Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Merkure 29 Qershor 2022

Horoskopi per diten e Merkure 29 Qershor 2022

Dàshì-Një gjèndjè è mìrë psìkofìzìkè jù shoqëron sot dhè jù nxìt për të ùshqyèr gëzìmìn è të jètùàrìt. Nùk do t’jù pèngojë sot të vìnì në dìspozìcìon ènèrgjìnë tùàj màgjèpsësè për të rrègùllùàr osè zgjìdhùr dìsà problèmè shtëpìàkè. Një lìdhjè që lìndì pàprìtùr kà gjàsë të kthèhèt në dìçkà më sèrìozè.

Dèmì-Skènà plànètàrè hàpèt shùmë pozìtìvè për jù sot, mè dìsà plànètë të shpèjtë, àtà që ì përkàsìn më sàktësìsht sfèrës pèrsonàlè. Nàtyrìsht àtà jù mbështèsìn sot. Àfërdìtà tè Bìnjàkët në mbrëmjè, rìbàlàncon qëndrìmìn tùàj për t’ù ndjèrë mìrë në fàmìljè, për të mbàjtùr gjàllë hàrmonìnë.

Bìnjàkët-Dìsà rè që kàlojnë në shènjën tùàj në fàkt po tërhìqèn mè shpèjtësì ndërsà qìèllì kà fìllùàr të bëhèt “më ì kàltër” për jù. Mànovronì mè kùjdès dìsà pèngèsà të voglà që ndodhìn në mjèdìsìn fàmìljàr. Èdhè psè jo gjìthçkà është “trëndàfìlà dhè lùlè”, qètësìà që kènì fìtùàr është dhùràtà è Ùrànìt, në një cèp hàrmonìk për jù.

Gàforrjà-Sot Dìèllì dhè Vènùsì, Mërkùrì dhè Nèptùnì jànë të gjìthë në një kënd hàrmonìk dhè jù prèmtojnë të ndìhènì në formë pèrfèktè, vèçànërìsht ngà pìkëpàmjà è èkùìlìbrìt dhè qètësìsë psìkologjìkè. Kà ngèlùr vètëm Jùpìtèrì në një pozìcìon të pàpërshtàtshëm që jù pàràlàjmëron mos èkzàgjèronì shùmë mè kënàqësìnë è ùshqìmìt.

Lùànì-Lëvìzjà plànètàrè për dìsà prèj jùsh shfàqèt pàk komplèksè; Sàtùrnì dhè Ùrànì përbàllë nësè kènì lìndùr në dhjètëdìtëshìn è dytë dhè të trètë jù dètyrojnë të bënì kompromìsè jo të lèhtà, vèçànërìsht në fàmìljè. Mè pàk fjàlë, kènì pàrà një dìtë në të cìlën mùnd të ndjènì ùljè-ngrìtjè hùmorì.

Vìrgjërèshà-Qìèllì hàpèt sot mè Dìèllìn, Ùrànìn dhè Plùtonìn, të gjìthë të rrèshtùàr në një kënd të përshtàtshëm për t’jù fàvorìzùàr. Vètëm Hënà, Mërkùrì dhè Vènùsì kàlojnë në një kënd nègàtìv ngà shènjà è Bìnjàkëvè. Ndoshtà, në momèntè të càktùàrà sot, prìrjà jùàj për qètësì do të dështojë.

Pèshorjà-Kàlìmì ì trànzìtèvè plànètàrè shfàqèt sot mjàft èmocìonùès për tèmpèràmèntìn tùàj të gëzùàr, mìqësor dhè të shoqërùèshëm. Àfërdìtà në shènjën è shkëlqyèr të Bìnjàkëvè jù propozon një vèprìm të dobìshëm dhè jù prèmton t’ì jèpnì èdhè më shùmë rëndësì dëshìrës tùàj për të qènë të rrèthùàr ngà shoqërìà è mìrë.

Àkrèpì-Tèàtrì ì ngjàrjèvè plànètàrè kà sot protàgonìstë yjè të dàshùr për jù. Nèptùnì është në àtë pìkë të Zodìàkùt kù shfàqèt plotësìsht ì qètë, tè Pèshqìt è ngà ky pozìcìon jù jèp një ndjènjë hàrmonìè dhè vùllnètì për ndryshìmè rèvolùcìonàrè në fàmìljè. Mègjìthàtë, mè “fàmìljè” nënkùptonì gjìthàshtù këtù èdhè rrèthìn è ngùshtë të mìqvè.

Shìgjètàrì-Një qìèll vèror rrìt dëshìrën tùàj për të ndërtùàr dìçkà të rè. Jùpìtèrì në shènjën mìqësorè të Dàshìt jù jèp ènèrgjì màgjèpsësè që kombìnohèt mè gëzìmìn è të jètùàrìt që tàshmë dìnì sì tà çlìronì. Trèshjà Hënë – Àfërdìtë – Mërkùr, në shènjën è gjàllë të Bìnjàkëvè, jù sjèll dìsà ndàlèsà në sèktorìn è dàshùrìsë, sìdomos nësè kènì lìndùr në dhjètëdìtëshìn è pàrë.

Brìcjàpì-Skènà plànètàrè hàpèt shùmë è fàvorshmè për jù dhè mjàft prèmtùèsè. Èkzìston mùndësìà për të vàzhdùàr àtë që kènì fìllùàr. Hàrmonìà vàzhdon të bànojë në folènë è dàshùrìvè, dùkè jù sjèllë, në këmbìm, èkùìlìbër, mìrëqènìè të brèndshmè, àftësìnë për të ndìhmùàr të tjèrët në nèvojë. Nèptùnì ì prìtùr tè mìqtë è Pèshqvè jù stìmùlon bùjàrìnë.

Ùjorì-Dìèllì ì fùtùr në shènjën è Gàforrès, mè të cìlën nùk ndànì àsnjë màrrëdhënìè në tìmonìn è Zodìàkùt, kùshtëzon dìsì hùmorìn è përgjìthshëm të kësàj dìtè. Dìèllì në vèçàntì, nxìt dëshìrën për t’ù rrèthùàr vàzhdìmìsht ngà mìq të ngùshtë. Formà fìzìkè është mjàft è mìrë.

Pèshqìt-Yjèt mbàjnë konfìgùrìmìn pozìtìv të një dìtè më pàrë. Mègjìthàtë, mùnd të kètë më shùmë pèngèsà pràktìkè që mùnd të ndàlojnë rèzùltàtèt. Èkìpì Hënë – Vènùs – Mërkùr është në një shènjë jo të përshtàtshmè. Àì ndodhèt tè Bìnjàkët, ndàj ndìkohèt fàmìljà dhè jètà në çìft që mùnd të hàsìn pèngèsà në komùnìkìm./tvklàn.àl

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *