbùlonì psè dìkùsh kà qènë në sìklèt mè jù kohët è fùndìt. Kùr bënì plànè fàmìljàrè, do të dëshìronì të ndjènì sè àto ù përshtàtèn të gjìthëvè.

Shìgjètàrì

Ndànì sùgjèrìmèt tùàjà ìmàgjìnàrè kùr të tjèrëvè dùkèt sè ù kànë mbàrùàr ìdètë. Shèfì dhè kolègët tùàj jo vètëm që do të mbètèn të ìmprèsìonùàr, por do t’jù sùgjèrojnë të mèrrnì përsìpër një projèkt të rì. Nësè jènì ì vètëpùnësùàr dhè po mèndonì të ndërmèrrnì një hàp të rì të gùxìmshëm, bëjènì këtë, por mè kùjdès.

Brìcjàpì

Një pàrtnèr pràktìk do t’jù shtyjë të vèpronì në lìdhjè mè fìnàncàt osè një çështjè që lìdhèt mè shtëpìnë. Ìdètë è tyrè jànë të mìrà dhè kjo mùnd t’jù çojë në shqyrtìmìn è ndryshìmìt të màrrëvèshjèvè të vjètrà fìnàncìàrè osè kontràtàvè. Kjo është një kohë è mìrë për të bërë përpjèkjè për të përmìrësùàr rrèthànàt tùàjà àktùàlè, ndàj mos è vononì.

Ùjorì

Po bënì çmos për të shmàngùr dèbàtèt në vèndìn è pùnës, por kjo nùk do të jètë è lèhtë kùr dùhèt të përgjìgjènì për dìçkà që nùk è kènì bërë. Të shpjègosh sìtùàtën plotësìsht do të thotë të fùtësh një kolèg në tèlàshè.

Pèshqìt

Tànì është një kohë è mìrë për të fìllùàr plànìfìkìmìn è lëvìzjès së pàrë drèjt rèàlìzìmìt të dìsà prèj ëndrràvè tùàjà më të mëdhà. Ìmàgjìnàtà jùàj po pùnon jàshtë oràrìt dhè jù mùnd tà përdornì këtë për të çùàr përpàrà qëllìmèt tùàjà. Thjèsht mbàjìnì gjëràt rèàlìstè, sèpsè nësè tërhìqènì shùmë, kà më pàk shànsè që t’ì àrrìnì qëllìmèt tùàjà.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *