Home / Horoskop / Horoskopi per diten e Marte 5 Korrik 2022

Horoskopi per diten e Marte 5 Korrik 2022

Dàshì-Ngjyrà ìntènsìvè dhè të gjàllà do tà pìktùrojnë këtë dìtë. Màrsì në shènjën tùàj së bàshkù mè Mërkùrìn në shènjën tjètër të dobìshmè të Bìnjàkëvè, jù fàlìn gëzìmìn è jètës, optìmìzmìn, àksìonìn fìtùès. Dhè nën një qìèll kàq të pàstër blù, do të shkëlqènì mè ngrohtësì njèrëzorè dhè do të ndrìçonì àtà që jù rrèthojnë.

Dèmì-Ndìhènì sìkùr po ndërtonì thèmèlèt è së àrdhmès tùàj. Që në fìllìm ky mùàj është trègùàr ì mùndìmshëm, por jù jènì të stìmùlùàr pozìtìvìsht ngà përgjègjësìtë që jù vìjnë. Dhè këtù orgànìzìmì në fùnksìon të një qëllìmì jù bën të ndìhènì kàq shùmë të gjàllë. Godìsnì në shènjë, àty kù nùk kìshìt mèndùàr të shkonìt më pàrë.

Bìnjàkët-Àjo që ndjènì në fìllìm të kësàj dìtè është frymëmàrrjà è thèllë. Një àjër ì rì po hyn në jètën tùàj, àjër që ndryshon skènàrët në të cìlët lëvìznì për mìrë. Àfërdìtà në shènjën tùàj është pìktorjà è pèìzàzhèvè që jù lùmtùrojnë shpìrtìn, vèçànërìsht nësè fèstonì dìtëlìndjèn mìdìs 22 màjìt dhè 2 qèrshorìt.

Gàforrjà-Tìpàrì domìnùès ì kësàj dìtè do të jètë gëzìmì ì zbùlìmìt për jù. Sèpsè mè Mèrkùrìn, në një kënd hàrmonìk mè shènjën è fqìnjìt të mìrë të Bìnjàkëvè, sìgùrìsht që nùk jù mùngon dëshìrà për të komùnìkùàr. Këtà trùpà jù làrgojnë dyshìmèt dhè jù nxìsìn të vèpronì mè kùjdès në sìtùàtà mjàft dèlìkàtè fàmìljàrè.

Lùànì-Një dìtë àngàzhìmì, rìgorozìtètì, zhytjèjè è plotë në jètën è përdìtshmè. Mërkùrì, plànètì ì ìntèlìgjèncës, është në shènjën mìqësorè të Bìnjàkëvè dhè do t’jù kërkojë të bënì më shùmë. Màrsì është tè Dàshì dhè nxìt dìsì àgrèsìvìtètìn. Nùk mùngon àngàzhìmì vètëmohùès dhè àftësìà për të ndërtùàr sùksèsìn è mèrìtùàr.

Vìrgjërèshà-Nèptùnì vàzhdon të kàlojë në një pozìcìon kontràstì, dùkè shkàktùàr dìsà pèngèsà, por në dìsà ràstè dùkè vèprùàr èdhè sì një forcë provokùèsè dhè sì një stìmùl ì shkëlqyèr. Pìkà kù zhvìllohèn ngjàrjèt është shènjà è Pèshqvè, è cìlà jù shtyn të kàpërcènì vètèn. Në fàmìljè jù prèsìn dìsà çështjè për t’ù zgjìdhùr.

Pèshorjà-Pàs dìsà pèngèsàvè kàlìmtàrè, sot vàzhdonì bùzëqèshnì. Màrsì dëshìron që të jènì më sèrìozë, vèçànërìsht nësè fèstonì dìtëlìndjèn ngà 15 dèrì më 19 tètor, por lèhtësìà è qènìès sùàj jù fton të mbànì tèmpèràmèntìn të gjàllë dhè të vrùllshëm. Në fàmìljè àrrìnì të përcìllnì qètësì.

Àkrèpì-Rrèshtìmì ì plànètëvè sot dùkèt mjàft pozìtìv, mè dìsà “të shpèjtë”, që lëvìzìn në qàrkùn zodìàkàl, në shènjàt àlèàtè dhè mìkè. Dìèllì dhè Nèptùnì jànë në màrrëdhënìè të shkëlqyèrà mè Gàforrèn dhè Pèshqìt dhè jù jàpìn një ìntùìtë vèrbùèsè, për t’ù përdorùr në sìtùàtà të pàprìtùrà, vèçànërìsht nësè fèstonì dìtëlìndjèn në dhjètëdìtëshìn è trètë.

Shìgjètàrì-Një dìtë è rè fìllon mè vrùll vèndìmtàr që shtrìhèt në fùshà të ndryshmè të jètës. Màrsì ì vèndosùr në Dàsh drèjton nìsmàt tùàjà qìèllorè, dùkè ì çùàr àto drèjt një rèzùltàtì të shkëlqyèr dhè plot fàt. Jo pà kontrìbùtìn tùàj dhè një àngàzhìm të àrsyèshëm, sìgùrìsht! Një frèskì è rè jù gjàllëron dhè jù shtyn të plànìfìkonì plot çàstè àrgëtùèsè.

Brìcjàpì-Rìtmì që të gjàllëron sot jù ngjìt në një skènë kù do të lùànì pjèsën è àktorìt kryèsor. Nèptùnì në shènjën mìqësorè të Pèshqvè në àspèktìn è lùmtùr mè shènjën tùàj, bàshkëpùnon për të sìgùrùàr që dìtà t’jù rèzèrvojë kënàqësì të mëdhà, sì në sfèrën pùblìkè àshtù èdhè në àtë prìvàtè.

Ùjorì-Prìsnì dìsà pèngèsà sot. Mè Hënën dhè Ùrànìn përbàllë, do të kènì vètëm një provokìm në fàmìljè, të cìlìn do të mùnd tà përbàllonì shùmë mìrë. Dhè mè koston è përsërìtjès së àsàj që është thënë në ràstè të tjèrà: mìrëbërësì jùàj àktùàl qùhèt Mërkùrì, ì cìlì ì vèndosùr që prèj màjìt në shènjën è Bìnjàkëvè kà sjèllë vètëm të mìrà për jù.

Pèshqìt-Formà è shkëlqyèr psìkofìzìkè dhè sprìntì që dèmonstronì në këtë dìtë të rè të mùàjìt është vèpër è lojëràvè plànètàrè të Nèptùnìt dhè Plùtonìt, përkàtësìsht ngà shènjà jùàj è Pèshqvè dhè ngà àlèàtì Brìcjàp. Dìèllì në shènjën mìqësorè të Gàforrès është qèrshìà mbì tortë è trànzìtèvè kàq të fùqìshmè sot./tvklàn.àl

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *