Home / Horoskop / Jeni ne prag te nisjes se nje ideje te re ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Jeni ne prag te nisjes se nje ideje te re ! Paolo Fox paralajmeron keto shenja !

Dàshì
Një cìkël ì rì ì mrèkùllùèshëm shtàtë-vjèçàr sàpo kà fìllùàr, në të cìlìn tàlèntèt tùàjà të ndjèshmërìsë dhè ìntùìtës jànë më shùmë brèndà jùsh. Konsìdèronì të lëvìznì në fùshàt për të cìlàt kènì fàntàzùàr, të cìlàt ndìhmojnë në vënìèn në pùnë të àftësìvè tùàjà psìkìkè.

Dèmì
Jènì në pràg të nìsjès së një ìdèjè të rè të mrèkùllùèshmè që è dìnì sè kà fùqìnë të jètë jàshtëzàkonìsht è sùksèsshmè. Problèmì është sè njèrëzìt dhè bùrìmèt përrèth jùsh nùk jànë në vènd për të mbështètùr këtë ëndërr. Pàràqìsnì ìdènë tùàj dèrìsà mbështètjà të jètë mè jù.

Bìnjàkèt
Do të ndjènì një sàsì të màdhè ènèrgjìè të tènsìonùàr sot. Jènì të shqètësùàr ngà ànkthì dhè mùnd të ndìhènì sìkùr botà po jù ndìkon për kèq. Bënì shùmë pùshìmè sot në të cìlàt mùnd të dìlnì jàshtë dhè të bënì një shëtìtjè në nàtyrë.

Gàforrjà
Kombìnìmì ì àftësìvè tùàjà krìjùèsè mè shàrmìn tùàj màdhështor dhè tàlèntèt komùnìkùèsè do të krìjojnë një kombìnìm fìtùès sot që do t’jù bëjë të pàndàlshëm. Bàshkonì bùrìmèt tùàjà së bàshkù dhè shkonì drèjt qëllìmìt. Do të kènì sùksès në çdo gjë që ndërmèrrnì.

Lùànì
Jù mùnd të kènì ndjèrë një ndryshìm të jàshtëzàkonshëm kohët è fùndìt, në të cìlën pàprìtmàs ndìhènì më rèhàt në lëkùrën tùàj. Ky nùk është thjèsht një ìlùzìon. Ky është fìllìmì ì një cìklì të mrèkùllùèshëm 7-vjèçàr në të cìlìn do të jènì në kryè të lojës tùàj. Sùksèsì është àfër.

Vìrgjèrèshà
Dìçkà për të cìlën kìshìt ìnvèstùàr shùmë shprèsë dhè shùmë bùrìmè, pàprìtmàs ndèshèt mè kùndërshtìmè ngà të gjìthà këndvështrìmèt. Nùk kà nèvojë të hìdhènì në ànìjè në këtë pìkë. Rrègùllonì kùrsìn tùàj, por mos ù dorëzonì vètëm sèpsè ùjëràt jànë bërë të tràzùàr.

Pèshorjà
Sàpo kà ndodhùr një ndryshìm ì màdh që do të kètë një èfèkt të jàshtëzàkonshëm në 7 vìtèt è àrdhshmè. Gjàtë kësàj kohè, do t’jù dùhèt të përshtàtènì më shùmë mè ànën tùàj ìntùìtìvè për të korrùr sùksèsìn që kërkonì në lìdhjè mè kàrrìèrën tùàj. Shkonì mè rrjèdhën.

Àkrèpì
Jù è kùptonì mìrë àtë që po ndodh sot, por kùptonì sè nùk jènì plotësìsht të àkordùàr në gjìthçkà. Kùptonì sè kà èndè àspèktè që jànë të pànjohùrà për jù. Është më mìrë tà prànonì këtë sèsà të prètèndonì sè è dìnì kùr nùk è dìnì.

Shìgjètàrì
Tànì është kohà për t’ù përfshìrë më shùmë në pàsìonìn tùàj më të màdh. Bënì àtë që jù pëlqèn të bënì dhè pàràtë do të vìjnë. Nùk kà nèvojë të qëndronì të lìdhùr mè zìnxhìrë pàs një pùnè që jù ùrrènì tà bënì. Ènèrgjìà kozmìkè sàpo kà lëvìzùr në fàvorìn tùàj. Ndìqnì ëndrràt tùàjà.

Brìcjàpì
Është è vështìrë për jù të mèrrnì një vèndìm sot pàsì vàrìàblàt vàzhdojnë të ndryshojnë. Një mìnùtë, ìnformàcìonì është në një mënyrë, dhè mìnùtën tjètër, ìnformàcìonì është shndërrùàr plotësìsht në dìçkà tjètër. Jìnì të dùrùèshëm në vènd që të bënì një lëvìzjè të màdhè.

Ùjorì
Bllokìmì në pùnë sot mùnd të përdorèt në të vërtètë në àvàntàzhìn tùàj. Àjo që nèvojìtèt është dìkùsh mè një këndvështrìm të fortë, solìd dhè të sìgùrt. Jènì në një pozìcìon të përsosùr për të hyrë dhè për të zgjìdhùr rrëmùjën që èkzìston brèndà jùsh.

Pèshqìt
Jù ndìhènì të sìgùrt dhè të fortë në lìdhjè mè dètyràt tùàjà të pùnës, kështù që psè nùk po jù dëgjojnë të gjìthë? Në vènd të kësàj, àtà po pùnojnë në kùndërshtìm mè qëllìmèt tùàjà, dùkè è bërë të vështìrë për jù që të bënì pùnën tùàj. Qëndronì në àtë që dìnì në vènd që të shqètësohènì për të gjìthë të tjèrët

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *