Home / Horoskop / Horoskopi Javor 11 – 17 Korrik 2022

Horoskopi Javor 11 – 17 Korrik 2022

Dàshi

Gjàtë jàvës do të kètë shqètësimè të ndryshmè lidhùr mè pùnën àpo jètën pèrsonàlè. Është è mùndùr t’i kùshtoni shùmë më tèpër rëndësi disà prèj frikëràvè osè përvojàvè tùàjà. Në këtë mënyrë do të krijoni shqètësim èmocionàl për njèrëzit që jù rrèthojnë. Gjàtë kësàj jàvè do t’jù dùhèt të kùjdèsèni për formën tùàj fizikè osè shëndètin è të àfërmit tùàj. Këtë jàvë do të përjètoni një sërë ngjàrjèsh të pritshmè dhè të pàpritùrà që lidhèn mè ùdhëtimèt. Është è mùndùr të mirëpritni mysàfirë. Kjo jàvë sùgjèron të bëni më shùmë bisèdà. Kontàktèt tùàjà pèrsonàlè osè profèsionàlè jàshtë vèndit osè mè të hùàjt do të kènë një zhvillim të mirë. Do të kètë disà momèntè intèrèsàntè në màrrëdhënièt tùàjà pèrsonàlè. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, do të jètë mirë të lini të tjèrët të drèjtojnë màrrëdhënièt tùàjà. Një ngjàrjè mè një vàjzë osè një grùà do t’jù hàbisë. Djèmtë dhè vàjzàt do të kàlojnë një jàvë vèndimèsh të rëndësishmè, ndryshimèsh, provimèsh àpo pèrformàncàsh, dùkè ù zhvèndosùr në një ràjon, qytèt àpo shtèt tjètër. Gjithçkà që është è rëndësishmè për jù dhè që lidhèt mè ndonjë ndryshim do të kètë mùndësi të rèàlizohèt këtë jàvë. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, shmàngni vèprimèt è rrèzikshmè që mùnd t’jù hèdhin në një drèjtim krèjtësisht të ndryshëm zhvillimi. Kà të ngjàrë të mèrrni làjmè të këqijà këtë jàvë për dikë që njihni. Bùrràt do të kènë màrrëvèshjè osè àngàzhimè të ndryshmè mè miqtë, fqinjët osè të njohùrit. Gràtë do të jènë èmocionàlisht të pàqëndrùèshmè, osè do të mbingàrkohèn ngà pritshmëritë në një màrrëdhëniè mè një bùrrë, kryèsisht pèrsonàlè osè èmocionàlè. Mosmàrrëvèshjèt, konfrontimèt àpo zhgënjimèt në lidhjè mè një pàrtnèr romàntik jànë të mùndshmè. È mirà është sè do të mùnd të dilni shùmë shpèjt ngà një sitùàtë è tillë, osè të rikùpèrohèni rèlàtivisht shpèjt pàs përvojàvè të tillà.

Dèmi

Do të hàbitèni ngà fàti osè një shàns që lidhèt mè diçkà që do të jètë è rëndësishmè për zhvillimin tùàj të àrdhshëm. Sùrprizà do të jètë pàdyshim è këndshmè, vèçànërisht nësè jèni të gàtshëm të përfitoni ngà kjo mùndësi è rè. Kjo jàvë sjèll mùndësi për të rifillùàr njohjèt è hàrrùàrà àpo màrrëdhënièt è dëmtùàrà. Kjo jàvë do të ofrojë një mùndësi për të bàshkùàr prindërit mè fëmijët që jètojnë osè pùnojnë në një qytèt osè vènd tjètër. Në fàkt, shùmë fàmiljè të ndàrà tàni do të jènë në gjèndjè të ribàshkohèn për një sërë àrsyèsh. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për zhvillimin è çështjèvè finànciàrè, zhvillimi i të cilàvè kà nisùr një osè dy jàvë më pàrë. Mùnd të lindë një ofèrtë è të àrdhùràvè shtèsë, mè shùmë mùndësi ngà njèrëz mè të cilët pùnoni osè kèni disà intèrèsà të përbàshkëtà. Një ngjàrjè në jètën è një pèrsoni të dàshùr do të jètë shkàk për bisèdà tèlèfonikè mè miqtë osè të àfërmit. Jètà jùàj è dàshùrisë do t’jù kërkojë të mèrrni disà vèndimè osè të bëni màrrëvèshjè të vèçàntà mè pàrtnèrin. Djèmtë dhè vàjzàt këtë jàvë do të dùhèt të vèprojnë mè shùmë kùjdès. Gjithçkà do të vàrèt ngà àftësià jùàj për të vèprùàr mè mènçùri gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè. Mèshkùjt do të kènë më shùmë dètyrà profèsionàlè àpo biznèsi, si në pùnën è tyrè, àshtù èdhè në lidhjè mè àngàzhimèt mè institùcionèt. Për jù kjo do të jètë një jàvë në të cilën do të kèni mùndësi të përmirësoni të àrdhùràt tùàjà, të stàbilizohèni finànciàrisht osè të zgjidhni një çështjè pàràsh. Jàvà jù sjèll sitùàtà dhè mùndësi të ndryshmè të pàpritùrà, por në shùmicën è ràstèvè të fàvorshmè. Këtë jàvë, gràtë do të jènë të gàtshmè të prèsin, të monitorojnë mè kùjdès vèndimin osè vèprimin è njèrëzvè përrèth tyrè përpàrà sè të rèàgojnë osè të ndërmàrrin ndonjë vèprim konkrèt. Kjo jàvë do të jètë è fàvorshmè për një ùdhëtim në lidhjè mè pùshimèt, për të vizitùàr vèndè intèrèsàntè, për të ùdhëtùàr jàshtë vèndit osè për të tàkùàr miq që jètojnë làrg jùsh.

Binjàkët

Do të përjètoni ngjàrjè shùmë më të ndryshmè èmocionàlisht në fàmiljèn tùàj. Àto mùnd të lidhèn mè një sùrprizë, të ftùàr të pàpritùr osè një propozim të shùmëpritùr, një fèstë pèrsonàlè dhè shùmë më tèpër. Kjo do të jètë një jàvë në të cilën do t’i jèpni fùnd një procèsi zhvillimi dhè do të vèndosni thèmèlèt për një fillim të ri. Jàvà gjithàshtù mùnd t’jù sjèllë disà përvojà nègàtivè, ndoshtà të lidhùrà mè làjmè të këqijà për dikë që njihni. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, shùmicà è àngàzhimèvè tùàjà do të jènë të rëndësishmè dhè do të përcàktojnë kryèsisht stilin è jètës tùàj. Jàvà do të jètë è fàvorshmè për àngàzhim dhè zhvillim të çështjèvè gjyqësorè àpo jùridikè. Gjàtë kësàj pèriùdhè shtàtëditorè, jù mùnd të plànifikoni dhè orgànizoni mè gùxim gjëràt që lidhèn mè plànèt tùàjà për të àrdhmèn. Një rol të rëndësishëm në jètën tùàj do të lùàjnë kolègët. Gjàtë jàvës, mos i injoroni shànsèt àpo ofèrtàt që do të mèrrni, pàvàrësisht sè ngà vijnë àto. Konfliktèt do të dùhèt të kàpërcèhèn mè fjàlë dhè àrgùmèntè të àrsyèshmè. Gjàtë kësàj jàvè èkziston rrèzikù i hàrrimit osè hùmbjès së sèndèvè pèrsonàlè, dokùmèntèvè àpo informàcionèvè. Shùmë do të kènë àrsyè për gëzim dhè përvojà të këndshmè në dàshùri osè në jètën è tyrè intimè. Djèmtë dhè vàjzàt do të kènë një kohë të mirë për të ùdhëtùàr, por do t’jù dùhèt èndè përgàtitjè. Disà prèj jùsh do të jènë të kënàqùr mè një dhùràtë osè përfitim që do të vijë ngà distàncà: mè postë osè mè korrièr. Kjo jàvë do të jètë pàdyshim më pozitivè dhè më è këndshmè për jù sè àjo è mëpàrshmjà. Këtë jàvë, një ngjàrjè è lidhùr mè një pèrson të lindùr në shènjën è Pèshqvè, Gàforrès osè Àkrèpit do të lërë gjùrmë në jètën tùàj. Mèshkùjt do të dùhèt të komùnikojnë gjàtë jàvës mè njèrëz të pànjohùr osè komplèks. Gràtë do të hyjnë në jàvën è rè mè pritshmëri, idè àpo plànè të përcàktùàrà dhè fillimisht do të fokùsohèn vètëm në zbàtimin è tyrè. Këtë jàvë do të jèni shùmë më àgrèsivë në àrritjèn è dëshiràvè tùàjà në jètën è dàshùrisë, àtë pèrsonàlè dhè fàmiljàrè. Jàvà mùnd të mbàhèt mènd mè një përvojë që lidhèt mè një grùà që është è àfërmjà, osè shoqjà jùàj.

Gàforrjà

Do të plànifikoni osè do të bëni një ùdhëtim të rëndësishëm për jù. Gjàtë jàvës do të jèni të kënàqùr mè làjmèt që do të vijnë ngà një pèrson që jèton làrg. Màrrëdhënià jùàj mè mèshkùjt è shènjàvè të tjèrà të horoskopit do të jètë è komplikùàr këtë jàvë. Tèlàshèt që do të lindin mùnd të jènë në bàzà pèrsonàlè osè profèsionàlè, por trègohùni të àrsyèshëm dhè mos lèjoni që àto të përkèqësohèn. Në përgjithësi, jàvà do të kërkojë shùmë më tèpër vëmèndjè ngà jù në orgànizimin dhè kryèrjèn è pùnëvè dhè dètyràvè tùàjà të përditshmè. Shmàngni hùmbjèn è kohës në gjërà të pànèvojshmè osè àrgëtimè. Kjo mùnd t’jù dëmtojë dhè mùnd tà gjèni vètèn në një pozicion hùmbës në një momènt. Shëndèti jùàj do të kërkojë kùjdès, pàvàrësisht ngà moshà jùàj. Disà ngà gjëràt è mirà këtë jàvë do të jènë në lidhjè mè pàràtë që do të mèrrni ngà fàmiljà osè biznèsi jùàj fàmiljàr. Këtë jàvë do t’jù dùhèt të kàloni më shùmë kohë dùkè mèndùàr për propozimin që do të mèrrni. Sigùrisht që nùk do të nxitohèni mè përgjigjèn tùàj. Djèmtë dhè vàjzàt do të përbàllèn mè disà sfidà sèriozè këtë jàvë që do të lindin si rèzùltàt i vèprimèvè tùàjà të pààrsyèshmè, të gàbùàrà osè të rrèzikshmè ngà è kàlùàrà è àfërt. Jàvà mùnd të mbàhèt mènd mè një ngjàrjè osè përvojë të pàkëndshmè në fàmiljèn tùàj osè në rrèthin è të àfërmvè. Bùrràt do të kènë një jàvë përvojàsh intèrèsàntè dhè do të kètë kthèsà të ndryshmè ngjàrjèsh dhè plànèsh, zhvillimi i àrdhshëm i të cilàvè do të jètë shùmë më i fàvorshëm osè prèmtùès për jù. Çështjèt tùàjà që lidhèn mè shtëpinë kù jètoni osè mè një pronë që fàmiljà jùàj zotëron mùnd të kènë një zhvillim të mirë. Gjàtë kësàj jàvè do gjèni intùitivisht zgjidhjè dhè mënyrà për të zbàtùàr idètë tùàjà. Gràtë do të bèfàsohèn ngà disà sitùàtà në të cilàt jù vètë nùk do tà dini sè si kèni àrritùr dèri àtjè. Pàpàràshikùèshmërià è ngjàrjèvè të kësàj jàvè mùnd të çojë në tàkimè àpo vizità të ndryshmè në institùcionè, àgjènci dhè më shùmë. Këtë jàvë mùnd të hàbitèni ngà të ftùàr osè një tàkim i pàpritùr.

Lùàni

Jàvà jù sjèll àngàzhimè të cilàt do të lidhèn kryèsisht mè shtëpinë tùàj. Konfliktèt do lindin lèhtësisht gjàtë jàvës për shkàk të zhvillimit të rrèthànàvè të ndryshmè në pùnë àpo në fàmiljè. Këto nùk jànë konfliktè që mùnd të prishin màrrëdhënièn tùàj, por mùnd të shkàktojnë zbùlimin è sèkrètèvè, përfshirjèn è intrigàvè osè gënjèshtràvè osè mànipùlimin è zhvillimit të tyrè në një fàrë mënyrè. Çështjèt tùàjà finànciàrè këtë jàvë do të jènë të zhvillùàrà mirë. Në jètën tùàj të dàshùrisë, mùnd të kètë shqètësimè àpo frikë për zhvillimin è màrrëdhëniès sùàj, të cilàt nùk do t’jù ndihmojnë shùmë. Nësè diçkà jù shqètëson, gjëjà më è mirë që mùnd të bëni është të ùlèni dhè të flisni hàpùr mè pàrtnèrin tùàj. Djèmtë dhè vàjzàt do të kènë një jàvë të fàvorshmè për ùdhëtimè, è cilà mùnd të jètë një osè më shùmë ditë. Nùk kà gjàsà të shoqërohèt mè ndonjë vèndim impùls, dhè kà shùmë të ngjàrë të plànifikohèt pàràpràkisht. Pàvàrësisht pritshmërivè tùàjà të mirà dhè pozitivè për këtë jàvë, nùk do t’jù mùngojnë gjèndjèt è zhgënjimit, trishtimit, pàkënàqësisë àpo vètmisë. Mèshkùjt do të dùhèt të àngàzhohèn për dètyrà të pàpërfùndùàrà ngà jàvà è kàlùàr. Ky do të dùhèt të jètë prioritèti jùàj. Në përgjithësi, këtë jàvë gjëràt do të zhvillohèn nàtyrshëm, pà shùmë ndërhyrjè ngà ànà jùàj dhè në përgjithësi të fàvorshmè për jù. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, mùnd të shfàqèn kùjtimè të së shkùàrës sùàj që lidhèn mè pèrsonàt è lindùr nën shènjën è Pèshorès, Ùjorit osè Binjàkëvè. Gràtë do të dùhèt të përgàtitèn për shùmë pùnë këtë jàvë, vèçànërisht àto që kànë biznès. Gjèni një mënyrë për të pùshùàr mjàftùèshëm dhè për të pàsùr kohë të mjàftùèshmè për të fjètùr. Gjàtë jàvës, një sitùàtë è pàkëndshmè mùnd të lindë mè një bùrrë ngà rrèthi jùàj i kolègëvè.

Virgjërèshà

Do të mèrrni vèndimè të rëndësishmè për të àrdhmèn tùàj osè do të filloni ndryshimè të mëdhà. Kjo jàvë do të shënojë kùfirin midis një fàzè të zhvillimit tùàj dhè do të vèndosë thèmèlèt për një tjètër. Kjo fàzë è rè mùnd të zgjàsë një osè dy mùàj. È rëndësishmè është të vàzhdoni të ècni përpàrà, të bëni plànè të gùximshmè për të àrdhmèn tùàj, pàvàrësisht ngà moshà. Gjàtë jàvës do t’jù dùhèt të blini një dhùràtë osè të fàlëndèroni në një fàrë mënyrè pèrsonin që jù kà ndihmùàr kùr kèni qènë në vështirësi. Kini kùjdès sè çfàrë gënjèshtràsh përdorni për të hèqùr qàfè këtë àngàzhim. Do të jèni èmocionàlisht të pàqëndrùèshëm, gjë që do jù bëjë të ndjèshëm dhè sèntimèntàlë. Gjèndjè të tillà mùnd t’jù privojnë lèhtësisht ngà plànè osè idè të rëndësishmè, osè të jènë shkàkù i tèlàshèvè të pàdëshirùàrà. Në jètën tùàj të dàshùrisë, màrrëdhënià do të vàrèt ngà èmocionèt dhè hùmori jùàj. Bùrràt, pàvàrësisht moshës, do të jènë àktiv dhè në formën më të mirë fizikè. Àtà që kànë vàjzë mùnd të përjètojnë èmocionè të ndryshmè rrèth jètës së sàj pèrsonàlè osè romàntikè. Gràtë do të kènë mè pàk ànkth këtë jàvë, por do të jènë në gjèndjè tà làrgojnë àtë rèlàtivisht shpèjt. Jàvà sjèll làjmè àpo èkspèrièncà të rëndësishmè që lidhèn mè pèrsonàt è lindùr në shènjën è Lùànit, Dàshit àpo Shigjètàrit. Këto shtàtë ditë do të jènë prèmtùèsè për jù, mè shànsè àpo mùndësi që mùnd t’jù bèfàsojnë pothùàjsè në çdo fùshë të jètës sùàj. Nùk përjàshtohèn pàràtë è pàpritùrà osè të àrdhùrà shtèsë.

Pèshorjà

Do të jèni të shqètësùàr për zhvillimin è plànèvè tùàjà të rëndësishmè, pàsi è gjithë kjo do të vàrèt ngà rrèthànà të càktùàrà osè pèrsonà mbi të cilët nùk kèni kontroll. Gjàtë jàvës do të mùnd të mbështètèni në ndihmën è një pèrsoni të lindùr në shènjën è Dàshit, Lùànit àpo Shigjètàrit, për të rèàlizùàr dètyrà të rëndësishmè, të përditshmè. Jàvà sjèll màrrëdhëniè finànciàrè mè një fëmijë àpo të ri, mè shùmë mùndësi ngà fàmiljà jùàj. Disà prèj jùsh do të jènë të kënàqùr mè pàràtë që do të màrrin për një fëmijë, si ùshqimi, bùrsà, ndihmà sociàlè è të tjèrà. Gjàtë jàvës do të jèni të shqètësùàr për ùdhëtimèt për pùnë. Jàvà sjèll làjmè intèrèsàntè lidhùr mè historinë tùàj të dàshùrisë ngà è kàlùàrà. Është è mùndùr të tàkoni një pèrson që jèton làrg ngà jù. Djèmtë dhè vàjzàt do të shfrytëzojnë mùndësitë osè zbritjèt è fàvorshmè këtë jàvë për të përmirësùàr vèshjèt àpo pàmjèn è tyrè. Disà ngà dëshiràt tùàjà mùnd të lidhèn mè blèrjè të shtrènjtà që fàmiljà jùàj nùk mùnd t’i përbàllojë në këtë fàzë. Një rèfùzim i tillë ngà ànà è prindërvè àpo të àfërmvè tùàj mùnd të shkàktojë një konflikt jo vètëm të pàdëshirùèshëm, por do të jètë një mànifèstim i pàpjèkùrisë ngà ànà jùàj. Bùrràt do të konsidèrojnë vèprimèt è tyrè të àrdhshmè. Àto mùnd të lidhèn mè përgàtitjèn è stinës së vjèshtës àpo të dimrit, mè nèvojën për disà ripàrimè osè përmirësimè ùrgjèntè për të përmirësùàr fùnksionimin è shtëpisë kù jètoni. Gràtë do kènë dëshirà osè do të krijohèn sitùàtà në të cilàt do t’jù dùhèt të kàloni më shùmë kohë mè miqtë osè kolègët tùàj. Shëndèti do të kërkojë vëmèndjè. Mùnd të kètë shqètësimè sèriozè për shëndètin è një mikù osè të àfërmi, i cili do të kètë nèvojë për tràjtim ùrgjènt osè komplèks.

Àkrèpi

Do t’i kùshtoni vëmèndjè màrrëdhënièvè të hàrrùàrà mè njèrëz ngà è kàlùàrà. Gjàtë kësàj jàvè trègohùni të kùjdèsshëm mè pèrsonàt që jànë përfàqësùès të shènjàvè të zodiàkùt tokësorë dhè ùjorë. Màrrëdhënià jùàj mè gràtë do të kàlojë momèntè kùndërshtiè. Shfrytëzoni tèndèncàt è fàvorshmè të kësàj jàvè për të rrègùllùàr dokùmèntèt tùàjà àpo màrrëdhënièt finànciàrè midis të àfërmvè. Jù mùnd të shijoni làjmèt që lidhèn mè pàràtë. Jàvà do jètë è fàvorshmè për ùdhëtimè, të cilàt mè shùmë mùndësi do të plànifikohèn pàràpràkisht. Problèmèt è lèhtà shëndètësorè jànë të mùndshmè dhè nùk dùhèt t’i injoroni. Kjo do të jètë një jàvë è fàvorshmè për jù që do të mèrrni disà provimè osè do të kèni dètyrà të rëndësishmè që lidhèn mè àrsimin dhè kàrrièrën. Bùrràt do të përjètojnë frikë osè ànkth të brèndshëm të pàshpjègùèshëm për àtë që i prèt, për àtë që do të vijë si përvojë osè për àtë që do të àngàzhohèni. Do jù nënshtrohèni një hùmor tëz zymtë dhè pèsimist. Àrsyèjà për këtë mùnd të jètë një ndàrjè fizikè ngà një pèrson që jèton rèlàtivisht àfër jùsh. Tèmàt që lidhèn mè jètën dhè vdèkjèn, osè jètën pàs vdèkjès, do të jènë shùmë të rëndësishmè për jù këtë jàvë. Gràtë që kànë fëmijën è tyrè do të dùhèt të shpènzojnë më shùmë kohë në àrsim, ndihmë në përvètësimin è njohùrivè osè àftësivè të rèjà, mbështètjè në përpjèkjèt è rèjà ètj. Gjàtë kësàj jàvè do të kètë një àngàzhim osè do të ndiqni një sitùàtë të lidhùr mè një bùrrë, è cilà do të fillojë osè do të përfùndojë mè një mosmàrrëvèshjè àpo konflikt të pàkëndshëm. Àftësià jùàj për të mènàxhùàr finàncàt tùàjà osè të fàmiljès do të jètë gjithàshtù è rëndësishmè gjàtë këtyrè ditëvè. Prèsioni ngà disà të àfërm për të shpènzùàr, që jù è konsidèroni të pàpërshtàtshëm në këtë fàzë, do të jètë shùmë i màdh.

Shigjètàri

Do të përjètoni disà momèntè të trishtùàrà që lidhèn mè jètën pèrsonàlè të një grùàjè, mikèjè àpo të àfërmè. Mè shùmë mùndësi, këto ngjàrjè do të lidhèn mè jètën è sàj të dàshùrisë, zhgënjimèt mè pàrtnèrin àktùàl àpo ndàrjèn. Jàvà mùnd t’jù hàbisë mè një konflikt të pàkëndshëm ngà i cili nùk do të përfitoni àsgjë, përkùndràzi! Àjo që do të hùmbisni mùnd të jètë mjàft è dhimbshmè dhè è pàpritùr. Gjàtë jàvës do të plànifikoni shpènzimè osè àktivitètè të tjèrà finànciàrè mè një fëmijë osè një të ri ngà fàmiljà jùàj. Jàvà do jètë è fàvorshmè për bisèdà mè fëmijët dhè të rinjtë që jètojnë làrg jùsh. Këtë jàvë do të kèni një shàns për të rinovùàr miqësitë tùàjà të vjètrà, njèrëz mè të cilët jèni ndàrë në një mënyrë të pàkëndshmè osè rrèthànà të pàkëndshmè. Këtë jàvë, të dyjà pàlët do të prirèn të hàrrojnë të kàlùàrën dhè t’i jàpin një fillim të ri màrrëdhëniès. Djèmtë dhè vàjzàt do të prirèn të përjètojnë shùmë më èmocionàlisht frikën osè shqètësimèt è tyrè të brèndshmè për ndryshimèt àktùàlè osè të àrdhshmè, provimèt, intèrvistàt è pùnës dhè më tèpër. Një pèrson i lindùr në shènjën è Dàshit, Lùànit osè Shigjètàrit mùnd t’jù ndihmojë mè këshillà, mbështètjè osè mbrojtjè këtë jàvë. Këtë jàvë do të jèni të gàtshëm të blini disà gjërà për vètèn tùàj. Bùrràt do të përpiqèn të përhàpin idè të ndryshmè në fàmiljèn è tyrè për disà risi që mùnd të kènë një èfèkt shùmë të mirë për të gjithë àtà mè të cilët jètoni. Jù mùnd të plànifikoni disà ripàrimè të voglà por të rëndësishmè këtë jàvë. Në àspèktin finànciàr mùnd të kënàqèni mè një làjm që lidhèt mè rritjè rrogè, një kontràtë shtèsë pùnè, pènsioni ètj. Do të kèni shùmë kosto, por sigùrisht që nùk do të jènë problèm për jù. Gràtë do të kènë një kohë të mirë për të trègùàr àftësitë è tyrè, për të pùshtùàr mè shàrmin è tyrè njèrëz të rëndësishëm, mè mbështètjèn è të cilëvè do të mùnd të rèàlizojnë projèktèt è tyrè të àrdhshmè. Miqësitë dhè njohjèt që do të krijoni këtë jàvë nùk do të jènë të ràstësishmè dhè pàtjètër do të kènë një èfèkt të mirë tèk jù.

Bricjàpi

Do të kèni àngàzhimè më sèriozè lidhùr mè zgjidhjèn è çështjèvè të ndryshmè pèrsonàlè àpo fàmiljàrè nëpërmjèt një institùcioni shtètëror, bànkàr, tàtimor. Kà mùndësi që gjàtë jàvës një pèrson ngà rrèthi jùàj i të àfërmvè të kètë problèmè sèriozè në pùnën è tij dhè kjo mùnd të jètë àrsyè për bisèdà dhè diskùtimè për sitùàtën. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, tèlàshèt në shtëpinë tùàj do të vijnë dhè do të ikin. Problèmèt è brèndshmè àty kù lindin do të kènë një zgjidhjè të shpèjtë, pà kosto të làrtà àpo pàsojà të rëndà. Gjàtë jàvës trègohùni të kùjdèsshëm kùr blini një dhùràtë, vèçànërisht nësè kà lidhjè mè një màshkùll. Është è mùndùr të blini diçkà që jo vètëm nùk do t’jù pëlqèjë, por mùnd të prànohèt èdhè si një fyèrjè osè një mànifèstim i shijès së kèqè. Këtë jàvë, shùmicà prèj jùsh do të màrrin pjèsë në një mblèdhjè për një ràst të këndshëm. Nësè jèni të përfshirë në një çështjè gjyqësorè àpo ligjorè, àtëhèrë jàvà do të jètë è fàvorshmè për zhvillimin è sàj. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè do të jèni të lùmtùr të kontàktoni dhè të bëni plànè për të àrdhmèn tùàj. Trègohùni të kùjdèsshëm në vèprimèt lidhùr mè çështjèt pronësorè dhè vèçànërisht dokùmèntèt. Kini kùjdès sè çfàrë firmosni. Djèmtë dhè vàjzàt do të kènë një jàvë më të fàvorshmè sè àjo që kèni lënë pàs. Në jètën tùàj do të shfàqèn njèrëz të rinj, të cilët do të vijnë mè njohùri të rèjà, idè të rèjà dhè àftësi të rèjà. Njèrëzit è lindùr nën shènjàt è àjrit osè tokës mùnd të kènë një ndikim intèrèsànt tèk jù. Të àrdhùràt tùàjà do të jènë të rëndësishmè këtë jàvë. Bùrràt do të dùhèt të vèprojnë më mè kùjdès, të prèsin që ngjàrjèt të zhvillohèn dhè të mos nxisin àsgjë dhè àskënd. Ritmi i ngàdàltë i ngjàrjèvè këtë jàvë nùk dùhèt t’jù shqètësojë, pàsi kà njëfàrë kùptimi që èndè nùk è kèni mësùàr. Shùmë do tà kùjtojnë këtë jàvë mè një ngjàrjè èmocionàlè osè të rëndësishmè që përfshin një grùà që në disà ràstè mùnd të jètë më è màdhè sè jù. Mùnd t’jù lërë dhimbjè èmocionàlè osè zbràzëti nësè ndàrjà ngà kjo grùà është fizikè dhè è përhèrshmè. Gràtë do të kàlojnë një pèriùdhë konfùzioni për shkàk të shùmë pàqàrtësivè, informàcionèvè kontràdiktorè për ngjàrjè të ndryshmè të rëndësishmè, përpjèkjèvè për të mànipùlùàr vètèn mè informàcionè të pàvèrifikùàrà ètj. Nësè àrrini të shmàngni këto gràckà, të cilàt do t’jù kùshtojnë hùmbjè ènèrgjiè dhè kohè, jù mùnd të kàloni një pèriùdhë intèrèsàntè në jètën tùàj. È fùndit, por jo më pàk è rëndësishmè, do të përjètoni èmocionè të ndryshmè që lidhèn mè fëmijën tùàj àpo një nip.

Ùjori

Do të bèfàsohèni ngà njohjè të rèjà dhè prèmtùèsè mè njèrëz ngà àfër dhè làrg. Kontàktèt tùàjà mè tà mùnd të lidhèn mè disà propozimè për një àktivitèt àpo pùnë të përbàshkët, në lidhjè mè një kàùzë të përbàshkët àpo intèrèsà të tjèrà. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè, prànoni mè kùjdès làjmèt dhè informàcionèt që mùnd të kènë rëndësi të vèçàntë për jù, pàvàrësisht sè si mùnd të dùkèn në fillim. Këtë jàvë, mos kërkoni përgjigjè për pyètjèt në lidhjè mè përvojàt, hùmbjèt osè konfliktèt è pàkëndshmè të së kàlùàrës. Èdhè nësè kèni hùmbùr diçkà, nùk ishtè ràstësi. Kjo ishtè ndoshtà mënyrà è vètmè për të hèqùr qàfè diçkà që për disà àrsyè nùk kà vènd në jètën tùàj. Kjo jàvë mùnd t’jù bëjë të lùmtùr mè një dhùràtë osè një gjèst vëmèndjèjè ngà një grùà. Disà prèj jùsh do të blèjnë një dhùràtë për një grùà që do të fèstojë ditëlindjèn, përvjètorin àpo ndonjë fèstë tjètër të rëndësishmè. Kjo do të jètë një jàvë è fàvorshmè për rifrèskimin è shtëpisë, për blèrjèt që lidhèn mè komoditètin è shtëpisë dhè për zgjidhjèn è çështjèvè të ndryshmè të pronàvè. Nùk përjàshtohèn komplikimèt àpo pèngèsàt që lidhèn mè një kontràtë àpo ndonjë dokùmènt finànciàr. Djèmtë dhè vàjzàt do të kërkojnë dhè gjèjnë mënyrà për t’ù àrgëtùàr, për t’ù làrgùàr ngà problèmèt ngà è kàlùàrà. Èdhè psè kjo do të jètë një kohë pùshimi për shùmicën prèj jùsh, këtë jàvë do të jèni shùmë të zënë mè dètyrà àpo àngàzhimè të ndryshmè që do të kërkojnë një qëndrim sèrioz ngà ànà jùàj. Jù mùnd të konsidèroni mùndësi të rèjà që lidhèn mè àrsimimin, profèsionin osè kàrrièrën tùàj në të cilën jèni àngàzhùàr. Bùrràt do të kàlojnë një kohë të mirë kùr do të mùnd të zbàtojnë mè sùksès plànèt, idètë àpo dètyràt è tyrè. Mùnd të mèrrni ndihmë të pàpritùr ngà pèrsonàt è lindùr nën shènjën è Pèshorès, Ùjorit osè Binjàkëvè. Do të kèni mùndësinë të zgjidhni disà problèmè, të përmirësoni màrrëdhënièt mè njèrëzit è àfërt osè të krijoni kontàktè të rèjà të dobishmè. Shùmë gjërà të mirà mùnd t’jù ndodhin këtë jàvë, por gjithçkà do të vàrèt ngà shkëlqimi jùàj, përshtàtjà mè njèrëz dhè rrèthànà të ndryshmè, dùkè pàrë pozitivisht të àrdhmèn, pàvàrësisht ngà sitùàtà spècifikè, àktùàlè në jètën tùàj. Gràtë do të dùhèt të kàlojnë më shùmë kohë mè fàmiljèt dhè të àfërmit è tyrè, kù dètyrà dhè àngàzhimè të rèjà do të lindin pothùàjsè çdo ditë. Nùk përjàshtohèn àto që lidhèn mè shëndètin è një pèrsoni të dàshùr.

Pèshqit

Do të jèni të fokùsùàr kryèsisht në àngàzhimèt dhè dètyrimèt tùàjà profèsionàlè. Gjàtë jàvës mùnd të prànoni njèrëz të rinj në èkipin tùàj të pùnës, të gjèni klièntë të rinj osè të tàkoni njèrëz të rinj që jànë të dobishëm për pùnën tùàj. Do të kèni màrrëdhëniè të mirà profèsionàlè mè gràtë è lindùrà në shènjën è Pèshorès, Binjàkëvè àpo Ùjorit. Shqètësimèt për shëndètin è një pèrsoni të dàshùr mùnd të lindin gjàtë kësàj jàvè, por àto nùk pàràqèsin àsnjë ndërlikim. Gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè dùhèt të shmàngni konfliktèt në màrrëdhënièt tùàjà fàmiljàrè dhè bàshkëshortorè, pàsi mùnd të kènë një zhvillim të pàkëndshëm dhè të provokojnë një ngà pàrtnèrët për të màrrë një vèndim të vështirë dhè të pàkëndshëm. Nësè ùdhëtoni në distàncà të gjàtà këtë jàvë, përgàtitùni për çdo sitùàtë. Djèmtë dhè vàjzàt mùnd të vihèn në një ùdhëkryq, në një sitùàtë kù dùhèt të vèndosin sè kù do të vàzhdojnë, mè kë dhè çfàrë kùptimi kà një ndryshim i mùndshëm. Jàvà do t’jù kërkojë të mèndoni dhè të vèproni shpèjt, mè mènçùri, mè një vizion të qàrtë për zhvillimin è àrdhshëm të sècilit prèj vèndimèvè tùàjà. Gjàtë kësàj jàvè njèrëzit tùàj të dàshùr do të kènë më shùmë nèvojë për jù dhè do jètë mirë nësè ù jèpni ndihmën dhè vëmèndjèn è nèvojshmè. Shùmë do tà mbàjnë mènd këtë jàvë mè një ngjàrjè të rëndësishmè fàmiljàrè që do të ndodhë në shtëpinë tùàj osè në shtëpinë è të àfërmvè. Bùrràt do kènë àrsyè për të shijùàr àrritjèt è tyrè, rèzùltàtèt è àrritùrà në një àktivitèt, përfùndimin è një dètyrè të vështirë dhè vèprimè të tjèrà që do t’jù bëjnë krènàrë për vètèn tùàj. Këtë jàvë, do të jètë è rëndësishmè të jèni të dùrùèshëm kùr flisni mè një grùà që mùnd të jètë shùmë èmocionàlè, shùmë àgrèsivè osè shùmë kàpriçiozè. Gjithsèj kèni shtàtë ditë të fàvorshmè dhè të sùksèsshmè përpàrà jùsh. Gràtë do të ndihmojnë një grùà tjètër që mùnd të kètë problèmè fàmiljàrè, shëndètësorè osè profèsionàlè. Jù vètë do i ndryshoni disà hèrë plànèt tùàjà për këtë jàvë, dùkè iù përshtàtùr rrèthànàvè të rèjà të ndryshmè që do të krijohèn gjàtë këtyrè shtàtë ditëvè. Gjàtë jàvës do të hàbitèni ngà làjmèt që lidhèn mè një ndryshim të màdh në jètën è një grùàjè që njihni pèrsonàlisht.

About admin

Check Also

Horoskopi Javor 23 – 29 Korrik 2023

Dashi Qëndrimi juaj prèj në rock star mund të jètë bërë pak i vjètër tani. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *