Home / Horoskop / Do te keni momente magjike ne pune ku cdo gje do te ecë ne persosmeri ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Do te keni momente magjike ne pune ku cdo gje do te ecë ne persosmeri ! Susan Miller paralajmeron keto shenja

Dàshì

Ndjènjàt në çìft jànë të fortà, por përsërì nuk është è mjàftuèshmè. Nësè pàrtnèrì përpìqèt t’ju fusë në “kurth” dukè folur ju për të àrdhmèn, ju bënì mènjëhèrë një hàp pràpà. Do të kènì kontàktè të shpèjtà dhè fìtìmprurësè. Nësè ì kènì mbyllur punë è jàvës, vàzhdonì përpàrà mè vèprìmtàrì të tjèrà.

Dèmì

Hënà è zèllshmè do të jètë në ànën tuàj, ndërsà Vènusì ju rèkomàndon blèrjèn è sèndèvè të shtrènjtà, dukè ju bìndur sè prèstìgjì dhè suksèsì ècìn kràh për kràh. Në punë do të jènì ènèrgjìkë.

Bìnjàkët

Nësè jènì të dàshuruàr, do të shkonì pàk përtèj àrsyès. Do të bënì sjèlljè të çudìtshmè, do të bënì dèklàràtà dràmàtìkè, do të àrgonì ëmbëlsì të pàkufìshmè për pèrsonìn që ju tërhèq. Nèsër do të jènì në humor të mìrë dhè do të kènì fàt në vèprìmtàrìtë që ndërmèrrnì.

Gàforrjà

Hënà do të jètë è hèshtur dhè Vènusì do të jètë tèkànjoz, nèsër dàshurìà nuk ècën. Ndërkàq ju ngushëllon dyshjà Dìèll-Pluton, gàràntuèsè të një àtmosfèrë mìqësorè dhè të shndrìtshmè. Fìnàncàt duhèt t’ì kènì në vëmèndjè dhè ju tàkon juvè të bënì vlèrësìmìn è duhur për të mos shpènzuàr shumë.

Luànì

Vènusìn do tà kènì kundrà, por nuk ju sjèll ndërlìkìmè. Ndërkohë, è mbështètur ngà àspèktì pozìtìv ì Hënës, nxjèrr në pàh ìntèrèsìn rècìprok. Do të jènì të lumturà dhè të kënàqur, àq sà të ndryshonì qëndrìm dukè ìu hàpur dhè dëgjuàr nèvojàt dhè dëshìràt è pàrtnèrìt.

Vìrgjërèshà

Kènì një fàmìljè të dàshur dhè fëmìjët të mìrë, por ju mungon dìçkà dhè màdjè shumë, një pèrson ngà è kàluàrà, që èndè nuk àrrìnì tà hàrronì. Është è nèvojshmè të ndryshonì mènjëhèrë dìètën. Èfèktèt è pàrà do të jènë të dukshmè në lëkurë, è cìlà do të jètë më è shkëlqyèr dhè è butë.

Pèshorjà

Në çìft do të jènì të lumtur dhè të kënàqur, sì në përràllà. Rrègullì juàj është të bàllàfàqohènì për çdo gjë, por pà è ngrìtur zërìn, mè dàshàmìrësì dhè dìplomàcì. Do të vèndosnì të ndërmèrrnì një udhëtìm në mìnutën è fundìt, për të fèstuàr një përvjètor dàshurìè àshtu sìç duhèt.

Àkrèpì

Do të kènì momèntè màgjìkè në punë, ku çdo gjë ècën në përsosmërì, të frymëzuàr ngà një fllàd gjènìu krìjuès dhè të mbështètur ngà shìjà è juàj èstètìkè. Është dìtà ìdèàlè për àtà që mèrrèn mè modën, bukurìnë dhè mìrëqènìèn, por èdhè për àtà që punojnë për màrrëdhënìèt mè publìkun.

Shìgjètàrì

Vènusì dhè Hënà jànë të gàtshëm që t’ju ìnkuràjojmë dhè t’ju jàpìn një dozë vètëbèsìmì! Do të kènì màrrëdhënìè të qètë mè àmbìèntìn që ju rrèthon. Pàs një sqàrìmì, jètà në çìft do të bëhèt më è ëmbël. Pàrtnèrì do të jètë më pàk ì ngurtë dhè do të këtë më shumë mìrëkuptìm.

Brìcjàpì

Rèvolucìonàrë të zèmrës, synonì hàrmonìnë që zbut mosmàrrëvèshjèt, dukè fìlluàr ngà jètà në çìft, ku komunìkìmì bëhèt jètìk. Dëshìràt shumëfìshohèn ngà Vènusì, kështu që në modë dhè produktè kozmètìkè do të bënì shpènzìmè të mëdhà.

Ujorì

Do të kènì krìjìmtàrì të shkëlqyèshmè në punë. Orìgjìnàlìtètì ì bàshkëngjìtèt çdo nìsmè. Nën drèjtìmìn tuàj, èdhè gjëjà më è pàrëndësìshmè kà pèrsonàlìtèt. Mè kolègët formonì një èkìp të ngushtë, që bèson tè bàshkëpunìmì dhè që përbàllèt mè sfìdàt.

Pèshqìt

Të pàkënàqur ngà Hënà, sì èdhè mè Vènusìn è burgosur në shtëpìnë tuàj të dymbëdhjètë, për nèsër nuk bëhèt fjàlë për àvènturà dàshurìè! Sì kompènsìm, mbështètjà è Dìèllìt dhè Plutonìt hàp rrugën për një mìqësì të vèçàntë, ìntènsìvè dhè ìntìmè.

About admin

Check Also

Horoskopi per daten 26 Mars 2023 nga Rusell Grant

Dèshi- Ditë shumë è mirë për të mèrrë vèndimè të rëndësishmè në jètën tuèj në …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *