Home / Horoskop / Do te kaloni nje periudhe me ulje ngritje dhe duhet te tregoheni te duruar ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Do te kaloni nje periudhe me ulje ngritje dhe duhet te tregoheni te duruar ! Meri Shehu paralajmeron keto shenja

Dàshì

Kjo dìtë nùk do të jètë àspàk në rìtmìn è dùhùr, pàsì do të jètë è mbùshùr mè problèmè të sfèrës profèsìonàlè dhè èkonomìkè. Është një pèrìùdhë è mbùshùr mè ùljè-ngrìtjè, kù dùhèt të trègohènì të dùrùèshëm, në prìtjè të dìtëvè më të mìrà.

Dèmì

Trègohùnì të kùjdèsshëm mè shpènzìmèt, pàsì kohëvè të fùndìt kànë qènë të shùmtà. Mè gjàsë mùnd të jènì përbàllùr mè sìtùàtà të pàpàràshìkùèshmè, por tàshmë dùhèt mùndùàr që tà mblìdhnì dorën sà më shùmë, àty kù është è mùndùr. Sà ì tàkon ndjènjàvè, sìtùàtà është è tènsìonùàr.

Bìnjàkët

Kjo è shtùnë do të jètë mjàft pozìtìvè, kù do të kètë përmìrësìmè të ndjèshmè në dàshùrì. Mjàft të fàvorìzùàrà jànë tàkìmèt, ndàj përfìtonì. Kènì nèvojë që të àrgëtohènì.

Gàforrjà

Jù prèt një dìtë è mbùshùr mè tènsìonè lìdhùr mè sfèrën profèsìonàlè. Ndìhènì dìsì të lodhùr për shkàk të dètyràvè të rèjà dhè përgjègjësìvè të shùmtà. Mùndohùnì që të mos nèrvozohènì.

Lùànì

Vènùsì do të jètë në ànën tùàj dhè kjo gjë do të bëjë që të ndìhènì më të fortë. Yjèt fàvorìzojnë të gjìthà projèktèt è rèjà, sì dhè hìstorìtë è rèjà të dàshùrìsë.

Vìrgjërèshà

Kjo è hënë do të jètë è mbùshùr mè nèrvozìzëm dhè àspàk në rìtmìn è dùhùr sà ì tàkon pùnës. Do të ndìhènì të pàkënàqùr, për shkàk sè nùk do të vlèrësohènì sìç dùhèt. Lìdhùr mè dìsà projèktè do të kètë ngàdàlësìmè, èndè pà nìsùr mìrë.

Pèshorjà

Kjo dìtë do të jètë mjàft pozìtìvè dhè gjàtë sàj do të mèrrnì vèndìmè të rëndësìshmè, màdjè èdhè dràstìkè. Kjo gjë mùnd të ndodhë èdhè në dàshùrì, nësè jènì përbàllùr mè kèqkùptìmè të cìlàt ì kènì konsìdèrùàr të pàzgjìdhshmè.

Àkrèpì

Do të ndìhènì të lodhùr gjàtë gjìthë kësàj të shtùnè dhè nùk do të kènì àspàk dëshìrë për të bërë àsgjë. Mùndohùnì që të shkàrkonì nèrvozìzmìn tèk të tjèrët, sìdomos tèk njèrìù ì zèmrës.

Shìgjètàrì

Kjo è hënë do të jètë pozìtìvè dhè pàràlàjmëron një pèrìùdhë rìkùpèrìmì, pàs një fàzè në vènd nùmëro, sìdomos sà ì tàkon dàshùrìsë. Mùndohùnì që të jènì më èntùzìàst, pàsì në të kùndërt rrèzìkonì që të mërzìtènì.

Brìcjàpì

Mùnd të kètë problèmè në sfèrën sèntìmèntàlè lìdhùr mè të kàlùàrën, por që do àrrìnì që tì kàpërcènì, sìdomos nësè àrrìnì që të rìfìtonì bèsìmìn dhè optìmìzmìn. Yjèt do të kènë ndìkìm pozìtìv për të lìndùrìt è kësàj shènjè, dùkè bërë që tà rìmèrrnì vètèn.

Ùjorì

Dùhèt të mùndohènì që të rìshìkonì shpènzìmèt, pàsì kènì nxjèrrë shùmë më shùmë ngà sà kànë hyrë. Mùnd të kètë dèbàtè, pìkërìsht lìdhùr mè pàràtë.

Pèshqìt

Kjo dìtë do të nxjèrrë në pàh dìsà problèmè në dàshùrì, kù mùnd të kètë tènsìonè, ndoshtà për shkàk të problèmèvè që kènì pàtùr më pàrë. Mùndohùnì që të sqàronì gjìthçkà sà më pàrë.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *